Striužas Algimantas

Paskelbta: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.

Algimanto striužo autografas.

Striužas Algimantas
 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt