Žurnalistas V. Kavaliauskas apie Biržus: „Jūs esate karvedžių žemė…“

Paskelbta: Trečiadienis, 18 Balandis 2018

Biržiečiai, kūrę Lietuvos valstybę

 

Biržai gimė kaip tvirtovės miestas, todėl kariuomenė jame yra natūralus ir savaime suprantamas dalykas. Šlovingą karinę istoriją turinčiame mieste 99-ąsias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metines praėjusį ketvirtadienį iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai, Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501-osios kuopos šauliai, atsargos kariai, veteranai, miesto visuomenė. Biržų šauliams tai buvo dviguba šventė - tądien sukako 25 metai, kaip Biržuose buvo atkurta šaulių kuopa. Šių iškilmių metu miesto centre, greta paminklo Žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę, atidengta atminimo lenta 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Biržų valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams.

Šventė prasidėjo mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Susirinkusiems jas aukojo Karinių oro pajėgų kapelionato kapelionas, einantis ir Panevėžio įgulos karo kapeliono pareigas, majoras Virginijus Veilentas. „Susirinkome pasimelsti už tėvynę Lietuvą, Lietuvos kariuomenę, jos karius, už visus, kurie stengiasi stiprinti mūsų tėvynės saugumą“, - Mišių pradžioje sakė kunigas. Pamaldos vyko ir Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Po Mišių kariai savanoriai ir šauliai iškilminga rikiuote su vėliavomis atžygiavo prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę. Nepaisant žvarbaus oro ir įkyriai dulkiančio šalto lietaus, į aikštę susirinko ir būrelis miestelėnų, tarp jų ir mokinių.

Rinktinės karius savanorius su švente pasveikino rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela. Nuskambėjo Biržų kultūros centro pučiamųjų grupės „Blėkvaris“ atliekamas Lietuvos Respublikos himnas, kurį giedojo visi susirinkusieji.

Sveikinimo žodžius tarė rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas. „Džiugu, kad turime savo kariuomenę, kuri gali apginti Lietuvą nuo priešų, nes priešų Lietuvai visados užteko, ir, kaip rodo istorija bei dabartis, ir dabar jų netrūksta“, - sakė meras V. Valkiūnas.

Apie Lietuvos kariuomenės kūrimosi istoriją, tuometes aplinkybes ir iššūkius, savanorių kvietimą ir organizavimą pasakojo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė.

Penktąją, paskutinę, Biržų rajone paminklinę atminimo lentą 1919-1920 metų savanoriams atidengė savivaldybės meras V. Valkiūnas, žurnalistas, savanorių įamžinimo idėjos autorius Vilius Kavaliauskas bei savanorių artimieji.

Atminimo lentoje įamžinti Vyčio kryžiaus kavalieriai Ardinskas Adolfas-Jonas, Gaidelis Mykolas, Katche Maksimas, Kutra Jokūbas, Ladiga Kazys, Nastopka Jonas Kostas, Nastopka Stasys, Puzinas Stasys, Repšys Jonas Povilas, Variakojis Jonas, Zubavičius Antanas.Savanoriai - Atstupėnas Jurgis, Baniulis Romualdas, Butkevičius Kazys, Dargelis Stasys, Dumbris Alfonsas, Chaitas Jokūbas, Gaižiūnas Bronius, Galeckas Mykolas, Gasiūnas Jonas, Gintautas Leonas, Janilionis Adolfas, Jašinskas Mykolas, Kairys Alfonsas, Kairys Juozas, Kairys Feliksas, Kaplanas Mitelis, Karosas Jonas, Karosas Motiejus, Kregždė Kostas, Kregždė Samuolis, Kučinskas Juozas, Lapėnas Povilas, Liaudanskas Juozas, Lukoševičius Pranas, Mackūnas Antanas, Margenis Jokūbas, Mikelėnas Aleksas, Morkūnas Stepas, Puodžiūnas Jonas, Pūta Mikas, Raugalas Jonas, Savickas Petras, Sergiūnas Anupras, Sindikevičius Antanas, Skeberdia Stasys, Slavinskas Petras, Snarskis Valerijonas, Straževičius Petras, Šimonis Antanas, Štreitas Viktoras, Trapulionis Liudas, Vaisiūnas Andrius, Vasiliauskas Jonas, Vasylius Petras, Vidzikas Domas, Ždanavičius Juozas.

Paminklinę lentą Dievo žodžiu, malda ir giesme pašventino bei palaimino kapelionas Virginijus Veilentas bei Biržų evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas. Žvakutes bei gėles dėjo kariai savanoriai, šauliai, lentoje iškaltų vyrų artimieji. Gėlėmis ir žvakutėmis pasipuošė ir paminklas Žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę.

Atminimo lentoje įrašytų savanorių artimųjų vardu žodį tarė Artūras Giedraitis. Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo prie savanorių atminimo Biržuose įamžinimo.

Visų kovojusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

„Istorijoje labai svarbu yra vardai. Jei mes žinome tuos žmones, kurie kūrė, gynė ir apgynė valstybę, tai yra labai svarbu, tai mus labai įpareigojantis dalykas. Aš tiesiog galiu pavydėti tiems, kurių tėvų ar senelių vardai čia iškalti. Jie gali drąsiai sakyti - tai yra mūsų valstybė, tai valstybė, kurią sukūrė mūsų tėvai, ir jai mes negalime būti abejingi. Be Biržų būtų buvę sunku Lietuvos valstybei todėl, kad kariuomenės vadas S. Nastopka, krašto apsaugos ministras J. Variakojis, fronto vadas K. Ladiga, divizijos vadas M. Katchė - praktiškai visa Lietuvos karinė vadovybė yra kilusi iš čia. Kodėl iš čia? Gal šiame krašte buvo daugiau laisvos minties, o laisva mintis visuomet siekia turėti savo laisvą valstybę. Jūs esate karvedžių žemė“, - sakė žurnalistas Vilius Kavaliauskas.

Trimis salvėmis - „Už Lietuvą Tėvynę“, „Už Lietuvos kariuomenę ir jos kūrėjus“, „Už Biržų krašto žmones ir šio krašto savanorius“ - pagerbtas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas.

Antroji šventės dalis buvo skirta dabartinei Lietuvos kariuomenei. Susirinkusius Seimo narių Viktoro Rinkevičiaus ir Audrio Šimo vardu pasveikino jų padėjėjos Stasė Eitavičienė bei Eugenija Prokopovičienė.

„Labai prasminga, kad Lietuvos kariuomenės dieną švenčiame čia, prie atminimo lentos savanoriams kūrėjams, be kurių pasišventimo ir aukos nebūtų mūsų kariuomenės bei valstybės. Tegul jų gyvenimas būna pavyzdžiu mums, trečiosios kartos savanoriams“, - sakė rinktinės vadas plk. lnt. V. Zabiela.

Prieš iškilmingą rikiuotę tarnauti tėvynei prisiekė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės jaunesnysis eilinis Linas Repčys.

Rinktinės vadas V. Zabiela už glaudų bendradarbiavimą ir tarpusavio santykių stiprinimą su Vyčio apygardos 5-ąja rinktine apdovanojo merą V. Valkiūną paveikslu su Biržų pilies bei kunigaikščių Radvilų atvaizdais.

Savanorių pajėgų vado įsakymu už pavyzdingą tarnybą bei sumanumą padėkomis Kariuomenės dienos proga apdovanotas būrys rinktinės karių. Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vado įsakymu grupei karių suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Tarp jų pateko ir savanoris Renas Čygas, Papilio seniūnijos seniūnas.

Po iškilmingos ceremonijos visi susirinkusieji pakviesti aplankyti Biržų muziejų „Sėla“.

 

 

Antanas Vaičeliūnas

2017-11-28

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt