Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

2 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Kupreliškyje gimė miškų ūkio inžinierius, ornitologas, gamtos mokslų daktaras EUGENIJUS DROBELIS.
2 d. – 35 metai, kai (1984 m.) gimė socialinių mokslų daktaras VINCAS GRIGAS.
2 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Panevėžyje gimė technologijos mokslų daktaras, KTU Mechanikos fakulteto šilumos ir atomo energetikos katedros docentas PETRAS ŠVENČIANAS. 1946–1954 m. mokėsi Vabalninko B. Sruogos vidurinėje mokykloje.
3 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Dačiūnuose gimė habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, VU neuroangiochirurgijos klinikos profesorius POVILAS PAULIUKAS.
4 d. – 185 metai, kai (1834 m.) Geidžiūnuose gimė knygnešių rėmėjas, daraktorius LUKOŠIUS KAZIŪNAS. Mirė 1908 m. gegužės 16 d. Geidžiūnuose.
4 d. – 60 metų, kai ( 1959 m.) Biržuose gimė geografas, VPU Gamtos fakulteto bendrosios geografijos katedros docentas JULIUS TAMINSKAS.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Geltonpamūšės dvare (Pasvalio r.) gimė karininkas KAZYS SADAUSKAS. Baigė Biržų gimnaziją.
7 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose mirė visuomenės veikėjas JULIUS ANDRIUŠKEVIČIUS. Gimė 1912 m. balandžio 27 d. Palevenėlėje (Kupiškio r.). Gyveno, dirbo Biržuose.
7 d. – 10 metų, kai Biržuose mirė muziejininkė, tautodailės propaguotoja ir organizatorė, kraštotyrininkė REGINA DREVINSKIENĖ. Gimė 1927 m. sausio 2 d. Braškiuose.
7 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Mažuosiuose Mostaičiuose (Plungės r.) gimė miškininkas, buvęs Biržų miškų urėdijos urėdas ROMANAS GAUDIEŠIUS.
7 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Velžyje (Panevėžio r.) mirė kunigas FELICIJONAS LIALIS. Gimė 1870 m. sausio 4 d. Pumpėnų parapijoje. 1925 m. paskirtas Papilio klebonu.
7 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Troškūnuose (Anykščių r.) mirė inžinierius, kultūros istorikas, vertėjas, visuomenės ir valstybės veikėjas, buvęs Seimo pirmininkas, valstybės kontrolierius, ministras KONSTANTINAS ŠAKENIS. Gimė Veleniškiuose 1881 m. lapkričio 27 d. Parašė monografiją apie Vabalninką.
8 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Čikagoje mirė filosofas, pedagogas RAPOLAS SERAPINAS. Gimė 1904 m. lapkričio 3 d. Gailaičiuose (Kretingos aps.). 1926–1933 m. mokytojavo Biržų apskrities pradinėse mokyklose.
9 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Grubiškyje gimė poetas JONAS RŪTENIS. Mirė 1932 m. Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). Mokėsi Biržų gimnazijoje, dirbo Vabalninke.
9 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Kaune mirė pedagogas, psichologijos mokslų daktaras, rašytojas VYTAUTAS TALAČKA. Gimė 1928 m. birželio 20 d. Panevėžyje. Dirbo Nemunėlio Radviliškyje.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Panevėžyje nušautas karininkas JONAS JAKUBONIS. Gimė 1907 m. kovo 8 d. Balzieriškyje.
10 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Žaliojoje gimė rašytojas PETRAS VENCLOVA.
11 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Vaskoniuose (Panevėžio r.) gimė kunigas VYTAUTAS DAGELIS. 2008–2017 m. Pabiržės klebonas.
11 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Čikagoje mirė veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, vadovėlių autorius JUOZAS MOTIEJŪNAS. Gimė 1896 m. gegužės 21 d. Juodupyje (Anykščių r.). Dirbo Biržų apskrities veterinarijos gydytoju.
11 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Ūdrupyje (Rokiškio r.) gimė kunigas JUOZAPAS VARNAS. Mirė 1990 m. liepos 9 d. Vabalninke. Ilgametis Vabalninko parapijos klebonas.
12 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė humanitarinių mokslų (kalbotyros) daktaras, KMU Medicinos fakulteto kalbų katedros docentas JONAS BAJORAS. 1956–1958 m. Vabalninko vidurinės mokyklos mokytojas, direktorius. Mirė 2011 m. rugsėjo 27 d.
13 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Vilniuje mirė režisierius, aktorius, dramaturgas BORISAS DAUGUVIETIS. Gimė 1885 m. kovo 26 d. Dauguviečiuose.
13 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Kelmaičiuose (Lazdijų r.) gimė kalbininkė, pedagogė, docentė ELZBIETA MIKALAUSKAITĖ. Mirė 1970 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
14 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Joniškėlio vlsč. gimė karininkas LEONAS LATONAS. Žuvo kalėjime 1943 m. balandžio 1 d. 1932 m. – pasienio policijos Biržų baro II eilės rajono viršininkas.
15 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Sidnėjuje mirė karininkas JUOZAS JABLONSKAS. Gimė 1912 m. balandžio 16 d. Meškalaukyje (Pasvalio r.). 1933 m. baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Sankt Peterburge gimė chorvedys, muzikos pedagogas APOLINARAS LIKERAUSKAS. Mirė 1984 m. vasario 5 d. Antaviliuose (Vilniaus r.). Nuo 1910 m. gyveno, dirbo Biržų rajone.
15 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Naujojoje Zelandijoje mirė evangelikų reformatų kuratorius, inžinierius PETRAS RAMUTĖNAS. Gimė 1920 m. lapkričio 5 d. Žardiniuose.
17 d – 100 metų, kai (1919 m.) Gervelėnuose gimė literatė STEFANIJA SAMULĖNAITĖ. Mirė 2011 m. rugsėjo 23 d. Biržuose.
20 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vilniaus rajone gimė kunigas HENRIKAS BERNATOVIČIUS. Mirė 2017 m. sausio 20 d. Vabalninke. Buvęs N. Radviliškio parapijos klebonas, Vabalninko bažnyčios kunigas rezidentas.
20 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Likėnuose mirė buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas ALBINAS TUMĖNAS. Gimė 1932 m. gegužės 1 d. Čepeliškėse (Zarasų r.).
21 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Žiliškiuose gimė gydytoja oftalmologė, mokslų daktarė GENOVAITĖ JUSAITIENĖ.
22 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Šiauliuose gimė gydytojas neurologas, akupunktūros bei manualinės terapijos specialistas ALFREDAS MARUŠKA. Gyveno Biržuose.
23 d. – 155 metai, kai (1864 m.) gimė provizorius APOLINARAS MARCINKEVIČIUS. Mirė 1941 m. vasario 14 d. 1905 m. gruodžio 4–5 d. dirbo Didžiajame Vilniaus Seime. Buvo Biržų Laisvamanių etinės kultūros draugijos pirmininku.
23 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose gimė ekonomistas, žinomas krepšininkas SAULIUS PATKAUSKAS.
24 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Papilyje gimė socialinių mokslų daktaras, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ALGIMANTAS JANKAUSKAS.
25 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Kaune mirė veterinarijos gydytojas parazitologas, veterinarijos mokslų daktaras, buvęs Veterinarijos akademijos rektorius JONAS ČYGAS. Gimė 1910 m. kovo 11 d. Jasiškiuose.
25 d. – 150 metų, kai (1869 m.) Lemuje (Suomija) gimė suomių tautosakininkas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas AUGUSTAS ROBERTAS NIEMIS. Mirė 1931 m. spalio 28 d. Helsinkyje (Suomija). Kartu su Adolfu Sabaliausku-Žalia Rūta rinko tautosaką Biržų krašte.
27 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Alytuje gimė žurnalistė NATALIJA BAJORIŪNIENĖ. 1955–1958 m. „Raudonojo artojo" redaktorė (dabartinis „Biržiečių žodis").
29 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Pabiržėje gimė kompozitorius, dirigentas, pedagogas BRONIUS BUDRIŪNAS. Mirė 1994 m. spalio 11 d. Los Angelese.
29 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Pasvalyje gimė keramikė, pedagogė GRAŽINA PETRONYTĖ-VISOCKIENĖ. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytoja.
30 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rygoje gimė JAV chirurgė ortopėdė, medicinos mokslų daktarė ALVINA ŠABANIENĖ (SABANAS-WELLS). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
31 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė architektė VIDA DEVINDUONIENĖ.
31 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Jaugėluose (Radviliškio r.) gimė gydytojas ginekologas ZENIS GEDMINAS. 1976–1986 m. dirbo Biržų ligoninėje gydytoju, vyr. gydytojo pavaduotoju.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt