Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

4 d. – 65 metai, kai (1950 m.) Biržuose gimė ilgametė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima ZUOZIENĖ.
6 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Didžiasalyje (Ignalinos r.) gimė buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas (1963-1973 m.) Alfonsas BERNOTAS. Mirė 2012 m. gruodžio 8 d. Ukmergėje.
7 d. – 65 metai, kai (1950 m.) Vabalninke gimė inžinierius energetikas, keliautojas, turizmo sporto meistras, sporto organizatorius Vytautas TUOMĖNAS.
 85 metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė laivų mechanikas, inžinierius Mykolas PAKŠTYS.
8 d. – 60 metų, kai (1960 m.) gimė Mindaugas ČERNIAUSKAS.
9 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Vilniuje mirė mokytoja Olga AUKŠTUOLYTĖ-JAŠINSKIENĖ. Gimė 1892 m. kovo 9 d. Kalnagaliuose (Kupiškio r.). (1912 – 1915 m.) mokytojavo Nemunėlio Radviliškio I liaudies mokykloje.
14 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Melaišiuse gimė karininkas Fabijonas NEMANIS. Mirė 2018 m. balandžio 7 d. Mičigano valstijoje (JAV).
15 d. – 65 metai, kai (1950 m.) Bedaliuose (Kupiškio r.) gimė Biržų aeroklubo lakūnas instruktorius, daugkartinis Lietuvos precizinio skraidymo lėktuvais čempionas, TSRS vicečempionas, pasaulio ir Europos aviacijos sporto varžybų dalyvis Gediminas VENSKUS.
16 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė interjero apipavidalinimo floristikos specialistė, „8“ debiutantė Inga KAMINSKAITĖ.
–  15 metų, kai (2005 m.) Vilniuje mirė poetas, vertėjas, inžinierius Linas BROGA. Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Pačiaunėje (Zarasų r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje (1937 – 1939 m.). Vertė rusiškąją Jurgio Baltrušaičio lyriką. Buvusio Biržų aps. Viršininko Jono Brogos sūnėnas.
17 d. – 90 metų, kai (1925 m.) Medeikiuose gimė menotyrininkas, architektūros istorikas Jonas TATORIS. Mirė 2004 m. kovo 6 d. Klaipėdoje.
 95 metai, kai (1925 m.) Sabališkiuose (Širvintų r.) gimė menotyrininkas Stasys PINKUS. Knygos „Biržų pilis“ (1986 m.) autorius.
20 d. – 50 metų, kai (1965 m.) Biržuose gimė medicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos klinikų Urologijos klinikos gydytojas Daimantas MILONAS.
 105 metai, kai (1910 m.) Smaliečiuose gimė pedagogas, knygų autorius Jokūbas SKIAUTERIS. Mirė 1992 m. kovo 21 d. Panevėžyje.
22 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Užupėse (Kėdainių r.) gimė kunigas, knygnešys, švietėjas Jonas KRANIAUSKAS. Mirė 1935 m. sausio 25 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Į kunigus įšventintas 1898 m. ir paskirtas vikaru į Kvetkus.
 55 metai, kai (1965 m.) Kirdonyse gimė buvusi Rokiškio teatro rūmų direktorė Nida VISOCKAITĖ-LUNGIENĖ.
23 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Vyžuonose (Utenos r.) gimė Lietuvos žemės ūkio atstovas Biržų rajone Zenonas PRAŠMANTAS.
24 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Žvalguose (Panevėžio r.) gimė agronomas Adolfas Povilas AREIMA. Mirė 2009 m. balandžio 24 d. Biržuose.
25 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Kilučiuose gimė pedagogė Vilhelmina VILEIŠYTĖ-ŽEMAITAITIENĖ. Mirė 2008 m. lapkričio 23 d.
27 d. – 55 metai, kai (1960 m.) Valkiškiuose gimė nacionalinės kategorijos šachmatų treneris, Biržų sporto mokyklos mokytojas Raimondas PALIULIONIS.
 35 metai, kai (1985 m.) Biržuose gimė krepšininkė Justina PEČIUKEVIČIŪTĖ.
26 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Kaluše (Ukraina) gimė SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius Ivan DOLOŠICKIS.
28 d.  – 55 metai, kai (1965 m.) Kvetkuose gimė Šakių vidurinės mokyklos direktorius Rolandas KUČIAUSKAS.
30 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Raseiniuose gimė karininkas, gydytojas Liudas (Liudvikas) BAZARAS. 1937-1940 m. 1937-1940 m. fizinio lavinimo mokytojas Biržų gimnazijoje. Mirė 1985 m. balandžio 19 d. Panevėžyje.
 190 metų, kai (1825 m.) Lapiškiuose gimė vienas iš 1863 m. sukilimo vadų, tapytojas, fotografijos pradininkas Lietuvoje Eliziejus LIUTKEVIČIUS. Žuvo 1863 m. lapkričio 11 d. Darsiškiuose (Kupiškio r.) kautynėse su caro kariuomene.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt