Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

1 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė architektas Sigizmundas PIPYNĖ. Mirė 1979 m. gruodžio 30 d. Vilniuje.
 130 metų, kai (1890 m.) Kilučiuose (Biržų r.) gimė savanoris kūrėjas, karininkas, atsargos kapitonas Stasys SKEBERDIS. Mirė 1969 m. lapkričio 16 d. Miunchene (Vokietija).
 105 metai, kai (1915 m.) Užušiliuose (Biržų r.) gimė karininkas Jonas KIELA. Mirė 2002 m. spalio 25 d. Kaune.
3 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Biržuose gimė baleto artistas Jonas VASILIAUSKAS. Mirė 1969 m. balandžio 7 d. Bostone.
–  40 metų, kai (1980 m.) Belgijoje mirė karininkas Juozas LANSKORONSKIS. Gimė 1893 m. Žąsiškiuose (Biržų r.).
4 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Vabalninko krašte gimė fizikas, fizikos mokslų daktaras, vaikų rašytojas Gendrutis MORKŪNAS. Mirė 2009 m. gruodžio 31 d.
5 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė vertėja Renata ZAJANČKAUSKAITĖ.
 40 metų, kai (1980 m.) Biržuose gimė politikas Venantas GRICIŪNAS.
–  5 metai, kai (2015 m.) Sauginuose (Biržų r.) mirė literate Aldona JASIŪNAITĖ. Gimė 1932 m. lapkričio 26 d. Sauginuose (Biržų r.).
8 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė fizikas Donatas JUREVIČIUS.
 70 metų, kai (1950 m.) Biržų r. gimė medikė Aldona MARGYTĖ-VARIAKOJIENĖ.
–  45 metai, kai (1905 m.) Biržuose mirė visuomenės veikėjas Jonas ANDRIUŠKEVIČIUS. Gimė 1905 m. Biržuose.
9 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Žygeliškyje Molėtų r. gimė maisto pramonės technologė Danutė JASIULIONYTĖ-JASINSKIENĖ. Buvusi UAB „Biržų alus“ generalinė direktorė.
 55 metai, kai (1965 m.) Vilniuje gimė pedagogė, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė Saulė VENCKŪNIENĖ.
10 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Natiškiuose gimė kultūros darbuotoja Bronislava SKUPAITĖ-VEZBERGIENĖ.
–  40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė inžinierius, reformatų literatūros leidėjas, istorikas Jokūbas KREGŽDĖ. Gimė 1903 m. spalio 23 d. Lyglaukiuose (Biržų r.). 1924 m. baigė Biržų gimnaziją.
11 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Naciūnuose gimė literatūros tyrinėtoja, vertėja Irena VARNAITĖ.
12 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Pabiržėje (Biržų r.) mirė kunigas, religinės literatūros leidėjas Tadas LICHODZEJAUSKAS. Gimė apie 1801 m. Kimbarišyje (Ukmergės r.).
13 d. – 10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė tautodailininkas, žurnalistas, tapytojas Feliksas MARCINKAS. Gimė 1951 m. sausio 2 d. Biržų r. 
14 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose gimė gydytojas, Lietuvos ir Biržų rajono politinis bei visuomenės veikėjas Petras BIMBA.
15 d. 120 metų, kai (1900 m.) Užusaliuose (Jonavos r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Mironas VOITENKA. Žuvo 1942 m. kovo 13 d. Smailiuose (Biržų r.).
16 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas, buvęs generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas (2005-2008 m.) Arūnas BALČIŪNAS.
19 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Petrašiūnuose Pasvalio r. gimė Lietuvos nusipelnęs sportinio šaudymo treneris Petras ŠPANKAUSKAS. Mirė 1976 m. rugsėjo 10 d. Biržuose. Sportinio šaudymo Biržuose puoselėtojas.
20 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Guronyse Kaišiadorių r. gimė kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS. Mirė 2000 m. gegužės 28 d. Kaune. Kunigavo Nemunėlio Radviliškyje, Pabiržėje.
115 metų, kai (1905 m.) Kilučiuose gimė karininkas Valerijonas LAPĖNAS.
 90 metų, kai (1930 m.) Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė kunigas, garbės kanauninkas Vytautas Aloyzas MAROZAS. Mirė 2014 m. kovo 1 d. Panevėžyje. Nuo 1985 m. iki 1991 m. administravo Biržų bei Geidžiūnų parapijas.
–  80 metų, kai (1940 m.) mirė mokytojas, Biržų krašto visuomenės veikėjas Anupras KARALIUS. Gimė 1889 m. sausio 10 d. Kunigiškiuose (Vilkaviškio r.). Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
– 80 metų, kai (1940 m.) Mažeikiuose mirė (nusišovė) karininkas Jokūbas KULBIS. Gimė 1893 m. kovo 27 d. Juodžioniuose (Biržų r.). 
21 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Dorpate gimė kunigas Fridrikas BARNĖLIS. Dirbo Biržų parapijos II-uoju kunigu, dėstė tikybą Biržų ir valsčiaus pradžios mokyklose. Mirė 1982 m.
22 d. – 60  metų, kai (1960 m.) Kelmės rajone gimė veterinarijos gydytojas, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys (2003-2007 m.) Vytautas BALTRUŠAITIS.
–  20 metų, kai (2000 m.) mirė dailininkė, tekstilininkė Virginija ADOMĖNAITĖ. Gimė 1945 m. balandžio 28 d. Ruškiškiuose (Biržų r.).
24 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius Rolandas ŽAGARAS.
–  15 metų, kai (2005 m.) mire prekybos ekonomistas, stendinio šaudymo meistras, nusipelnęs sporto treneris Vytautas LOČERIS. Gimė 1923 m. rugsėjo 17 d. (?) Biržuose.
25 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Biržuose gimė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentas Vytautas VIRŽONIS. Mirė 2010 m. birželio 15 d. Vilniuje.
 85 metai, kai (1935 m.) gimė ilgametis Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių prieglaudos vadovas Liudas PLEŠKYS.
27 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Nausėdžiuose gimė inžinierius technologas, irklavimo sporto tarptautinės klasės sporto meistras, olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos pirmenybių medalininkas, treneris Vytautas Julius BRIEDIS.
28 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Pladiškyje gimė rašytojas, vertėjas, publicistas Jonas ŠEPETYS. Mirė 1942 m. kalėjime tremtyje (greičiausiai Kaliazine, Rusija).
115 metų, kai (1905 m.) Peterburge (Rusija) gimė Ddžiojo Tėvynės karo partizanas Alfonsas VILDŽIŪNAS. Žuvo 1942 m. kovo 13 d. Smailiuose (Biržų r.).
29 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Mikalavoje gimė tautodailininkė (pynėja) Leonora BALČIŪNIENĖ.
 115 metų, kai (1905 m.) Vabalninke gimė dailininkė Regina MATUZONYTĖ-INGELEVIČIENĖ. Mirė 1980 m. kovo 30 d. Niujorke.
30 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Kijeve gimė prozininkė, vertėja Halina KORSAKIENĖ. Mirė 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje. Gyveno, mokėsi Biržuose.
31 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė ekonomistas, Lietuvos politinis veikėjas, buvęs Seimo narys (2000-2004) Jonas BUDREVIČIUS.
115 metų, kai (1905 m.) Ubiškiuose gimė agronomas, zootechnikas, Žemės ūkio akademijos rektorius (1953-1956 m.) Juozas TATORIS. Mirė 1977 m. birželio 26 d. Kaune.
7 (20) d. – 115 metų, kai (1905 m.) Biržų rajone gimė ateitininkas, VDU „Vytauto“ klubo narys Antanas NAUDŽIUS. 1929 m. baigė Biržų gimnaziją.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt