L. Žitkevičiaus knygos

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 6 d.

 

Čyru vyru

 

 

  Žitkevičius, Leonardas. Čyru vyru pavasaris: eilėraščiai mažiesiems / iliustr. P. Rauduvė. – Kaunas: „Žvaigždutė“, 1935 (Marijampolė: „Šešupės“ sp.). – 46, [1] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

su tėvelio k

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Su tėvelio kepure: eilėraščiai vaikams / iliustravo dail. Telesforas Valius. – [Kaunas]: Sakalas, [1938] (Kaune: spaudė E. Norkienės ir P. Stikliaus sp.). – 64 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

Muzikantų br

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Muzikantų brigada: eilėraščiai mažiesiems / piešinėliai V. S. Stančikaitės. – Kaunas: LTSR valstybinė leidykla, 1941 (Kaunas: Valst. sp. Nr. 1). – 48 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

Tarp tūkstančio ž

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Tarp tūkstančio žvaigždelių: eilėraščiai / iliustravo Telesforas Valius. – [Kaunas]: Sakalas, 1944 (Kauen: Kauen-Wilnaer Verlags- u. Druckerei). – 48 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

Nemunėlio šnek

 

Žitkevičius, Leonardas. Nemunėlio šnekos: eilėraščiai mažiesiems / iliustravo Mironas. – Wiesbaden: Giedra, 1945 (Wiesbaden: sp. rotatoriumi). – [2], 16 p. : iliustr.

 

 

 

 

Šilkai ir vilkai

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Šilkai ir vilkai: dainos vietinės ir sovietinės / Runcė Dandierinas; iliustracijos P. Osmolskio. – Brooklyn (N.Y.): Balys Pavabalys, 1950. – 62, [2] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

saulutė deb

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Saulutė debesėliuos / [iliustracijos dail. Jono Pilipausko]. – Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1953 ("Draugo" sp.). – 63 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

daiktai ir nuorūk

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Daiktai ir nuorūkos: lyrinės ironijos. – [Brooklyn, N.Y.]: Gabija, [1954] ([Brooklyn, N.Y.]: Gabijos sp.). – 46, [2] p.

 

 

 

 

 

 

Vizijos prie televizijos786

 

 

Pavabalys, Balys. Vizijos prie televizijos: dainos apie žmogų ne po savo stogu / Balys Pavabalys. – [Brooklyn, N.Y.]: Pašvaistė, [1957] (Brooklyn, N.Y. : Laimos sp.). – 65, [2] p.

 

 

 

 

 

 

milžinai ir slibinai

 

 

 

Pavabalys, Balys. Milžinai ir slibinai: sat(l)yriniai eilėra(k)ščiai / Balys Pavabalys. – New Yorkas: Darbininkas, 1984 (Brooklyn, N.Y.: Pranciškonų sp.). – 80 p.

 

 

 

 

 

 

Aš nelauksiu kol

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Aš nelauksiu, kol užaugsiu: eilėraščiai vaikams / [iliustravo Diana Kizlauskienė]. – Chicago (Ill.): JAV LB Švietimo taryba, 1985 ("Draugo" sp.). – 34, [1] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

su tevelio kep 1994

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Su tėvelio kepure: eil. / iliustr. S. Vainilaitienė. – Vilnius: Vyturys, 1994. – 46 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

čiampar vam

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Čiampar vampar / [sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė; iliustravo Edita Dulskaitė-Prelgauskienė]. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – [56] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

rinktiniai raštai

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Rinktiniai raštai: satyriniai eilėraščiai, eilėraščiai vaikams, atsiminimai, laiškai / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava: Jonava, 2007. – 159, [1] p. : iliustr.

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt