Apie parodą

Kategorija: Halina Korsakienė Paskelbta: Penktadienis, 2015 m. gegužės 22 d.

2015 metais rugpjūčio 30 d. sukanka 105 metai, kai gimė prozininkė, vertėja, visuomenės veikėja Halina Korsakienė. Jubiliejus Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pagerbiamas virtualia paroda. Joje apžvelgiamas rašytojos gyvenimas, kūrybos kelias, pristatomos jos knygos, literatūra apie rašytoją, nuotraukos. Eksponuojami leidiniai, esantys bibliotekos fonduose. Nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga parodoje panaudota iš Viešosios bibliotekos ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fondų.

Parodą parengė Giedrė Butkutė ir Zita Balaišienė

Internete publikavo Laima Ramutėnienė

Informacijos skyrius

 

Biografija

Kategorija: Halina Korsakienė Paskelbta: Penktadienis, 2015 m. gegužės 22 d.

Prozininkė, vertėja, visuomenės veikėja Halina Korsakienė gimė 1910 m. rugpjūčio 30 d. Kijeve. 1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1929 m. baigė Biržų gimnaziją, 1939 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Mokytojavo Kaune (1938-1940) ir Pasvalyje (1941-1944). 1940-1941 m. dirbo Kauno radiofone, 1944-1945 m. Lietuvos radijo komitete. Rašytojų sąjungos narė nuo 1945 m.
1932 m. pradėjo rašyti recenzijas ir straipsnius. 1934 m. pasirodė pirmieji prozos vertimai. Pirmasis apsakymų rinkinys „Gimtajame mieste“ (1949), apysaka „Gyveniman išėjus“ (1955), romanas „Laikinoji sostinė“ (1961), apsakymai „Neapšviestoji mėnulio pusė“ (1969), apysaka „Išpažintis po penkiasdešimt metų“ (1979). Memuarų knygos: „Susitikimai“ (1977), „Veidai ir likimai“ (1982), „Sugrįžusi praeitis“ (1985), „Namas, kuriame gyvenome“ (1991). 1980-1982 m. išleisti Raštai (T.1. „Laikinoji sostinė“, T. 2. „Gimtosios žemės kvapas“, T. 3. „Veidai ir likimai“).
Paskelbė prozos vaikams: apsakymų rinkinys „Dovana“ (1950), apysaka „Klasės garbė“ (1952). Išvertė S. Žeromskio romaną „Ištikimoji upė“ (1936), G. Geijerstamo „Mano berniukai: vienos vasaros istorija dideliems ir mažiems“ (1937), A. Gailito novelių romaną „Tomas Nipernadis“ (1938), H. Walpole „Džeremiejus: vaikystės romanas“ (1940), G. Beriozko apysaką „Karo vado naktis“ (1948), A. Čechovo, I. Erenburgo, M. Gorkio, M. Šolochovo, A. Tolstojaus kūrinių. Halinos Korsakienės kūrinių išversta į rusų, gruzinų, ukrainiečių, moldavų, kinų ir kitas kalbas.
Bendradarbiavo „Kultūroje“, „Literatūroje“, „Moksleivyje“, „Prošvaistėje“. Pagal H. Korsakienės apysaką „Gyveniman išėjus“ L. Slavinas parašė pjesę „Elena“ (1959 m. pastatyta Rusų dramos teatre).
Pasirašinėjo: H, H. K, H. N, G. K-nė, H. K-nė, h. k, k. n, n. k, Namikas Vl., Namikas Vladas, Vl. N.
Mirė Halina Korsakienė 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje. Palaidota Antakalnio kapinėse.

H. Korsakienės knygos

Kategorija: Halina Korsakienė Paskelbta: Penktadienis, 2015 m. gegužės 22 d.

gimtajam-mieste2


 

Korsakienė, Halina. Gimtajam mieste: apsakymai / [dailininkas V. Banys]. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. – 154, [2] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

klasės-garbė

 

 

 

Korsakienė, Halina. Klasės garbė: [apysaka ir kt. apsakymai] / iliustr. B. Mingėlaitė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952. – 89 p., [7] iliustr. lap.

 

 

 

 

 

gyveniman išėjus

 

 

 

Korsakienė, Halina. Gyveniman išėjus: [apysaka] / [viršelis ir iliustracijos dail. A. Skliutauskaitė]. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 238 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

laikinoji-sostine-1961m

 

 

 

Korsakienė, Halina. Laikinoji sostinė: romanas / [dailininkas Vl. Žilius]. – [Vilnius]: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. – 480, [2] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

neapsviestoji-menulio-puse

 

 

 

Korsakienė, Halina. Neapšviestoji mėnulio pusė: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1969. – 223 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

susitikimai

 

 

 

Korsakienė, Halina. Susitikimai: įspūdžiai ir mintys. – Vilnius: Vaga, 1977. – 379, [3] p., [13] iliustr. lap.

 

 

 

 

 

  

 

 

išpažintis-po-penkiasd

 

 

 

Korsakienė, Halina. Išpažintis po penkiasdešimties metų: apysaka / [dailininkas V. Kalinauskas]. – Vilnius: Vaga, 1979. – 118, [1] p. : iliustr.

 

 

 

 

  

 

laikinoji-sostine-1980m

 

 

 

Korsakienė, Halina. [Raštai]. – Vilnius: Vaga, 1980-1982. – 3 t.     
T. 1: Laikinoji sostinė: romanas. – 1980. – 312, [3] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

gimtosios-žemės-kvapas

 

 

 

Korsakienė, Halina. [Raštai]. – Vilnius: Vaga, 1980-1982. – 3 t.
T. 2: Gimtosios žemės kvapas: apsakymai ir apysakos. – 1981. – 530 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veidai-ir-likimai

 

 

 

Korsakienė, Halina. [Raštai]. – Vilnius: Vaga, 1980-1982. – 3 t.
T. 3: Veidai ir likimai: praeities vaizdai. – 1982. – 502, [2] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

sugrizusi-praeitis

 

 

 

Korsakienė, Halina. Sugrįžusi praeitis: autentiški pasakojimai ir portretai. – Vilnius: Vaga, 1985. – 268 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas-kuriame-gyve

 

 

 

Korsakienė, Halina. Namas, kuriame gyvenome: atsiminimai. – Vilnius: Vaga, 1991. – 300, [2] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

временнайа-столица

 

 

 

Korsakienė, Halina. Временная столица: роман / перевела с литовского Зинаида Федорова; худ. В. Жилюс. – Вильнюс: Vaga, 1964. – 472, [3] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неосвесционайа

 

 

 

Korsakienė, Halina. Неосвещëнная сторона луны: рассказы и воспоминания / пер. с лит. – Вильнюс: Vaga, 1986. – 413 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halinos Korsakienės verstos knygos

 

 

mano berniukai-1937m

 

 

 

Geijerstam, Gustaf af (Geijerstamas, Gustavas). Mano berniukai: vienos vasaros istorija dideliems ir mažiems / išvertė H. Korsakienė. – [Kaunas]: Spaudos fondas, [1937]. – 141 p. : iliustr. – (Jaunimo skaitymai; nr. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naujas-žmogus

 

 

 

Naujas žmogus: Tėvynės karo metų apysakos / vertė H. Korsakienė. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1946. – 299 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mano berniukai-1995m

 

 

 

Geijerstam, Gustaf af (Geijerstamas, Gustavas). Mano berniukai: vienos vasaros istorija dideliems ir mažiems / vertė H. Korsakienė. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. – 141 p. : iliustr..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra apie H. Korsakienę

Kategorija: Halina Korsakienė Paskelbta: Penktadienis, 2015 m. gegužės 22 d.


literatūros-ir-meno-1961

 

 

Literatūros ir meno metraštis 1961. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros l-kla. – 1961. – 390 p. : iliustr.
Halina Korsakienė. P. 54-55.

 

 

 

   

Tarybų-Lietuvos-rašytojai-1967

 

 

Tarybų Lietuvos rašytojai / sudarė A. Sinjoras. – Vilnius: Vaga, 1967. – 601, [1] p. : portr.
Halina Korsakienė. P. 309-310.

 

 

 

 

 

 

prie-gyvo-šaltinio

 

 

 

Jonynas, Antanas. Prie gyvo šaltinio: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1978. – 570 p.
Tvirtai gyveniman įėjus. P. 193-198.

 

 

 

   

tarybinė-lit-lit-kritika

 

 

 

Tarybinė lietuvių literatūros kritika, 1940-1956. – Vilnius: Vaga, 1980. – 674 p.
Ambrasas A. Apysaka ir jos oponentai. P. 543-549.

 

 

 

 

 

 

kritikos-etiudai

 

 

 

Ambrasas, Kazys. Kritikos etiudai: kritikos raštų rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1981. – 540, [1] p.
Apysaka ir jos oponentai. P. 183-195.
Laikinoji sostinė, iliuzijos ir tikrovė. P. 196-200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietuvių-literatūros-istorija-2

 

 

 

Lietuvių literatūros istorija. – Vilnius: Vaga, 1982. T. 2: (Tarybinė lietuvių literatūra). – 1982. – 581 p.
Halina Korsakienė. P. 73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ko-išmokė-širdis

 

 

 

Skodžius, Petras. Ko išmokė širdis: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1983. – 261 p., [8] iliustr. lap.
Šnarėdamas bėga laikas. P. 138-157.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybų-Lietuvos-rašytojai-1984

 

 

 

Dagytė, Emilija. Straukaitė, Danutė. Tarybų Lietuvos rašytojai: biobibliogr. žodynas. – Vilnius: Vaga, 1984. – 365 p. : iliustr.
Korsakienė Halina. P. 149-150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytojai-apie-rašytojus

 

 

 

Sluckis, Mykolas. Rašytojas apie rašytojus. – Vilnius: Vaga, 1984. – 564, [1] p.
Mūsų bičiulė Halina Korsakienė. P. 240-244.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auryla

 

 

 

Auryla, Vincas. Lietuvių vaikų literatūra. – Vilnius: Vaga, 1986. – 319 p. : iliustr.
Korsakienė H. P. 150, 153-154, 156, 165-167, 291, 297, 302.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybinių-lietuvių-rašytojai-autobiografijos

 

 

 

 

Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos. - Vilnius: Vaga, 1989. T. 1. – 798 p. : portr.
Halina Korsakienė. P. 746-762.

 

 

 

   

 

Biržų-kalendorius- 1990

 

 

 

Biržų kalendorius, 1990 / Lietuvos kultūros fondo Biržų raj. taryba; sudaryt. I. Atkočaitienė ir kt.. – Vilnius, 1990. – 92, [2] p.
Halinai Korsakienei – 80 metų. P. 44-45.

 

   

pasvaliečiai-knygų-autoriai

 

 

 

Pasvaliečiai – knygų autoriai: biobibliografinis sąvadas: Pasvalio įkūrimo 500 metų jubiliejui / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Vilniaus pasvaliečių bendrija; [parengė P. Mikelinskaitė, B. Lapinskaitė]. – Vilnius; Pasvalys: UAB "Panevėžio sp.", 1997. – 360 p.
Halina Korsakienė. P. 132-133.

 

     

lietuvių-literatūros-enciklopedija

 

 

 

Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – 563, [1] p.
Korsakienė H. P. 245.

 

 

    metai

 

 

 

 

Metai: literatūra, kritika, eseistika: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. – 2003, Nr. 4. – 160 p.
Nastopka, Kęstutis. Keli žiedai ant Halinos Korsakienės kapo. P. 153.

 

 

 

   

rubinaitis

 

 

 

 

Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. – 2005, Nr. 4. – 49 p.
Mergaitė iš mamos knygos viršelio: dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė atsako į Almos Valantinienės klausimus. P. 23-28.

 

 

 

   

Biržų-istorijos-apybraižos

 

 

 

 

Biržų istorijos apybraižos. – Vilnius: Danielius, 2006. – 338, [1] p.
Halina Nastopkaitė-Korsakienė. P. 294.

 

 

 

  

 

encikloped

 

 

 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
T. 10. – 832 p.
Korsakienė Halina. P. 629.

 

 

 

  

 

Jurga

 

 

 

 

Jurga: atsiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė D. Zelčiūtė. – Vilnius: Tyto alba, 2008. – 678, [1] p. : iliustr.
Korsakienė H. P. 27, 33, 35, 52, 99 ir kt.

 

 

  

 

 

 

Nuotraukos

Kategorija: Halina Korsakienė Paskelbta: Šeštadienis, 2015 m. gegužės 23 d.

 

 

Halina-Nastopkaite-Korsakiene-1910m
 Halina Nastopkaitė-Korsakienė. 1910 m.
21479
 Biržų gimnazijos mokiniai su mokytoja Elena Nastopkiene (Cumftaite). Pirmoje eilėje iš kairės: ketvirta – Halina Nastopkaitė-Korsakienė. Nuotr. P. Ločerio. ~1927 m.
 januskev04
 Biržų gimnazijos mokinės. Antra iš kairės: Halina Nastopkaitė-Korsakienė. Nuotr. V. Bortkevičiūtės. 1929 m.  
 nastopkų namas
Nastopkų namas Rinkuškiuose (neišlikęs).
20884-43
Nastopkų šeima prie savo mūrinio namo Rinkuškių k. XX a. 4 deš. Iš kairės: antra – Halina Nastopkaitė-Korsakienė, x, Liudomiras Nastopka, gimnazijos mokytojai Elena Nastopkienė, Petras Nastopka, x.
Halina-Nastopkaite-ir-Kostas-Korsakas-1932m
Halina Nastopkaitė-Korsakienė ir Kostas Korsakas. 1932 m.
Iš-knygos
Halina Korsakienė su dukra Ingrida Korsakaite ir anūke Jurga Ivanauskaite. ~1967 m.
skenuota7
Halina Korsakienė. Nuotr. O. Pajėdaitės. 1980 m.
skenuota12
Halina Korsakienė su dukra ir anūkėmis. Iš kairės:  J. Ivanauskaitė, R. Racėnaitė, H. Korsakienė, I. Korsakaitė. Nuotr. O. Pajėdaitės. Turniškės. 1981 m.
skenuota3
Susitikimas su Halina Korsakiene. Biržai. 1981 m.
skenuota4
Knygos šventė Biržuose. Iš kairės: A. Karosaitė, H. Korsakienė, A. Zurba, E. Matuzevičius, P. Skodžius, J. Strielkūnas. 1981 m.
skenuota6
Halina Korsakienė. Nuotr. O. Pajėdaitės. 1983 m.
skenuota5
K. Binkio 90-ųjų gimimo metinių paminėjimas Biržų II-oje vidurinėje mokykloje. Iš kairės: K. Kymantaitė, H. Korsakienė, E. Matuzevičius, G. Binkis, P. Skodžius. 1983 m.
skenuota10
Rašytojos Halinos Korsakienės jubiliejinis vakaras Respublikinėje bibliotekoje. Sveikina Petras Skodžius. Nuotr. O. Pajėdaitės. 1985 m.
skenuota2
Halinos Korsakienės jubiliejinis kūrybos vakaras. Biržai. 1985 m.
skenuota1
Halinos Korsakienės jubiliejinis kūrybos vakaras. Pirma eilė iš kairės: E. Januševičienė, E. Matuzevičius, H. Korsakienė, P. Skodžius, J. Ivanauskaitė. Antra eilė iš kairės: P. Bražėnas, G. Urbonaitė, O. Gerulienė, D. Valinskaitė, V. Širka. Biržai. 1985 m.
skenuota8
Halina Korsakienė Turniškėse. Nuotr. O. Pajėdaitės. 1987 m
skenuota9
Halina Korsakienė Turniškėse. Nuotr. O. Pajėdaitės. 1987 m.
skenuota11
Halina Korsakienė Turniškėse. Nuotr. O. Pajėdaitės. 1987 m.
dukra-ir
Halina Korsakienė su dukra ir anūkėmis, Konrado Nastopkos šeima (žmona Ramunė, dukros Banga ir Ieva) bei Kęstučio Nastopkos dukra Agne.
Trys-kartos
Trys kartos:  – Trys kartos: Halina Korsakienė, jos dukra Ingrida Korsakaitė, anūkės Jurga Ivanauskaitė ir Radvilė Racėnaitė. Turniškės. ~ 1993 m.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt