Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

2 d. – 75 metai, kai (1945 m.) (?) gimė Lietuvos ir Biržų rajono politinė veikėja, Tėvynės sąjungos narė (1995-1997 m..), (1997-2000 m.) Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Zosė KORSAKIENĖ.
3 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Palangoje gimė karininkas Antanas JURGUTIS. 1929 m. balandžio 11 d. paskirtas Biržų komendantūros raštvedžiu.
4 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Astravo dvare gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Vacys BABILIAUSKAS. Žuvo 1947 m. Vorkotlage (Komijoje) tremtyje.
–  90 metų, kai (1930 m.) mirė knygnešių rėmėjas Antanas BANIULIS. Gimė 1886 m. liepos 2 d. Vaidaginiuose (Biržų r.).
5 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Totoriuose gimė pažangus Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas Pranas ŽILINSKAS. Mirė 1984 m. sausio 18 d. Kaune.
–  45 metai, kai (1975 m.) Čikagoje (JAV) mirė kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras Andrius BALTINIS. Gimė 1909 m. spalio 12 d. Leitiškiuose (Biržų r.).
6 d. – 35 metai, kai (1985 m.) mirė kuratorius Jonas DAGYS. Gimė 1919 m. rugpjūčio 27 d. Ivoniškio vnk. (Biržų r.).
 25 metai, kai (1995 m.) Jonavoje mirė pedagogė Ona KUPRYTĖ-STEPANIENĖ. Gimė 1911 m. balandžio 3 d. Vaitekūnuose (Kėdainių r.). Mokėsi biržų gimnazijoje. Mokytojavo Linkuvos, Joniškio gimnazijose.
 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose mirė tautodailininkas Klemas MARTINAITIS. Gimė 1906 m. liepos 1 d. Klioriškiuose (Joniškio r.)
 50 metų, kai (1970 m.) Čikagoje (JAV) mirė kuratorė, pienininkė Katrė MIKELĖNAITĖ. Gimė 1897 m. vasario 26 d. Mažutiškiuose.
7 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Pilvingiuose (Varėnos r.) gimė veterinarijos gydytoja, literatė Lina KIŠKIENĖ.
–  40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė rašytojas Aloyzas BARONAS. Gimė 1917 m. gruodžio 12 d. Vabalninke.
 60 metų, kai (1960 m.) Antaviliuose prie Vilniaus mirė literate, medikė Ona DIDŽIULYTĖ-SKETERIENĖ. Gimė 1878 m. liepos 5 d. Griežionėlėse (Anykščių r.). Dirbo medicinos seserimi Papilyje (Biržų r.).
8 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Braškiuose gimė pedagogė, ūkininkė Dalia JUKNAITĖ-ŠERNIENĖ.
10 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Paberžiuose gimė publicistas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, visuomenės veikėjas Motiejus KARAŠA. Mirė 1979 m. rugsėjo 2 d. Baltimorėje (JAV).
 100 metų, kai (1920 m.) Kvetkuose gimė kunigas Gaudentas IKAMAS. Dirbo mokytoju Kvetkų, Anciškių mokykloje. Mirė 2000 m. lapkričio 18 d. Palaidotas Kvetkuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Viešintuose (Utenos r.) gimė sprogstamųjų medžiagų išradėjas Romualdas SUKAREVIČIUS. 1969 m. pradėjo dirbti Biržų autotransporto kontoroje.
–  90 metų, kai (1930 m.) Miunchene (Vokietija) mirė muzikologas, choro dirigentas, vargonininkas, kompozitorius Teodoras BRAZYS. Gimė 1870 m. lapkričio 20 d. Memelhofe (Latvija). Vargonininkavo Pabiržėje (Biržų r.).
11 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Gineišiuose (Rokiškio r.) gimė aviacijos kapitonas, lakūnas Albinas TINDŽIULIS. Žuvo 1949 m. vasario 2 d. Ožkiniuose (Kupiškio r.).
14 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Biržuose gimė ūkininkas Romutis VISOCKAS.
–  45 metai, kai (1975 m.) mire religinio švietimo magistrė, vertėja Dorotėja INKĖNAITĖ. Gimė 1908 m. rugpjūčio 21 d. Dreiziškiuose (Biržų r.). 1930 m. baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Mockūnuose gimė inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras Bronius RUPLYS.
16 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė pedagogas, karininkas Otonas OBAKEVIČIUS. Mirė 1984 m. Mokytojavo Gaižiūnuose, Ančiškiuose, Vabalninke.
18 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Kvetkuose gimė pedagogė Rasa PENELIENĖ. Laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė.
 125 metai, kai (1895 m.) Šikšniuose (Šiaulių r.) gimė karininkas Jonas TINTERIS. Mirė 1964 m. kovo 28 d. Melburne (Australija). Biržų baro rajono viršininkas.
 130 metų, kai 91890 m.) Krimantiškiuose (Rokiškio r.) gimė karininkas Jonas VIGĖLIS. Mirė 1985 m. spalio 13 d. Hudsone (JAV). 1919 m. buvo Biržų – Pasvalio aps. karo komendantas. 1949 m. persikėlė į JAV.
–  35 metai, kai (1985 m.) Vilniuje mirė revoliucinio judėjimo dalyvė Marija KUTRAITĖ. Gimė 1911 m. sausio 24 d. Vinkšniniuose (Biržų r.).
21 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Klausučiuose gimė mokytojas, evangelikų reformatų kuratorius, „Mūsų sparnų“ redaktorius Petras BRUŽAS. Mirė 1992 m. gruodžio 3 d. Čikagoje.
–  45 metai, kai (1975 m.) Cabramatte (Australija) mirė karininkas Eduardas (EDVARDAS) MIGEVIČIUS. Gimė 1896 m. spalio 10 d. Dokiuose (Kauno r.). Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. rugsėjo 26 d. Biržuose NKVD suimtas.
22 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Mikoliškėse (Pakruojo r.) gimė ekonomistas, UAB "HOCHDORF BALTIC MILK" direktorius Andrius JUKNA.
 60 metų, kai (1960 m.) Paežeriuose (Pakruojo r.) gimė mokytoja, valstybės tarnautoja, Biržų socialinių paslaugų centro direktorė Aldona SIMĖNAITĖ-ŠAKNIENĖ.
23 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė Kauno J. Gruodžio konservatorijos fortepijono dėstytoja ir koncertmeisterė Virginija BALČIAUSKAITĖ-DAUGIRDIENĖ.
 70 metų, kai (1950 m.) Klausučiuose gimė agronomas, ūkio darbuotojas Vytautas ZURBA. 1990-1995 m. Biržų rajono Tarybos pirmininkas, 1997-2003 m. rajono meras. Mirė 2017 m. rugpjūčio 19 d. Biržuose.
–  75 metai, kai (1945 m.) Aše (Baltarusijoje) mirė teisininkas Alfonsas MICKEVIČIUS. Gimė 1897 m. Papilėje (Akmenės r.). 1940 m. dirbo Biržuose notaru. 
24 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Papilyje gimė revoliucinio judėjimo dalyvis, Papilio jaunimo organizacijų dalyvis Eduardas TREČIOKAS. Mirė 1941 m. Biržuose.
 45 metai, kai (1975 m.) Naciūnuose gimė Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė VORIENĖ.
26 d. – 5 metai, kai (2015 m.) Biržuose mirė tautodailininkė, mezgėja, gėlininkė Liucija BERCHOLTIENĖ. Gimė 1925 m. sausio 5 d. Baibokuose.
27 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Pašvitinyje (Pakruojo r.) gimė kunigas Antanas VALANČIŪNAS. Mirė 2000 m. kovo 7 d. Gulbinėnuose (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
28 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Joniškyje gimė veterinarijos gydytojas Pranas GELAŽIUS. Mirė 1955 m. vasario 11 d. Sibire. Nuo 1927 m. Biržų apskrities veterinarijos gydytojas. Atgaivino ir redagavo „Biržų žinias“.
–  20 metų, kai (2000 m.) mire visuomenininkas Feliksas MASAITIS. Gimė 1915 m. lapkričio 10 d. Sičioniuose (Kėdainių r.). Dirbo Biržų aps. Karo komendantūroje, socialinio aprūpinimo įstaigoje.
29 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Kaune gimė inžinierius, statybininkas, projektuotojas, evangelikų reformatų bažnyčios bendruomenės aktyvistas Rimantas JANKŪNAS. (1948-1960 m.) mokėsi Papilio vidurinėje mokykloje.
–  15 metų, kai (2005 m.) Nemunėlio Radviliškyje mirė tautodailininkė Vanda PUZINAITĖ-BRIEDIENĖ. Gimė 1944 m. sausio 12 d. Leitiškiuose (Biržų r.).
30 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Semeniškiuose gimė rašytojas, filmų kūrėjas, scenaristas Adolfas MEKAS. Mirė 2011 m. gegužės 31 d. JAV.
55 metai, kai (1965 m.) Meilūnuose gimė UAB „Tyla“ komercijos direktorius, Biržų sporto klubo „Jėga“ prezidentas Virginijus URBONAS.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt