Sausio 13-osios minėjimas bibliotekoje

Paskelbta: Pirmadienis, 2017 m. sausio 16 d.

 

“Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
 Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
 Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,
 Lietuva, mano protėvių žeme!”

Bernardas Brazdžionis

 

Sausio 13 - ąją bibliotekoje nestigo pakilios nuotaikos: ją kūrė iš Vilniaus atvykusios dvi muzikos grupės "Bjelle III" (Raminta Naujanytė, Milda ir Teresė Andrijauskaitės) ir "Baltos varnos" (Milda ir Teresė Andrijauskaitės). Jos bibliotekos salės skliautus užtvindė nuostabios muzikos garsais. Merginos, gimusios po 1991 metų sausio įvykių, renginį "Šaukiu aš tautą..." pripildė vilties ir jaunatviško optimizmo.

Gimnazistai Agnė Niuniavaitė ir Mindaugas Murelis viską sustiprino Bernardo Brazdžionio eilėraščiais. Šio poeto 110-osios gimimo metinės bus minimos vasario 2 d.  Jis gimė Biržų apskrityje, Pumpėnų valsčiuje. Mirė 2002 m. liepos 11 d. Los Andžele. 1921–1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje.

Po renginio daugelis dalijosi nuomone, kad taip švęsti gali tik išties laisvi žmonės.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt