Sukaktys ir datos - Liepa

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

3 d. – 110 metų, kai Ločiuose gimė biomedicinos mokslų daktaras KOSTAS BĖČIUS. Mirė 2005 m. Kaune.
5 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Klausučiuose gimė gydytojas DALIUS JAKUBĖNAS.
6 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė kunigas, Kauno arkivyskupas emeritas LIONGINAS VIRBALAS.
12 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Biržuose gimė dailininkė grafikė SANDRA SUKAREVIČIŪTĖ.
– 30 metų, kai (1991 m.) Vilniuje mirė ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas KSAVERAS KAIRYS. Gimė 1909 m. spalio 22 d. Rygoje. Gyveno, mokėsi Biržuose, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis.
13 d. – 120 metų, kai Daniūnuose gimė tarnautojas, lietuvių-latvių draugijos narys BALYS BALANDA. Mirė 1954 m. Čikagoje.
16 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Kvetkuose gimė gydytojas RIMVYDAS ADOMĖNAS.
– 110 metų, kai (1911 m.) Akmenėje gimė prozininkas, žurnalistas ROMUALDAS LUKINSKAS. Mirė 1964 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje.
17 d. – 75 metai, kai Biržuose gimė tautodailininkas, tapytojas PETRAS BEDELIS. Mirė 2016 m.
19 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Parovėjoje gimė poetas ANDRIUS DABULEVIČIUS. Žuvo tremtyje Magadane (Rusija) 1938 m. birželio 10 d.
21 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Kojeliškiuose gimė chemikas, chemijos mokslų daktaras JUOZAS SIMANAVIČIUS.
26 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Ripeikiuose gimė fizikas ALGIMANTAS JUOZAS ŠATAS.
29 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Utenoje gimė architektas ALBINAS MIELIAUSKAS. Nuo 1974 m. dirbo Biržuose.
31 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Butniūnuose gimė tautodailininkas, tapytojas KĘSTUTIS PREIDŽIUS.
– 95 metai, kai Kaune mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, visuomenės veikėjas JOKŪBAS ŠERNAS. Gimė 1888 m. birželio 14 d. Jasiškiuose.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt