Poezijos ir dainų pynė

Paskelbta: Pirmadienis, 2017 m. balandžio 10 d.

 

Kovo 25 – tosios popietę į Meilūnų kaimo bendruomenės namus rinkosi žmonės ne tik iš Meilūnų, bet ir iš aplinkinių kaimų. Visus susirinkusius pasiklausyti jausmingų eilėraščių ir skambių dainų pakvietė bibliotekininkės: Sandra Bieliauskienė ir Regina Kavaliauskienė.


Yra keletas dalykų, kurie nepraranda galios ir aktualumo, nepriklausomai nuo metų laiko, paros meto ar epochos. Vienas jų – poezija, kitas – daina. Eilėraštis ir daina visų pirma yra pratimas – tiek protui, tiek sielai. Tik atlikdami juos, sugebėsime išlaikyti sveiką dvasią ir gyvą širdį. Eilėraštis ir daina mus lydi nuo gimimo iki mirties, visą gyvenimą. Eilėraščiai dažnai virsta dainomis, lopšinėmis, jie deklamuojami ir skaitomi visais gyvenimo momentais. Meilūnuose svečiavosi dvi poetės iš kaimyninio, Nausėdžių, kaimo : Valerija Morkūnienė ir Ramutė Radavičienė, bei Vabalninko kultūros namų duetas Petras Matulis ir Eduardas Juknevičius. Šiuolaikiniame pasaulyje eilėraštis – tai pauzė, galimybė nors trumpam susimąstyti ir pasigrožėti. Poeziją skaitantys ir rašantys nėra kokia ezoterinė bendruomenė ,kaip galima iš šalies pamanyti. Ne, tai tik žmonės, pasinaudoję proga mąstyti kitaip. Štai tokia originalia forma. Valerija Morkūnienė sakė, kad jai labai malonu buvo atvykti į Meilūnus, nes ji čia gimusi ir augusi. – Kuriu kai liūdna. Linksmų eilėraščių kaip ir nėra. Rašau apie išnykusius kaimus, rudenį. Pasiteiravus, kaip vyras vertina žmonos pomėgį rašyti eiles, Valerija papasakojo, kad jos kūrybą vyras visiškai nuvertino – „Nėra nei ritmo, nei rimo ...“. Bet popietės dalyviai buvo kitos nuomonės. Jie gausiais aplodismentais puikiai įvertino Valerijos jausmingas eiles. Kita popietės viešnia Biržų literatų „Versmės“ klubo narė Ramutė Radavičienė irgi prisipažino, kad eilės dažniausiai gimsta kai užeina liūdesys. Ji savo išgyvenimus sudeda į eiles ir taip savo liūdesiu pasidalina su kitais. Dainininkų duetas dainavo dainas pagal kraštiečių poetų, A. Kazlausko ir J. Petrulio eiles. Jie labai džiaugėsi , kad yra žmonių rašančių tokias jausmingas eiles, nes be poezijos negimtų ir naujos dainos. Popietė neplanuotai užsitęsė. Nes klausytojai nenorėjo skirtis su nuostabių posmų autorėmis ir dainininkais. Savo dėkingumą svečiams ,popietės dalyviai parodė atsistodami , garsiai plodami, ir prašydami dar ir dar paskaityti eiles , padainuoti dainą.

Meilūnų padalinio vyr. bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt