Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

2 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Papilyje gimė karininkas PETRAS AIŠPARAS. Mirė 1949 m. Lenkijoje.
2 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Orenburge (Rusija) gimė geologas, geologijos-mineralogijos mokslų daktaras MYKOLAS KAVECKIS. Mirė 1968 m. vasario 28 d. Kaune. Tyrė gipso klodus Biržų apylinkėse.
2 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Astrave gimė dailininkė-dekoratorė MARIJA LAURINAVIČIENĖ-JUKNAITĖ. Mirė 2000 m. Čikagoje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
3 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė kunigas, Lietuvos jėzuitų provinciolas, vertėjas ROMUALDAS BLAŽYS. Gimė 1901 m. sausio 19 d. Buivydiškiuose (Rokiškio r.). 1911–1914 m. mokėsi Biržų miesto mokykloje.
3 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas JUOZAS UOGINTAS. Mirė 1984 m. lapkričio 16 d. Baigė Biržų gimnaziją.
5 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Biržuose mirė literatas, fotografas VYTAUTAS KARAVAITIS. Gimė 1943 m. birželio 9 d. Parovėjos vnk.
5 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Panemunėlyje (Rokiškio r.) gimė Rokiškio rajono apylinkės vyriausioji prokurorė IRENA GRATKAUSKAITĖ-MIKULIENĖ. 1955–1956 m. mokėsi Papilyje.
6 d. – 80 metų, kai (1939 m.) gimė dailininkas grafikas, tapytojas JUOZAS ŽUKAS. Gyveno Klausučiuose.
8 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Anykščiuose gimė karininkas ANTANAS AVIŽIENIS. Mirė 1973 m. spalio 27 d. Los Andžele. 1940 m. birželio 28 d. paskirtas Biržų apskr. kariniu viršininku. 1940 m. paleistas į atsargą.
8 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė agronomas, inžinierius BRONIUS GAIŽAUSKAS. Gimė 1919 m. sausio 17 d. Troškūnuose (Anykščių r.). 1938 m. baigė Biržų gimnaziją.
8 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Satkūnuose gimė agronomas, mokslų daktaras POVILAS PETRAUSKAS.
9 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Liepojoje (Latvija) gimė karininkas JONAS BYTAUTAS. Nukautas 1923 m. liepos 10 d. Mokėsi Biržų komercijos mokykloje.
9 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Čikagoje mirė karininkas PRANAS BRIEDULIS. Gimė 1896 m. spalio 10 d. Radviliškyje. 1924 m. perkeltas į Biržų komendantūrą.
9 d. – 80 metų, kai 1939 m. Ratkupyje (Rokiškio r.) gimė bibliotekininkė ONA GERULIENĖ. Gyvena Biržuose. Dirbo Biržų viešojoje bibliotekoje. 1977–1982 m. Biržų centrinės bibliotekos direktorė.
9 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Šilutėje mirė visuomenės veikėjas JUOZAS VEPŠTAS. Gimė 1920 m. gegužės 15 d. Rojūnuose (Panevėžio r.). 1945–1953 m. dirbo Biržuose, Vabalninke.
10 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Rudėnuose gimė kineziterapeuto padėjėjas, svarsčių kilnotojas, sporto organizatorius LIUITGARDAS RAMUTĖNAS. Dirba Likėnų reabilitacijos ligoninėje.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Gojiškyje gimė VU Santariškių klinikų ausų, nosies, gerklės ligų klinikos otochirurgijos ir surdologijos poskyrio ordinatorė RITA BRONĖ POVILONYTĖ- ŠALAVIJIENĖ.
11 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Būginiuose mirė tautodailininkė KATRĖ IVAŠKIENĖ. Gimė 1941 m. balandžio 21 d. Ageniškyje.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) sušaudytas karininkas, partizanas, Vyčio apygardos Pilėnų tėvonijos Vytenio būrio vadas KOSTAS KREGŽDĖ. Gimė 1914 m. sausio 1 d. Zizonyse.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) gimė gydytoja ELENA ŠAKELIENĖ. Biržų šeimos gydytojų centro gydytoja.
11 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Lebeniškiuose gimė karininkas, matininkas JUOZAS PEREKŠLIS.
11 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė fizikas, fizinių mokslų daktaras VYTAUTAS TAURAS.
13 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė fizikas RIMANTAS BELECKAS.
13 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Kirdonėliuose gimė tautodailininkė audėja, tapytoja, armonikininkė ONA LADYGIENĖ. Mirė 2009 m. kovo 17 d.
13 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune mirė teisininkas JONAS VARIAKOJIS. Gimė 1903 m. birželio 13 d. Daukniškiuose.
14 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Baltrušiuose (Šakių r.) gimė vienuolė, poetė, „Caritas" narė BRONISLAVA ALEKSAITYTĖ. 1940–1941 m. Biržų vaikų darželio darbuotoja.
14 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė operos solistas ANTANAS SPRINDYS. Gimė 1907 m. sausio 22 d. Ripeikiuose. 1926 m. baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Pasvalyje gimė nusipelniusi mokytoja ir choreografė LIGIJA SOFIJA VAIČIULĖNIENĖ-VASILIAUSKAITĖ. Mirė 2014 m. vasario 7 d. Kretingoje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Tumėjoje (Anykščių r.) gimė kunigas RIMANTAS KAUNIETIS. 1999 m. paskirtas į Biržų parapiją.
19 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Pasvaliečiuose gimė Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas pulkininkas VILMAS ŠATAS.
20 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Guodžiuose gimė Biržų ligoninės gydytojas nefrologas ALGIMANTAS GAILIŪNAS.
20 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Krinčine (Pasvalio r.) mirė poetas, vertėjas, literatūros kritikas EUGENIJUS MATUZEVIČIUS. Gimė 1917 m. gruodžio 24 d. Uriupine (Rusija). Gyveno ir mokėsi Biržuose.
22 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė filologė, humanitarinių mokslų daktarė BIRUTĖ TRIŠKAITĖ.
23 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Saločiuose (Pasvalio r.) gimė provizorius JONAS ANDZEVIČIUS. Mirė 2011 m. kovo 30 d. Biržuose. Ilgametis Biržų vaistinės valdytojas.
23 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė karininkas REMIGIJUS BALTRĖNAS.
23 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Kviriškyje mirė kanklininkas, skudučių ir ragų pūtėjas PETRAS LAPIENĖ. Gimė 1866 m. Kviriškyje.
23 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė inžinierius elektromechanikas, technikos mokslų daktaras JONAS ŠATAS.
23 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Vabalninke gimė Linkuvos specialiosios internatinės mokyklos direktorius JONAS ŠIDLAUSKAS.
24 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Gulbinuose gimė medžio skulptorius PETRAS VAINAUSKAS.
25 d. – 165 metai, kai (1854 m.) Balailiuose (Rokiškio r.) gimė knygnešys PETRAS MULOKAS. Mirė 1939 m. sausio mėnesį. Platino knygas Kvetkų ir Panemunio apylinkėse.
27 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Gaižiūnuose gimė teisininkas, 1928–1940 m. buvęs Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas PETRAS ADOMAVIČIUS. Mirė 1967 m. sausio 18 d. JAV.
28 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Vilniuje mirė pedagogas, knygos autorius ADOLFAS BALČIŪNAS. Gimė 1924 m. kovo 15 d. Smilgiuose.
29 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Rimiškiuose gimė karininkas PETRAS KIRKILIONIS. Mokėsi Biržuose. Tarnavo N. Radviliškio Bliūdžių pašte valdininku.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt