Sukaktys ir datos - Spalis

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

1 d. – 100 metų, kai (1921 m.) Liejiešiuose gimė ilgametis Biržų taupomosios kasos vedėjas PETRAS KUTRA. Mirė 2006 m. spalio 13 d.
5 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Vilniuje mirė kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas ANTANAS BUDRIŪNAS. Gimė 1902 m. rugsėjo 20 d. Pabiržėje.
7 d. – 65 metai, kai Girsteikiškiuose (Rokiškio raj.) gimė miškų ūkio specialistė, Kovo 11-osios akto signatarė BIRUTĖ VALIONYTĖ. Mokėsi, dirbo Biržuose.
8 d. – 100 metų, kai (1921 m.) Kunigiškiuose Vilkaviškio raj. gimė Pedagogė, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė ALEKSANDRA BALČIAUSKIENĖ. Mirė 2017 m. Biržuose.
9 d. – 155 metai, kai (1866 m.) Biržuose gimė evangelikų reformatų kunigas KAROLIS MAČIULSKIS. Mirė 1925 m. lapkričio 10 d. Virbalyje.
– 120 metų, kai (1901 m.) Kučgalyje gimė Nepriklausomos Lietuvos generalinio štabo pulkininkas leitenantas JONAS ŠEPETYS. Mirė 1988 m. liepos 9 d. Detroite JAV.
10 d. – 55 metai, kai (1966 m.) Biržuose gimė savamokslis dailininkas ŠARŪNAS MICKEVIČIUS. Mirė 2003 m. spalio 10 d. Biržuose.
11 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Kadaruose gimė botanikas, augalų fiziologas, biologijos mokslų daktaras, profesorius, valstybinės premijos laureatas JONAS DAGYS. Mirė 1993 m. sausio 31 d. Vilniuje.
14 d. – 20 metų, kai (2001 m.) Vilniuje mirė monsinjoras, Vilniaus arkikatedros klebonas KAZIMIERAS VASILIAUSKAS. Gimė 1922 m. balandžio 9 d. Kateliškiuose.
20 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Kilučiuose gimė KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto docentas, technologijos mokslų daktaras VITOLDAS DAGYS.
21 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Vabalninke gimė ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, valstybės veikėjas ALGIS DOBRAVOLSKAS.
28 d. – 160 metų, kai (1861 m.) gimė knygnešys JONAS KAZIŪNAS. Gyveno Geidžiūnuose.
– 100 metų, kai (1901 m.) Vanagiškiuose (Panevėžio raj.) gimė fotografas, kino mėgėjas PETRAS MEŠKAUSKAS. Mirė 2009 m. lapkričio 3 d. Biržuose.
– 90 metų, kai (1931 m.) Helsinkyje mirė suomių tautosakininkas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas AUGUSTAS ROBERTAS NIEMIS. Gimė 1869 m. liepos 25 d. Lemuje (Suomija). 1990 m. su kunigu Adolfu Sabaliausku rinko dainas. 1911 m. išleido rinkinį „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurytinėje Lietuvoje“. 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt