Rašytojas, niekada neišėjęs iš Biržų

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 9 d.

 

Bibliotekoje vasario 8 d. atidaryta paroda „Negaliu be šitų pasiutusiai mielų Biržų...“, skirta rašytojui, Biržų garbės piliečiui Algimantui Zurbai.

Vasario 8 d. – tikrasis rašytojo gimtadienis, tad vakaro būta itin jautraus.
Dėl sveikatos problemų A. Zurba negalėjo atvykti į Biržus, bet perdavė savo kraštiečiams linkėjimus: „Linkiu reiklaus nuoširdumo, gražaus kultūrinio alkio, kurio visuomet pilnas Biržų žmogus, ir daug daug gėrio.“
Gražiais prisiminimais apie asmeninį ir literatūrinį santykį su rašytoju dalijosi vicemerė Irutė Varzienė: „Pirmą kartą su A. Zurba susitikau Kupreliškyje. Tada buvau jauna ir nepatyrusi mokytoja. Ir jau tas pats pirmasis susitikimas paliko didelį artumo jausmą. Gyvenimas taip viską sudėliojo, kad su rašytoju teko bendrauti daug kartų, o ta mudviejų draugystė, aptariant knygas ir diskutuojant apie gyvenimą, man visuomet atstatydavo savivertę. Laikui bėgant A. Zurba mane netgi ėmė vadinti asmenine jo kūrybos kritike. Džiugu, kad laiku, rašytojui dar esant gyvam, suspėjome jam suteikti Biržų garbės piliečio vardą. Mano nuomone, iš visų garbės piliečių jis yra vienas verčiausių. Nėra kito biržiečio rašytojo, tiek sukūrusio. Visos Lietuvos skaitytojai pamėgo jo knygas. Daugelis jų, pradedant „Molžemiu“ ir baigiant „Aušrų migla“, yra Biržų krašto epopėja. Per knygas A. Zurba išpažįsta ištikimybę savo gimtai žemei ir žmonėms. Ir todėl kartais atrodo, kad rašytojas iš Biržų niekur nebuvo išėjęs...“.
Buvęs bibliotekos direktorius Juozas Enskaitis antrino I. Varzienei, teigdamas, kad literatūriniuose vakaruose dabartinė vicemerė ir rašytojas „buvo geras duetas“.
Laima Ramutėnienė, bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja, pristatė parodą, parengtą iš bibliotekos fonduose esančių knygų ir dokumentų, susijusių su A. Zurba.
Vakaro metu parodytas bibliotekos sukurtas dokumentinis filmas „Nuo Apaščios krantų iki Vilniaus kalvų“. Be abejo, pagrindinis jo herojus – A. Zurba, 2015 m. pas jį namuose Vilniuje apsilankius bibliotekininkėms pasakojantis apie savo vaikystę Žvaguičiuose ir jaunystę Kupreliškyje.
Papilio moterų kvartetas „Rovėjūnės“ rašytojui ir vakaro svečiams dovanojo dainas.
Rašytojas A. Zurba gimė 1942 m. vasario 8 d. Žvaguičių kaime, mokėsi Kupreliškio vidurinėje mokykloje, Vilniaus universitete. Mokytojavo, dirbo žurnalistu, Lietuvos rašytojų sąjungoje , vėliau „Moksleivio“ žurnale redaktoriumi. Jis - Jaunųjų filologų konkurso sumanytojas.

 

Literatūroje debiutavo 1956 m. apsakymų rinkiniu „Svetimas pabučiavimas“ . Rašytojo kūryba yra skirta vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Už ją A. Zurba yra pelnęs ne vieną apdovanojimą, premiją.

Nuo 2003 m. vasario 25 d A. Zurba, su šeima gyvenantis Vilniuje, yra Biržų garbės pilietis.
Paskutinį kartą rašytojas Biržuose lankėsi 2016 m. miesto šventės metu. Tada jis pristatė savo knygą „Aušrų migloje“. Tikimės, kad tai dar ne paskutinė jo knyga, kaip ir tai, kad jis į Biržus dar atvyks...
Bibliotekos informacija

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt