Gegužės mėnesio renginiai bibliotekoje

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2019 m. gegužės 2 d.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje gegužės mėnesį veiks paroda „Iš ilgesio visa tai“, skirta S. Parulskiui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė O. Berozovaitė).  
Gegužės 3 d. 15 val. prie Jurgio Bielinio ąžuolo Purviškių kaime vyks Jurginių šventė (atsakinga vyr. bibliotekininkė I. Drevinskaitė–Žilinskienė).

Gegužės 7 d. 11 val. bibliotekos bendruomenė, minėdama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, savo bičiulius kviečia Lietuvos 100-mečio giraitėje (prie Karvės olos) kartu sodinti bibliotekos ąžuoliuką (atsakingas Ūkio sk. vedėjas R. Zakrys).

Gegužės 9 d. 10-18 val. interneto skaitykloje vyks „Europos egzaminas“. Kviečiami išbandyti savo jėgas atsakant į įvairius klausimus apie Europos Sąjungą (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Ramutėnienė).

Gegužės 19 d. 15 val. Gulbinėnų dvare vyks „Kaimynų vienybės šventė“, skirta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Prunskienė).
Gegužės 25 d. (valanda tikslinama) bibliotekos salėje vyks „Poezijos pavasaris 2019“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus telefonas 8 450 38015.

Vaikų literatūros skyriuje
Spaudinių paroda Motinos dienai „Pasislėpti tavo glėbyje“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Spaudinių paroda „Detektyvo meistras“ (A. Konan Doil – 160) (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).
Vaikų literatūros skyriaus telefonas 8450 38014

Bibliotekos padaliniuose
Vabalninko bibliotekoje gegužės 8 d. 10 val. akcija „Mano žaislo naktis bibliotekoje“ (atsakingos vyresn. bibliotekininkės V. Šulnienė ir A. Brazdžiūnienė).
Gegužės mėn. spaudinių paroda „Tikrovės konservuotojas“, skirta O. de Balzako 220 – metų jubiliejui (atsakingos vyresn. bibliotekininkės V. Šulnienė ir A. Brazdžiūnienė).

Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje gegužės mėn. veiks spaudinių paroda „Sudėtingo likimo asmenybė“, skirta kunigo A. Šerno 135–osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Šmatienė).

Kvetkų bibliotekoje visą mėnesį veiks naujų knygų paroda „Verta paskaityti“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Nuo gegužės 13 d. bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Gyvenimas susideda iš kasdienybės“, skirta P. Skodžiui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Gegužės 17 d. 17 val. vyks literatūrinis renginys „Pasaka ratelio gaudesy“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).
Gegužės 18 d. 15 val. J. Čeponienės personalinės rankdarbių parodos atidarymas (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Juostaviečių bibliotekoje gegužės mėn. veiks R. Sakalausko darbų paroda „Laisvalaikio akimirkos“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Vėtienė).

Ramongalių bibliotekoje gegužės mėnesį veiks spaudinių paroda ,,Balzakui - 220 m.“, skirta O. de Balzako gimimo 220-osioms metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Pupelienė).

Rinkuškių bibliotekoje gegužės 7 d. 17. 30 val. vyks popietė  „Žodžiai žydi lyg žiedai“, skirta Motinos dienai ir Tarptautinei Šeimos dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Misevičienė).

Kratiškių bibliotekoje gegužės 3 d. 11 val. popietė I - IV klasių mokiniams ,,Viskas telpa tavy“, skirta Motinos dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vaičikauskienė).

Pabiržės bibliotekoje visą gegužės  mėn. veiks knygų paroda  „Pats skaitau ir rekomenduoju tau“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė E. Gerulienė).
Gegužės 24 d. 18 val. Pabiržės bendruomenės namuose renginys „Mano gimtasis kraštas“, skirtas Vietovardžių metams  (atsakinga vyresn. bibliotekininkė E. Gerulienė).
Gegužės 25 d. 12 val. Pabiržės bendruomenės namuose (esant geram orui, bendruomenės namų kiemelyje) vyks „Poezijos pavasaris 2019“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė E. Gerulienė).

Papilio bibliotekoje nuo gegužės 5 d. veiks literatūros paroda, skirta P. Skodžiaus 10-osiom mirties metinėms „Išaugau ant Biržų gatvių grindinio“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Banienė).
Gegužės 9 d.  15 val. vyks renginys vaikams  „Knygos kelias“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Banienė).

Pačeriaukštės bibliotekoje gegužės mėn. veiks knygų paroda „Nesenstanti klasika“, skirta pasaulinės literatūros autorių jubiliejams paminėti (atsakinga vyresn. bibliotekininkė R. Lansbergienė).

Obelaukių bibliotekoje visą gegužės mėn. veiks spaudinių paroda „Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti“, skirta O. de Balzako 220-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stakionė).

Pasvaliečių bibliotekoje visą gegužės mėn. veiks paroda „Einu į laisvę su žodžiu ir knyga...“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Ūselienė).

Parovėjos bibliotekoje gegužės mėn. veiks knygų paroda ,,Mano gyvenimo briaunos - švelnios ir aštrios“, skirta P. Skodžiaus 10 - osioms mirties metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Patkauskienė).
Gegužės 2 - 8 d. veiks knygų paroda „Ji – Mama, Motina, Močiutė – kasdien ir rytoj, ir visada – mūsų MAMA“, skirta Motinos dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė I. Patkauskienė).

Kučgalio bibliotekoje visą gegužės mėn. veiks knygų paroda „Knygos, iš kurių skaitė mūsų tėvai“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Kupreliškio bendruomenės namuose gegužės 4 d. 12 val. vyks Motinos dienos paminėjimas „Mama mylima, tau ši melodija“ (atsakingos kultūros namų meno vadovė R. Valentelienė ir vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Germaniškio bibliotekoje visą gegužės mėn. veiks spaudinių paroda „Viską esu patyręs“, skirta rašytojo A. Konano Doilio 160-osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).
Gegužės 21 d. 14.15 val. vyks popietė vaikams „Skaitau – žinau – moku“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).

Gegužės mėnesio renginiai bibliotekoje
 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt