2017 m. rugsėjo mėnesio parodos

Paskelbta: Penktadienis, 2017 m. rugsėjo 8 d.

Visą rugsėjo mėnesį (nuo 5 d.) antrojo aukšto fojė veiks Ainos Vaičiulėnaitės tapybos ir iliustracijos darbų paroda „Jauno žmogaus žvilgsniu“.

Visą rugsėjo mėnesį skaitykloje veiks paroda „Kaip puošėsi mūsų senoliai“, skirta Tautinio kostiumo metams.

Vabalninko bibliotekoje visą rugsėjo mėnesį veiks spaudinių paroda V. Bubnio 85 – osioms gimimo metinėms „Regintis širdimi“ (atsakingos vyr. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).
Visą rugsėjo mėnesį toliau veiks foto paroda „Vabalninko bibliotekai 80“ (atsakingos vyr. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Kvetkų bibliotekoje visą rugsėjo mėnesį vaiks knygų paroda „Pasaulis bus nuostabus, jei versi knygos lapus“, skirta V. Bubnio 85-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Visą rugsėjo mėnesį veiks paroda „Susipažinkime su naujomis knygomis“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Visą rugsėjo mėnesį veiks dokumentų paroda „Mane mato kelyje“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Kratiškių bibliotekoje rugsėjo 1-15 d. veiks knygų paroda „Juozui Miltiniui-110“ (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).
Visą mėnesį veiks J. Korsakaitės rankdarbių paroda (atsakinga vyr. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Pačeriaukštės bibliotekoje visą rugsėjo mėnesį veiks literatūros paroda, skirta Lazdynų Pelėdai prisiminti - "Liūdesio spalvos seserų gyvenime ir kūryboje" (S. Pšibiliauskienei - 150 metų ir M. Lastauskienei - 145 metai, atsakinga vyr. bibliotekininkė R. Lansbergienė.)

Obelaukių bibliotekoje visą rugsėjo mėnesį veiks spaudinių paroda, skirta V. Bubnio 85 – ajam jubiliejui paminėti (atsakinga vyr. bibliotekininkė T. Čepokė).

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt