Sukaktys ir datos - Rugsėjis

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

4 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė karininkas, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius nuo 2019 m. VIDAS EIDUKAS.
9 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Martišiūnuose gimė choro dirigentas ir pedagogas JONAS RAGAIŠIS. Mirė 1966 m. gegužės 7 d. Vilniuje.
10 d. – 80 metų, kai (1941 m.) Papilyje gimė pedagogė, tautodailininkė, etnografė ONA JUOSPAITIENĖ.
12 d. – 130 metai, kai (1891 m.) Jasiškiuose gimė liaudies muzikantė ELŽBIETA ŠERNAITĖ-NATKIENĖ. Mirė 1964 m. lapkričio 11 d.
14 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Daukniškiuose gimė inžinierius mechanikas VIKTORAS VEGYS.
16 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė mokslų daktaras, astrofizikas AUDRIUS BRIDŽIUS.
– 15 metų, kai (2006 m.) Vilniuje mirė ROMAS ŠALTAUSKAS. Gimė 1960 m. gruodžio 8 d. Buvęs Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius, UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius.
17 d. – 20 metų, kai (2001 m.) Biržuose mirė kunigas, Suosto parapijos klebonas, literatas MYKOLAS STONYS. Gimė 1912 m. spalio 1 d. Beržoniškyje (Anykščių raj.)
– 120 metų, kai (1901 m.) Kučgalyje gimė karininkas BRONIUS KAZLAUSKAS.
– 25 metai, kai (1996 m.) mirė pedagogas, lietuvių liaudies muzikos tyrinėtojas ir propaguotojas STASYS PALIULIS. Gimė 1902 m. gegužės 7 d. Savučiuose.
20 d. – 155 metai, kai (1866 m.) Natiškiuose gimė teisininkas Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras (1923-1926 m.) VINCAS KAROBLIS. Mirė 1939 m. gegužės 25 d. Kaune.
– 100 metų, kai (1901 m.) Medeikiuose gimė evangelikų reformatų kunigas PETRAS ERNESTAS ČEPAS. Mirė 2010 m. gegužės 23 d. Medeikiuose.
25 d. – 35 metai, kai (1986 m.) Biržuose gimė dizaineris, animatorius, iliustratorius JUSTINAS JAŽAUSKAS.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt