Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Šlepščiuose gimė poetas, rašytojas, fotomenininkas, kūrybinis darbuotojas ALIS BALBIERIUS.
1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Tyruliuose (Radviliškio r.) gimė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras DALIUS BITAITIS. Gyveno ir mokėsi Biržuose.
1 d. – 160 metų, kai (1859 m.) Panevėžyje gimė Nepriklausomos Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams BERNARDAS FRIDMANAS. Mirė 1929 m. spalio 22 d. Panevėžyje. 1886–1915 m. advokatavo Biržuose ir Panevėžyje.
2 d. – 155 metai, kai (1864 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė medicinos mokslų daktaras, oftalmologas JONAS CUMFTAS. Mirė 1929 m. vasario 28 d. Vilniuje.
2 d. – 215 metų, kai (1804 m.) gimė gruzinų poetas GRIGOLIS ORBELIANI. Mirė 1883 m. kovo 21 d. Kelerius metus praleidęs ištremtyje Lietuvoje, gyveno ir Biržuose.
2 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vilniuje mirė geologas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius POVILAS SUVEIZDIS. Gimė 1931 m. birželio 30 d. Kaune. 1940–1950 m. mokėsi Biržuose.
3 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė laikraščio „Klaipėda" vyr. redaktoriaus pavaduotojas VIDMANTAS NASTOPKA.
5 d. – 50 metų, kai (1969 m.) JAV mirė karininkas PETRAS GENYS. Gimė 1894 m. rugsėjo 9 d. Gailioniuose (Pasvalio r.). Buvęs Biržų apskrities komendantas.
8 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Čikagoje mirė Lietuvos fondo narys, visuomenės veikėjas JONAS GUOBUŽIS. Gimė 1907 m. gegužės 16 d. Pabiržės parapijoje.
8 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Želniškiuose (Panevėžio r.) gimė gydytojas chirurgas, Biržų poliklinikos vadovas LEONIDAS SOLOGUBOVAS.
8 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios išeivijoje kolegijos prezidentas, ekonomistas MOTIEJUS TAMULĖNAS. Gimė 1912 m. gruodžio 22 d. Gajūnuose.
9 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė Komunistų partijos veikėjas KAZIMIERAS BITINAS. Gimė 1928 m. balandžio 1 d. Pasvalyje. 1962–1983 m. dirbo Biržuose.
9 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Vabalninke gimė tapytojas, pedagogas ALGIRDAS VENSKUS.
11 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė kompozitorius, pedagogas, dirigentas BRONIUS BUDRIŪNAS. Gimė 1909 m. liepos 29 d. Pabiržėje.
11 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Šiliškiuose gimė karininkas EDVARDAS JUKNAITIS (slap. Juozaitis, Petraitis). Mirė 1947 m. rugsėjo 6 d. Varėnos r.
12 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Leitiškiuose gimė kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras ANDRIUS BALTINIS. Mirė 1975 m. rugsėjo 5 d. Čikagoje.
12 d. – 125 metai, kai (1974 m.) Paalsyje (Raseinių r.) gimė pedagogas, teisininkas ANTANAS STANKUS. Mirė 1974 m. gruodžio 5 d. Vilniuje. 1933–1941 m. dirbo advokatu Biržuose.
13 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Gulbinuose gimė poetas, pedagogas PAULIUS DREVINIS. Mirė 1990 lapkričio 22 d. Klaipėdoje. Palaidotas Daumėnuose.
13 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Pabalčiuose (Tauragės r.) gimė karininkas EDVARDAS RULINSKAS. Mirė 1984 m. rugpjūčio 30 d. Likėnuose. Palaidotas Pabiržės kapinėse.
13 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Žadeikiuose (Kupiškio r.) gimė karininkas JONAS ŠABLICKAS. Mirė 1996 m. spalio mėn. Baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Menklaukiuose (Šilutės r.) gimė pedagogė, literatė BIRUTĖ GALVELIENĖ.
15 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė habilituotas fizinių mokslų (chemija) daktaras, VU Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros profesorius AUDRIUS PADARAUSKAS.
16 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Panevėžyje mirė spaudos bendradarbis, poetas JUOZAS ČERKESAS. Gimė 1884 m. kovo 19 d. Bernotuose (Panevėžio r.). Dirbo raštininku Vabalninke.
16 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė mokslininkė, teisės mokslų daktarė, docentė ANDA LEDA DAGYTĖ- JUODPUSIENĖ. Gimė 1940 m. liepos 14 d. Benupėje.
16 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Vilniuje gimė agronomas, evangelikų reformatų veikėjas VIKTORAS KAROSAS. Mirė 1982 m. liepos 28 d. JAV. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Naciūnuose gimė pedagogė BRONĖ AUKŠTIKALNIENĖ. 1955 – 1958 m. Geidžiūnų vidurinės mokyklos mokytoja.
18 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Kviriškyje gimė pedagogas, tautosakininkas, esperanto kalbos propaguotojas PETRAS LAPIENĖ. Mirė 1943 m. rugsėjo 2 d. Kaune.
19 d. – 75 metai, kai (1944 m.) mirė karininkas MEČYS BALČIŪNAS. 1936–1940 m. Lietuvos-Latvijos pasienio policijos Biržų baro Virškupėnų rajono viršininkas.
19 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Biržuose mirė karininkas STASYS NASTOPKA. Gimė 1881 m. birželio 19 d. Rinkuškiuose.
20 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Tomsko sr., Rusija gimė pedagogas, rankinio treneris, sporto darbuotojas ARVYDAS DAUGIS. Dirba Pasvalyje. Baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą.
20 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Panevėžyje mirė mokytoja, kraštotyrininkė ELENA GABULAITĖ. Gimė 1916 m. rugsėjo 2 d. Žudžiuose (Panevėžio r.). Dirbo Biržų gimnazijoje, „Biržų žinių" redakcijoje.
20 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Šniūriškiuose gimė gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, medicinos mokslų kandidatas PETRAS JAŠINSKAS. Mirė 1986 m. balandžio 28 d. Kaune.
20 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Dirvonakiuose gimė karininkas JONAS KUTRA. Mirė 1961 m. rugpjūčio 30 d. Liekniškyje. Palaidotas Dirvonakių evangelikų reformatų kapinėse.
21 d. – 55 metai, kai (1964 m.) mirė mokytojas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius PETRAS DUBRA. Gimė 1900 m. lapkričio 30 d. Daukniškiuose.
21 d. – 40 metų, kai (1979 m.) gimė mokslų daktaras (fizikiniai mokslai, chemija) ARŪNAS STIRKĖ. Mokėsi Vabalninko vidurinėje mokykloje.
22 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Panevėžyje mirė Nepriklausomos Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams BERNARDAS FRIDMANAS. Gimė 1859 m. spalio 1 d. Panevėžyje. 1886–1915 m. advokatavo Biržuose ir Panevėžyje.
22 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Rygoje gimė ekonomistas, buvęs Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, visuomenės veikėjas KSAVERAS KAIRYS. Mirė 1991 m. liepos 12 d. Vilniuje. Gyveno ir mokėsi Biržuose. Biržų miesto garbės pilietis.
22 d. – 75 metai, kai (1944 m.) tremtyje Rusijoje mirė visuomenės veikėjas, „Biržų žinių" redaktorius MARTYNAS MAŽUIKA. Gimė 1889 m. lapkričio 4 d. Galintiškiuose.
23 d. – 30 metų, kai (1989 m.) Anykščiuose mirė vargonininkas, chorvedys PRANAS DŪMANAS. Gimė 1924 m. vasario 24 d. Daukniškiuose (Panevėžio r.). 1945–1948 m. vargoninkavo Kupreliškio bažnyčioje, 1953–1960 m. dėstė muziką Vabalninko vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių, kultūros namų ir žemės ūkio mokyklos mišriems chorams.
23 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Vilniuje mirė geografas, fizinių mokslų daktaras, žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininkas RIMANTAS KRUPICKAS. Gimė 1943 m. liepos 9 d. Vilniuje. Baigė Vabalninko vidurinę mokyklą.
23 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Pramislavoje (Rokiškio r.) gimė karininkas IGNAS POVILAVIČIUS. Mirė 1978 m. gruodžio 12 d., palaidotas Niujorke. 1938 m. perkeltas raštvedžiu į Biržų aps. komendantūrą.
25 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Biržuose gimė elektronikos inžinierius LEONAS KUGINYS. Mirė 2011 m. vasario 9 d.
27 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė IT specialistas, keliautojas, muzikantas GIEDRIUS BALBIERIS.
27 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė parašiutininkė, trenerė, teisėja JŪRATĖ ONA PAŠKEVIČIŪTĖ-GUTNIKIENĖ.
27 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Inkūnuose gimė tautodailininkas, medžio drožėjas LEONAS PEREKŠLIS. Mirė 2014 m. liepos 27 d.
28 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė dailininkė IRENA TREČIOKAITĖ-ŽEBENKIENĖ. Mirė 1985 m. sausio 13 d. Vilniuje.
29 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Kauniuose gimė karininkas PRANAS KRIVICKAS. Žuvo 1944 m. kovo 21 d. lageryje.
29 d. – 20 metų, kai (1999 m.) mirė kunigas, Lietuvos bažnyčios kronikos knygų leidėjas KAZIMIERAS KUZMINSKAS. Gimė 1906 m. spalio 26 d. Dirbo Vabalninke.
31 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Gudžiūnuose (Kėdainių r.) gimė visuomenės veikėja EMILIJA PARAŠČIAKAITĖ. Mirė Kaune 1988 m. sausio 22 d. 1950–1956 m. dirbo Biržuose.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt