Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Kaune mirė Biržų apskrities inžinierius POVILAS VILIŪNAS. Gimė 1902 m. gruodžio 9 d. Armališkėse (Utenos r.). 1933–1944 m. dirbo Biržų apskrities inžinieriumi.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune gimė teatrologas EGMONTAS GEORGAS JANSONAS. Mirė 2007 m. spalio 3 d. Vilniuje. Vaikystėje gyveno Biržuose.
2 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kirsnelėje (Lazdijų r.) gimė literatas JONAS KERŠULIS. Mirė 1996 m. balandžio 7 d. Palaidotas Pabiržėje.
3 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Pasvaliečiuose gimė vargonininkas, chorvedys JONAS JUŠKA. Mirė 2013 m. spalio 24 d. Australijoje.
3 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė karininkas JONAS SRIBIKĖ. Gimė 1912 m. balandžio 1 d. Strazdžiuose.
4 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Novostroikoje (Irkutsko sr., Rusija) gimė tautodailininkė RAMUTĖ DREVINSKAITĖ-KRAUJALIENĖ. 1972 m. mokėsi Biržų 2-oje vidurinėje mokykloje.
4 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Čikagoje mirė moterų judėjimo veikėja, „Birutės" draugijos organizatorė STEFANIJA TYRULYTĖ-OŽELIENĖ. Gimė 1900 m. spalio 25 d. Biržuose.
5 d. – 265 metai, kai (1754 m.) Juostaviečiuose gimė reformatų literatūros rengėjas MYKOLAS CERAUSKAS (CERASKIS, VAŠKAS). Mirė 1824 m. lapkričio 11 d. Biržuose.
5 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose gimė pedagogas, verslininkas KOSTAS GALVELIS.
5 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vabalninke mirė buvęs Vabalninko žemės ūkio technikumo direktorius ALGIRDAS PUODŽIUS. Gimė 1934 m. rugpjūčio 21 d. Spuliuose (Molėtų r.).
6 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Meištuose (Šakių r.) gimė karininkas VINCAS MATIJOŠAITIS. Tarnavo Biržų pašte.
6 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė poetas JONAS SNARSKIS. Gimė 1898 m. balandžio 5 d. Biržuose. Dirbo Biržų spaustuvėje.
9 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Saukų vnk. (Latvija) gimė karininkas JONAS AUKSTINIS. Baigė Biržų gimnaziją.
9 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė stalo tenisininkas, treneris ALBINAS ČEPAITIS.
9 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Vabalninke mirė knygnešys PRANAS STAKAUSKAS. Gimė 1860 m. vasario 9 d. Vabalninke.
9 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė meteorologas VYTAUTAS VAITEKONIS. Gimė 1920 m. liepos 17 d. Klausučiuose.
10 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė Biržų „Saulės" gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, mišraus jaunimo choro vadovė DANGUOLĖ KAZAKEVIČIENĖ.
10 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vabalninke mirė buvęs Vabalninko žemės ūkio mokyklos pavaduotojas, dėstytojas JONAS ŠERELIS. Gimė 1932 m. balandžio 24 d. Narvuose (Kaišiadorių r.).
11 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Rygoje gimė karininkas STASYS MILKAITIS (MILKEVIČIUS). Mirė 1945 m. Yra gyvenęs Biržuose.
12 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Biržuose gimė lengvaatletė, Atėnų olimpinių žaidynių vicečempionė AUSTRA SKUJYTĖ.
12 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Krikščiuose gimė inžinierius, geležinkelininkas, diplomatas JONAS SABALIAUSKAS. Mirė 1967 m. lapkričio 29 d. Vokietijoje.
13 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė pulkininkas, Vadovybės apsaugos departamento prie LR VRM direktorius RAIMUNDAS KAIRYS.
15 d. – 40 metų, kai (1979 m.) gimė dizainerė AUDRONĖ INDRELIŪNAITĖ.
15 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė karininkas, agronomas ALBINAS KAZIŪNAS. Gimė 1913 m. sausio 27 d. Geidžiūnuose.
15 d. – 75 metai, kai (1944 m.) gimė fotografas, literatas STASYS VALAITIS. Mirė 2001 m. balandžio 25 d.
16 d. – 45 metai, kai (1974 m.) gimė gydytojas odontologas, alpinistas MINDAUGAS LESKAUSKAS. Gyvena ir dirba Biržuose.
16 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Rokiškyje gimė tapytoja, pedagogė JŪRATĖ PRANCILIAUSKIENĖ.
16 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vilniuje gimė architektė IRENA SAKALAUSKAITĖ. Projektavo Likėnų sanatorijos parko sutvarkymą (1988).
17 d. – 45 metai, kai (1974 m.) mirė ekonomistas, knygų autorius BRONIUS VAITKEVIČIUS. Gimė 1922 m. rugsėjo 22 d. Špygiuose.
17 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė inžinierius geodezininkas, ilgametis Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, geodezijos katedros vadovas PETRAS VARIAKOJIS. Gimė 1908 m. birželio 15 d. Tauniūnuose.
18 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Sližiuose gimė karininkas LEONAS PRĖNAS.
19 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė ūkininkė, literatė JANINA BIRUTĖ ČIŽAUSKIENĖ. Mirė 2012 m. spalio 10 d. Kvetkuose.
20 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rygoje gimė kunigas GERARDAS DUNDA. Mirė 1996 m. balandžio 15 d. Dirbo Biržuose.
20 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Nemunėlio Radviliškyje mirė liaudies muzikantas PETRAS NATKA. Gimė 1891 m. kovo 5 d. Jasiškiuose.
20 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Diliuose gimė tautodailininkas (tapytojas) ALBERTAS PETKEVIČIUS. Mirė 2007 m. kovo 8 d. Biržuose. Palaidotas Pasvalyje.
20 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Astrave gimė mokytoja, literatė RIMA TUNKŪNIENĖ.
21 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Spuliuose (Molėtų r.) gimė buvęs Vabalninko žemės ūkio mokyklos technikumo direktorius ALGIRDAS PUODŽIUS. Mirė 2004 m. rugpjūčio 5 d. Vabalninke.
23 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Panevėžyje mirė kunigas, knygnešys JONAS KARBAUSKAS. Gimė 1866 m. gruodžio 10 d. Peičiūnuose (Pakruojo r.). Dirbo Kupreliškyje, čia suorganizavo slaptą lietuvišką mokyklą.
23 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Biržuose gimė gydytoja FELICIJA BALBIERYTĖ-KARPALOVA.
24 d. – 45 metai, kai (1974 m.) gimė tapytoja, dailininkų grupės „8 plius" narė SONATA VASYLIŪTĖ-ČEPUKĖNIENĖ.
25 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė botanikas, floristas, biologijos mokslų daktaras POVILAS SNARSKIS. Mirė 1969 m. lapkričio 17 d. Vilniuje. 1919–1920 m. mokytojavo Pabiržėje, Biržuose.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Gajūnuose gimė verslininkas, 2008–2012 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys VALDEMARAS VALKIŪNAS.
27 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Ivoniškyje gimė evangelikų reformatų kuratorius JONAS DAGYS. Mirė 1985 m. rugsėjo 6 d.
29 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Toms Rivere (JAV) mirė karininkas LEONAS MORKŪNAS. Gimė 1916 m. rugsėjo 6 d. Ančiškiuose.
29 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Dirvoniškyje gimė karininkas JONAS ZAGORSKIS. Mirė 1985 m. vasario 5 d. Kretingoje.
30 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Likėnuose mirė karininkas EDVARDAS RULINSKAS. Gimė 1894 m. spalio 13 d. Pabaliuose (Tauragės apskr.).
31 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Mieleišiuose gimė kunigas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas POVILAS JAŠINSKAS. Mirė 1982 m. gegužės 19 d. Biržuose.
31 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vabalninke gimė dailininkas grafikas JUSTAS TOLVAIŠIS. Mirė 2008 m. liepos 30 d. Kaune.
? d. – 75 metai, kai (1944 m.) žuvo karininkas  POVILAS PARADNIKAS. Gimė 1906 m. rugpjūčio 14 d. Štadviliuose (Zarasų r.). Palaidotas Kupreliškio kapinėse.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt