Paulius Drevinis: poetas, kraštietis, tremtinys, dėdė, mokytojas, kaimynas...

Paskelbta: Penktadienis, 2019 m. spalio 11 d.

Šiemet minime poeto Pauliaus Drevinio, kilusio iš Gulbinų kaimo, 100-ąsias gimimo metines. Biržų biblioteka šia proga spalio mėnesį organizuoja kelių renginių ciklą, kuris yra vykdomas pagal dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Pauliaus Drevinio atminimo kelias“.

Pirmasis projekto renginys įvyko Gulbinuose spalio 4 d. Šiame kaime 1919 m. spalio 13 d. gimė P. Drevinis (Povilas Drevinskas). 1932 m., baigęs Gulbinų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Biržų, Tauragės, Panevėžio gimnazijose. 1941-1943 m. studijavo Vilniaus dvimečiame pedagoginiame institute. 1948 m. buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką ir mokytojavo, daugiausia Klaipėdoje.
Jo pirmoji išleista knyga vadinosi „Kryžkelė kelių plačių“ (1966 m.). Mirė poetas 1990 m., palaidotas Daumėnų kapinėse, netoli gimtųjų Gulbinų.

Dar prieš prasidedant projektui buvo sukurtas interaktyvus žygis P. Drevinio takais, jį jau išbandė bibliotekininkai ir Pabiržės mokyklos mokiniai.

Viena svarbiausių šio projekto dalių – išleista knyga „Ieškok tik širdies...“. „Ar būsi iš Biržų, turtingų Vabalninkų, / Radviliškio, Papilio tipingos šalies, / Pats šituos lapus su ranka darbininko / Atvertęs, ieškok tik širdies.“, - rašė P. Drevinis.

Trumpai apie šios knygos atsiradimą.

2014 m. Biržų biblioteka įgyvendino projektą, skirtą P. Drevinio 95-osioms gimimo metinėms „Gimtosios žemės piligrimas“. Baigiamajame projekto renginyje dalyvavęs klaipėdietis poetas Alfonsas Jonas Navickas Biržų bibliotekai perdavė poeto P. Drevinio rankraštį, kuriame buvo jo kūrybinėje biografijoje svarbi poema, iki šiol niekur nepublikuota, „Baltasis miestas“, rašyta Sibire 1953-1954 m., autobiografiniai duomenys, kreipimasis į būsimą šios poemos redaktorių ir leidėją, pasisakymai apie kūrybą ir meną, vertimai. Taigi P. Drevinio svajonė išsipildė - knygoje yra publikuojama ne tik minėta poema, bet ir jos faksimilės. Knygoje – ir P. Drevinio laiškai, iš tremties rašyti mokytojai Teodorai Grudzinskaitei. Šie laiškai po mokytojos mirties buvo rasti jos name Pabiržėje. Bibliotekos bendruomenė labai dėkoja tuos namus įsigijusiems naujiems šeimininkams Jolantai ir Pauliui Masiams, kurie rastus laiškus perdavė Pabiržės bibliotekai, o ši mums. Knygoje yra spausdinami autentiški laiškai, jų kalba netaisyta.

Leidinyje taip pat yra ir ankstesnio projekto metu surinkti prisiminimai apie P. Drevinį bei bibliografija. Bibliografijoje stengėmės surinkti kuo platesnę ir išsamesnę informaciją apie poeto kūrybą, publikacijas periodiniuose ir kitokio pobūdžio leidiniuose.

Gulbinuose, pirmojo projekto renginio metu, šią knygą publikai pristatė jos sudarytoja, bibliotekininkė Laima Ramutėnienė, redaktorė Dalia Kėželienė. Apie P. Drevinį kalbėjo literatas, žurnalistas Algirdas Butkevičius.
Jautriais prisiminimais dalinosi poeto sūnėnai Vytautas Drevinskas ir Jurgis Ratnikas. Abu jie poetą vadina dėde Pauliumi, kuris jiems vaikystėje buvo didelis autoritetas, ypač mokėjęs bendrauti su vaikais – ne veltui jis pasirinko mokytojo profesiją...

Renginyje skambėjo Gulbinų etnografinio ansamblio dainos ir Gulbinų himnas pagal P. Drevinio eiles. Vyko betarpiškas bendravimas, nes poetas P. Drevinis gulbiniečiams – amžinasis kaimynas, vaikščiojęs kaimo takais ir savo meilę tėviškei sudėjęs į savo eiles.

Knyga „Ieškok tik širdies...“ spalio 11 d. bus pristatyta Kirdonių daugiafunkciniame centre, spalio 18 d. – Pabiržės bendruomenės namuose.

Baigiamasis projekto renginys įvyks Biržų bibliotekos salėje spalio 26 d.

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

Paulius Drevinis: poetas, kraštietis, tremtinys, dėdė, mokytojas, kaimynas...
 
Paulius Drevinis: poetas, kraštietis, tremtinys, dėdė, mokytojas, kaimynas...
 
Paulius Drevinis: poetas, kraštietis, tremtinys, dėdė, mokytojas, kaimynas...
 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt