Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

1 d. – 60 metų, kai (1960 m.) mirė kunigas Antanas GRIGALIŪNAS. Gimė 1893 m. rugsėjo 8 d. Kleboniškiuose (Radviliškio r.). Dirbo Biržų bažnyčios administratoriumi, klebonu ir Biržų dekanato dekanu (1934 – 1946 m.). 1944 m. rugsėjo 12 d. pakeltas Garbės kanauninku. Nuo 1946 m. balandžio 11 d. atleistas nuo Biržų klebono ir Biržų dekano pareigų.
12 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė fizikė Dalia ŠATKOVSKIENĖ. Dr., Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedros docentė. Baltijos šalių regioninės asociacijos BASNET Forumas prezidentė.
–  40 metų, kai (1980 m.) Toronte (Kanada) mirė kunigas Petras AŽUBALIS. Gimė 1918 m. vasario 10 d. Mielaišiuose (Biržų r.).
13 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Medeikiuose gimė poetas, žurnalistas Petras BALČIŪNAS.
 60 metų, kai (1960 m.) Geidžiūnuose gimė tautodailininkas (medžio drožėjas) Vidas JATULEVIČIUS. Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojas.
145 metai, kai (1875 m.) Guodžių dvare, Vabalninko valsčiuje gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Liudvikas CIEMNOLONSKAS.
14 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Benupėje gimė mokslininkė teisės mokslų daktarė, docentė Anda LEDA DAGYTĖ-JUODPUSIENĖ. Mirė 1994 m. spalio 16 d. Vilniuje.
–   50 metų, kai (1970 m.) Hain Gruendane (Vokietija) mirė evangelikų reformatų kunigas, tikybos knygos autorius Vytautas KURNATAUSKAS. Gimė 1897 m. spalio 29 d. Rygoje (Latvija). Kunigavo Papilyje.
15 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė profesionalus galiūnas, jėgos trikovininkas, pasaulio galiūnų čempionas Žydrūnas SAVICKAS.
 125 metai, kai (1895 m.) Kiliškiuose gimė inžinierius, mechanikas, išradėjas Jokūbas TREČIOKAS.
 85 metai, kai (1935 m.) Štakiriuose (Biržų r.) gimė buvęs Šimonių kultūros namų direktorius Vladislavas RUPLĖNAS. 1944-1948 m. mokėsi Anglininkų pradinėje mokykloje. 1949-1952 m. Geidžiųjų 7-metėje mokykloje.
16 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Valentuose gimė dailininkė keramikė Virginija JASIŪNAITĖ-JURŠIENĖ.
17 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Klausučiuose gimė meteorologas Vytautas VAITEKONIS. Mirė 2009 m. rugpjūčio 9 d. Biržuose.
–  5 metai, kai (2015 m.) Panevėžyje mirė fotožurnalistas Leonas GRUBINSKAS. Gimė 1939 m. gegužės 28 d. Trišakiuose (Biržų r.).
19 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė architektė Nomeda ŠULNIENĖ. Birštono miesto vyriausioji architektė.
20 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Šniūriškiuose gimė veterinarijos gydytojas, mokslininkas Kostas JAŠINSKAS. Mirė 1958 m. gegužės 15 d. Vilkaviškyje.
 90 metų, kai (1930 m.) Kupriuose gimė spaudos darbuotoja, žurnalistė Birutė KUTRAITĖ-KABAŠINSKIENĖ.
 75 metai, kai (1945 m.) Rudiškiuose (Marijampolės r.) gimė VŠĮ Biržų ligoninės akušerė-ginekologė, Biržų šeimos gydytojų centro gydytoja akušerė-ginekologė Banguolė TEODORA KVEDARAVIČIENĖ.
 100 metų, kai (1920 m.) Ubiškiuose gimė gydytoja odontologė, tautodailininkė Paulina VAITAITIENĖ. 1939 m. baigė Biržų gimnaziją.
21 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Šimpeliškiuose gimė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas Jonas YČAS. Mirė 1931 m. gruodžio 17 d. Kaune.
 135 metai, kai (1885 m.) Mažutiškiuose gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Jokūbas MIKELĖNAS. Mirė 1966 m. balandžio 19 d. Čikagoje. „Biržų žinių“ steigėjas, žurnalistas.
 110 metų, kai (1910 m.) Daukniškiuose gimė karininkas Jonas MILLA. 1931 m. baigė Biržų gimnaziją.
22 d. – 15 metų, kai (2005 m.) Kauno r. mirė agronomas, selekcininkas, ž. ū. mokslų daktaras, agrarinių mokslų daktaras Kostas BĖČIUS. Gimė 1911 m. liepos 3 d. Ločiuose (Biržų r.).
23 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Dirvonakiuose gimė istorikas, literatas, muzikantas Valdas STRIUŽAS.
 110 metų,  kai (1910 m.) Žemaitijoje gimė visuomenės veikėjas Adolfas ČAMPĖ. 1943-1944 m. vadovavo Biržų tekstilės įmonei. Mirė 1992 m. spalio 6 d. Waterbury (Konektikutas, JAV).
 100 metų, kai (1920 m.) Leliūnuose (Utenos r.) gimė kunigas Anicetas KISIELIUS. Mirė 2012 m. vasario 19 d. Rozalime (Pakruojo r.). (1952-1960 m.) administravo Suosto parapiją, (1963-1965 m.) Biržų parapijos klebonas.
–  30 metų, kai (1990 m.) Vilniuje mirė valstybės ir visuomenės veikėjas Petras ANILIONIS. Gimė 1923 m. kovo 6 d. Pajiešmeniuose (Pasvalio r.). Pokario metais dirbo Pabiržėje, Biržuose.
 50 metų, kai (1970 m.) Vilniuje mirė aktorius, istorikas, literatas, istorinės apybraižos apie Biržus autorius Petras BINKYS (PUPŲ DĖDĖ). Gimė 1896 m. gruodžio 22 d. Liudiškiuose (Anykščių r.).
24 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Viežguose (Rokiškio r.) gimė karininkas Bronius KAIRIŪNAS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.- 95 metai, kai (1925 m.) Vabalninke gimė visuomenininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja Irena LADIGAITĖ-EIVIENĖ.
25 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) mirė evangelikų reformatų kunigas, generalinis superintendentas Vilius MEŠKAUSKAS. Gimė 1852 m. rugsėjo 29 d. Ostašine Minske (Baltarusija). 1880 m. liepos 4 d. paskirtas kunigu į Biržų parapiją.
26 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Šiauliuose gimė buvęs UAB Biržų autobusų parko direktorius Algimantas Petras JASILIONIS.
 105 metai, kai (1915 m.) Jasiškiuose gimė karininkas Jonas VĖJELIS.
28 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Saločiuose (Pasvalio r.) gimė kino kritikas, teatrologas SAULIUS MACAITIS. Mirė 2007 m. liepos 28 d. Vilniuje. Mokėsi Pabiržės vidurinėje mokykloje, gyveno Pabiržėje.
30 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Kaune gimė Prancūzijos, Italijos kino aktorius, Prancūzijos Buchenvaldo kalinys, prancūzų žurnalistas Niurnbergo procese, Nepriklausomybės Akto signataro Jokūbo Šerno sūnus Jokūbas (Žakas) Bernardas (Nardis) ŠERNAS. Mirė 2015 m. rugpjūčio 3 d. Romoje. 
–  30 metų, kai (1990 m.) Bistone (JAV) mirė žurnalistas, pedagogas, karininkas Jurgis JAŠINSKAS. Gimė 1907 m. kovo 16 d. Kilučiuose (Biržų r.).
31 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas Romualdas BRAZAUSKAS.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt