Bibliotekų metais vyko konkursas „Mano bibliotekos istorija“

Paskelbta: Trečiadienis, 2017 m. sausio 11 d.

 

Nuo 2016 m. kovo mėnesio iki praėjusių metų pabaigos Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Informacijos skyrius vykdė konkursą "Mano bibliotekos istorija".

Konkurse galėjo dalyvauti viešosios bibliotekos padaliniai, įstaigos, mokymo įstaigos, pavieniai asmenys. Konkurso komisijai iš viso pristatyti 10 darbų, visus juos parengė viešosios bibliotekos įvairių padalinių bibliotekininkės.
Konkurso komisija - pirmininkė, bibliotekos direktorės pavaduotoja Dina Burbulienė,  nariai: Liuda Prunskienė,  bibliotekos vyr. metodininkė, Laima Ramutėnienė, bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja, Nijolė Taujanskienė, vyr. bibliotekininkė, Indra Drevinskaitė-Žilinskienė,  bibliotekos metodininkė viešiesiems ryšiams - įvertino visus darbus.
Komisijos sprendimu, konkurso tikslą - parodyti bibliotekų reikšmę ir svarbą krašto kultūriniam gyvenimui, nepriklausomai nuo istorinio laikmečio - labiausiai atitiko Kratiškių bibliotekininkės Aldonos Vaičikauskienės paruoštas darbas. Darbui, kuriame pristatoma Kratiškių kaimo istorija, paskirta pirmoji vieta. Antroji vieta atiteko Juostaviečių kaimo bibliotekos istorijai. Ją parengė šio kaimo bibliotekininkė Dalia Vėtienė. Du darbai pelnė trečią vietą. Tai Nemunėlio Radviliškio bibliotekininkės Lyvijos Šmatienės šio kaimo bibliotekos istorija ir Vabalninko bibliotekos istorija, kurią parengė Vilma Šulnienė. 
Darbų - prizininkų ir visų konkurse dalyvavusių darbų autorės buvo apdovanotos baigiamajame bibliotekos Bibliotekų metų renginyje sausio 6 d.

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt