„Gimtinės atspindžių šviesoje“

Paskelbta: Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 27 d.

 

Rugsėjo 23 dieną Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko literatūrinė popietė „Gimtinės atspindžių šviesa“.

Jos metu buvo pristatytos biržiečio Aloyzo Leivos knygos – „Nakties sapnai“, „Po tėviškės dangumi“, „Gulbinėnai“. Su autoriumi susitikti atvyko giminės, pažįstami, jo gimtojo Gulbinėnų krašto žmonės bei visi kiti, kuriems artimas poezijos žodis, parašytas gražia lietuviška kalba. Visus susirinkusius pasveikino renginio vedėja viešosios bibliotekos darbuotoja Liuda Prunskienė, kuri ir pristatė autorių bei jo kūrybą. Renginį paįvairino muzikiniame fone skaitomos eilės, ištraukos iš atsiminimų knygos „Gulbinėnai“.
Pats autorius dalinosi prisiminimais, su humoru bei optimizmu žvelgdamas iš metų perspektyvos į gana nedėkingą laikmetį, kuris teko jo jaunystei. Jis pasakojo, jog anksti pradėjos skaityti ir rašyti, rašė, kaip suprato, apie tai, ką matė. Pirmąjį jo eilėraščių sąsiuvinį sudegino sesuo, nes dėl tokių eilėraščių grėsė kalėjimas ar tremtis. Vienas po kito dėliojosi eilėraščiai, kuriais poetas išreiškė savo meilę pavojų ir vargų išvargintai Lietuvai...
Apie nelengvą vaikystę, sunkius pokario metus, partizaninius laikus prisiminimais dalinosi sesuo Teresė Leivaitė.
Viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė pastebėjo, kad poeto eilėraščiuose atsiskleidžia ne vien slogūs praeities įvykiai, slegiantys poeto širdį, bet ir kiti skauduliai, kurie ryškūs jo poezijoje. Ypatingai jaučiamas poeto rūpestis ir liūdesys dėl mūsų dabarties gyvenimo: dėl žmonių susvetimėjimo, dėl tikrųjų žmogiškų vertybių, prarandančių savo vertę.
Pats autorius apkeliavęs, pasak jo, Lietuvą skersai išilgai, bet jam gražiausia Tatula, nes prie jos užaugo. Tai ir liko tame krašte – tarp Pasvalio ir Biržų.
Renginyje svečiavosi vienas iš dabartinių Gulbinėnų dvaro paveldėtojų vilnietis Linas Ladyga, buvusio mūsų kraštiečio Lietuvos generolo Kazio Ladygos anūkas. Svečias supažindino su Gulbinėnų dvaro istorija, kurios pradžia siekia XVIII amžių. Vaizdžiai pasakojo, kaip keičiantis dvaro savininkams keitėsi kaimo pavadinimas. Demonstravo ir komentavo skaidrėse įrašytas šimto ir daugiau metų senumo fotografijas, kurios liudija buvusią dvaro didybę, grožį, o šiandieną – išlikusią architektūrinę vertę. Klausantis svečio, piršosi mintis, jog Aloyzui Leivai poetinį įkvėpimą dovanojo ir graži dvaro aplinka.
Knygų pristatymo ir poeto asmeninės sukakties proga jį sveikino Pasvalio rajono M. Katiliškio viešosios bibliotekos Gulbinėnų filialo bibliotekininkė Rima Mačiukienė, kultūrinio darbo organizatorė Rima Kubiliūnienė ir Gulbinėnų bendruomenės pirmininkė Danutė Maslauskienė .
Anot vicemerės Irutės Varzienės (jo vienos iš knygų mecenatės), stebina toks gilus, tikras, nesumeluotas žmogaus patriotizmas, tikėjimas žmogumi ir Aukščiausiuoju. Pačiam autoriui atrodo viskas labai paprasta – dalintis meile, kantrybe, eiti per gyvenimą su gera nuotaika, būti žiburiu kitiems, klaidžiojantiems tamsybėse, „...gyventi šviesiau kad būtų...“ .
Dar ilgokai Aloyzo Leivos kūrybos gerbėjai, bendravo prie arbatos puodelio, fotografavosi, dalinosi įspūdžiais. Skirstydamiesi kalbėjo, kad juos sužavėjo knygų autoriaus paprastumas, betarpiškumas.

 


Rita Lansbergienė

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt