Bibliotekoje kartu su knyga

Paskelbta: Trečiadienis, 18 Geg 2016

Bibliotekos vedėja Aldona Vaičikauskienė , pradėdama renginį ,kalbėjo apie nacionalinę bibliotekų savaitę,kodėl rengiamos nacionalinės bibliotekos savaitės ,pristatė į renginį atvykusius svečius. Tai seimo nario A.Zeltinio patarėja Z.Pipirienė, A. Dėmenis,Biržų socialinių paslaugų centro lankytojai ir jų vadovė Sigita Simonavičienė, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, direktorės pavaduotoja Dina Burbulienė, vyr. metodininkė Liuda Prunskienė, metodininkė viešiesiems ryšiams Indra Drevinskaitė-Žilinskienė, kaimo poetė Irena Indrulėnienė,Kratiškių bendruomenės tarybos narės Dalia Taurienė,Vyda Šukienė, medicinos felčerė Vanda Dubinienė,seniausia bibliotekos skaitytoja Genovaitė Stimburienė,Kratiškių pagrindinės mokyklos pedagogai, Papilio moterų ansamblis”Sentimentai”.Renginys skirtas biržiečio rašytojo Valentino Dagio 80-ajam jubiliejui paminėti.Valandoje su Valentinu Dagiu ,jį kalbino ir pokalbį apie jo kūrybą ,gyvenimą vedė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyr.metodininkė Liuda Prunskienė.Buvo paruošta Valentino Dagio išleistų knygų paroda.Biblioteka artimai bendravo su anapilin išėjusiu Antanu Vinciūnu.Šiais metais jis būtų šventes 90metį. Tačiau liko jo darbai, gražūs prisiminimai.Tai galėjome pamatyti ValentinoDagio sukurtame filme „Paskutinis Jagaudžių kaimo mohikanas”. Savo kūrybą skaitė kaimo poetė Irena Indrulėnienė.Koncertavo Papilio moterų ansamblis”Sentimentai”, Biržų socialinių paslaugų lankytojai. Valentiną Dagį su artėjančiu jubiliejumi sveikino bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, seimo nario patarėja Zita Pipirienė, Kratiškių padalinio vyr. Bibliotekininkė Aldona Vaičikauskienė. Renginio metu bibliotekai buvo padovanota knygų. Už dovanas ačiū seimo nario patarėjai Zitai Pipirienei,Aleksandrui Dėmeniui,Dalei Taurienei,kaimo poetei Irenai Indrulėnienei Sigutei Simonavičienei ir Vandai Puodžiūnienei.

Aldona Vaičikauskienė

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt