Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Gataučiuose gimė zoologas, gamtos mokslų daktaras VIRGINIJUS SRUOGA.
2 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Baltimorėje mirė publicistas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas MOTIEJUS KARAŠA. Gimė 1895 m. Paberžiuose 1895 m. rugsėjo 10 d.
2 d. – 15 metų, kai (2004 m.) mirė kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas ANTANAS VALANTINAS. Gimė 1916 m. lapkričio 14 d. Vėriškiuose (Radviliškio r.). Kunigavo Biržuose, Vabalninke, Kupreliškyje, Smilgiuose.
3 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Južintuose (Rokiškio r.) gimė pedagogė BRONĖ JUŠKAITĖ-KLUSIENĖ. Mirė 2002 m. gruodžio 30 d. Kvetkuose. Mokytojavo Papilyje, Kvetkuose.
3 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Vilniuje mirė chemijos inžinierius, mokslininkas DONATAS ŠATAS. Gimė 1929 m. balandžio 7 d. Vabalninke.
4 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Jurginiškiuose (Kauno r.) gimė gydytojas, ilgametis Biržų ligoninės rentgenologas, vyr. gydytojo pavaduotojas VYTAUTAS GYLYS. Mirė 1989 m. sausio 5 d. Biržuose.
4 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Vilniuje mirė prozininkas, žurnalistas ROMUALDAS LUKINSKAS. Gimė 1911 m. liepos 16 d. Akmenėje (Biržų r.).
5 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kilučiuose gimė inžinierius, ilgametis Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ALGIMANTAS KRIKŠČIUKAS. Mirė 2005 m. gegužės 8 d. Biržuose.
5 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Kuzmine (Rusija) gimė architektas MYKOLAS SONGAILA. Mirė 1941 m. rugsėjo 12 d. Kaune. Pagal jo projektą ir jam vadovaujant 1935 m. Biržuose pastatytas banko pastatas.
6 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Toronte mirė skulptorius JOKŪBAS DAGYS. Gimė 1905 m. gruodžio 16 d. Šlepščiuose.
8 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Daudžgiriuose gimė ekonomistas, socialinių mokslų daktaras VALENTINAS DUBINAS.
8 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vilniuje mirė poetė ALMA KAROSAITĖ. Gimė 1945 m. sausio 19 d. Gavėnuose.
9 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Vilniuje mirė poetė, tautosakininkė PRANĖ AUKŠTIKALNYTĖ-JOKIMAITIENĖ. Gimė 1922 m. kovo 1 d. Vabalninke.
9 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Gailioniuose (Pasvalio r.). gimė karininkas PETRAS GENYS. Mirė 1969 m. spalio 5 d. JAV. Buvęs Biržų apskrities komendantas.
12 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Kirdonyse gimė dainininkas, pedagogas, kultūros veikėjas VALERIJONAS INDRIKONIS. Mirė 2008 m. gruodžio 22 d.
12 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Skuode gimė kūno kultūros mokytojas ALGIRDAS MUKAS. Mirė 1994 m. rugsėjo 17 d. Biržuose. Nuo 1953 m. dirbo kultūros mokytoju, treneriu Biržuose.


13 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Gajūnuose gimė pedagogas JUOZAS STIKLERIS. Mirė 1999 m. spalio mėn. Ilgametis Pabiržės vidurinės mokyklos mokytojas, direktorius.
14 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė tautodailininkas tapytojas VIDMANTAS STREIKUS. Mirė 2000 m. birželio 24 d. Biržuose.
15 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Bajoriškiuose gimė agronomas, ilgametis Kratiškių apylinkės pirmininkas, kraštotyrininkas ERNASTAS MEŠKINIS. Mirė 2007 m. rugpjūčio 8 d. Kratiškiuose.
15 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Remeikiuose gimė vienas iš pirmųjų Lietuvos karo lakūnų, savanoris, pulkininkas leitenantas LEONARDAS PESECKAS. Mirė 1976 m. gegužės 29 d. Čikagoje.
16 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Plikiuose gimė gydytoja pediatrė BIRUTĖ KUČINSKAITĖ-AMBROZAITIENĖ. Mirė 2008 m. sausio d. Vilniuje.
17 d. – 125 metai, kai (1894 m.) gimė karininkas PETRAS KAUŠIS (KAUŠYS). Gyveno Biržuose, dirbo inžinieriumi.
17 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Biržuose mirė sporto pedagogas, treneris ALGIRDAS MUKAS. Gimė 1929 m. rugsėjo 12 d. Skuode.
19 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Biržuose mirė mokytoja, literatė ALDONA ČERNIAUSKIENĖ. Gimė 1926 m. birželio 27 d. Biržuose.
19 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kaune mirė kompozitorius, vargonininkas JUOZAS NAUJALIS. Gimė 1869 m. balandžio 9 d. Raudondvaryje (Kauno r.). Vargoninkavo Vabalninke.
20 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Urboniškyje gimė kunigas, visuomenininkas JONAS GASIŪNAS. Mirė 1998 m. kovo 9 d. JAV.
21 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Papilyje mirė pedagogas, buvęs Papilio pagrindinės mokyklos direktorius JONAS JANKŪNAS. Gimė 1951 m. vasario 3 d. Miliškiuose.
23 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Aukštuoliuose gimė kunigas, filosofas, literatas JUOZAS LOMANAS. Mirė 1959 m. vasario 7 d. Linkuvoje. Palaidotas Vabalninke. Buvo Biržų gimnazijos kapelionu.
25 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Mediniuose (Pasvalio r.) gimė savanoris KAZYS ČEPULIS. Gyveno Daumėnų kaime.
25 d. – 65 metai, kai (1954 m.) netoli Kuginių kaimo nušautas partizanas, Vyčio apygardos, Pilėnų tėvonijos vadas STEPONAS GIEDRIKAS. Gimė 1925 m. spalio 5 d. Biržų raj.
26 d. – 65 metai, kai (1934 m.) gimė finansininkas VYTAUTAS JURNA. AB Turto banko valdybos pirmininkas. 1956 m. Biržų raj. finansų skyriaus inspektorius.
29 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras VLADIMIRAS BERIOZOVAS. Mirė 2016 m. kovo 16 d. Yra gyvenęs Lebeniškiuose, I klasę baigė Biržuose.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt