Improvizuota kelionė Nemunėliu

Paskelbta: Penktadienis, 27 Geg 2016

 

Gegužės 19 d. Nemunėlio Radviliškio, Germaniškio ir Pučiakalnės bibliotekininkai bei bibliotekų lankytojai buvo pakviesti į literatūrinę – muzikinę popietę „Kai žydi ievos Mėmelės krantuos“ Skaistkalnės bibliotekoje.

Originaliai įvairiomis skaromis ir šalikais papuoštoje ir žydinčių alyvų apsuptoje pievelėje ant Nemunėlio kranto susirinko Skaistkalnės gyventojai, bibliotekos skaitytojai. Popietės tikslas buvo sujungti gyvenančius abiejuose Nemunėlio krantuose žmones, nes prie šios upės visų mūsų gyvenimas – tiek dešiniajame, tiek kairiajame krante. Kurmenės bibliotekos vedėja Gita Skadinia supažindino su Kurmenės dvaro istorija, paskaitė jų kraštiečio, žymaus latvių poeto ir vertėjo Knuto Skujenieko sukurtą Kurmenės himną. Renginyje veikė kurmenietės Annos Grises–Grundmanės tapybos paroda.
„Kelionę“ Nemunėliu toliau tęsė Pučiakalnės ir Nemunėlio Radviliškio bibliotekos. Kaimynams latviams smagiai abejomis kalbomis, pritardami armonika ir smuiku, padainavo pučiakalnietis Robertas Rumpis ir radviliškietis Petras Deglis. Patys artimiausi skaistkalniečių kaimynai – Germaniškio biblioteka gavę kvietimą džiaugėsi turėdami galimybę pabendrauti su kitame Nemunėlio upės krante įsikūrusia Latvijos biblioteka. Kadangi buvome kviesti į literatūrinę muzikinę popietę, prisimintas lietuvių išeivijos poetas Bernardas Brazdžionis, kuris kūrinius vaikams pasirašinėjo Vytės Nemunėlio slapyvardžiu. Pasirinktas turbūt pats populiariausias šio poeto kūrinys vaikams „Meškiukas Rudnosiukas“. Jį pristatyti ir renginyje dalyvauti panoro jaunosios Germaniškio bibliotekos skaitytojos Monika Asbergaitė ir Karolina Kirkliauskaitė. Mergaitės ypač ruošėsi šiai popietei: mokėsi mintinai deklamuoti ištraukas, bėgo į biblioteką repetuoti. Popietė germaniškiečiams paliko gerus įspūdžius: apžiūrėta Skaistkalnės biblioteka, išbandytos sūpynės, grožėtasi tapytais darbais, šildytasi saulutėje ir pramokta latvių kalbos.
Popietės šeimininkai pristatė savo krašto kūrėjus – jaunuosius poetus Juditą Ivanovą ir Janį Kuzmą. Jaukiai susėdus pievutėje, jaunųjų poetų eilės skambėjo ypač nuoširdžiai. Šiltai sutikta kanklininkė Dacė Prūsė padainavo keletą senovinių latvių liaudies dainų, užrašytų Skaistkalnės apylinkėse. Vyresniosios kartos atstovė poetė Olita Simaško skaitė savo eiles, o keliautojas, fotografas Janis Naudžūns pasakojo apie keliones po tolimas šalis ir kelionėse patirtus nuotykius. Pamažu „priartėjome“ prie Bauskės, kurią atstovavo Bauskės centrinės bibliotekos bibliotekininkė Laimdota Ozolinia. Ji papasakojo apie didįjį Mėmelės potvynį, tris Bauskės upes ir tiltus per jas, surengė trumpą viktoriną istorijos žinovams.
Baigiant popietę, skambant dainai „Nešė upė ąžuolėlį“, nuo tilto į Nemunėlį buvo paleistas vainikas - simbolinis sveikinimas abiejų krantų gyventojams. Nuoširdumas, šiltas bendravimas, gerumas, meilė savam kraštui ir jo žmonėms – visa tai vienijo ir tikimės, dar ilgai vienys, mus visus, nesvarbu, kuriame upės krante gyventume.

Laura Sakalauskienė, Germaniškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė,
Lyvija Šmatienė, Nemunėlio Radviliškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt