Literatūra apie H. Korsakienę

Kategorija: Halina Korsakienė Paskelbta: Penktadienis, 2015 m. gegužės 22 d.


literatūros-ir-meno-1961

 

 

Literatūros ir meno metraštis 1961. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros l-kla. – 1961. – 390 p. : iliustr.
Halina Korsakienė. P. 54-55.

 

 

 

   

Tarybų-Lietuvos-rašytojai-1967

 

 

Tarybų Lietuvos rašytojai / sudarė A. Sinjoras. – Vilnius: Vaga, 1967. – 601, [1] p. : portr.
Halina Korsakienė. P. 309-310.

 

 

 

 

 

 

prie-gyvo-šaltinio

 

 

 

Jonynas, Antanas. Prie gyvo šaltinio: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1978. – 570 p.
Tvirtai gyveniman įėjus. P. 193-198.

 

 

 

   

tarybinė-lit-lit-kritika

 

 

 

Tarybinė lietuvių literatūros kritika, 1940-1956. – Vilnius: Vaga, 1980. – 674 p.
Ambrasas A. Apysaka ir jos oponentai. P. 543-549.

 

 

 

 

 

 

kritikos-etiudai

 

 

 

Ambrasas, Kazys. Kritikos etiudai: kritikos raštų rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1981. – 540, [1] p.
Apysaka ir jos oponentai. P. 183-195.
Laikinoji sostinė, iliuzijos ir tikrovė. P. 196-200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietuvių-literatūros-istorija-2

 

 

 

Lietuvių literatūros istorija. – Vilnius: Vaga, 1982. T. 2: (Tarybinė lietuvių literatūra). – 1982. – 581 p.
Halina Korsakienė. P. 73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ko-išmokė-širdis

 

 

 

Skodžius, Petras. Ko išmokė širdis: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1983. – 261 p., [8] iliustr. lap.
Šnarėdamas bėga laikas. P. 138-157.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybų-Lietuvos-rašytojai-1984

 

 

 

Dagytė, Emilija. Straukaitė, Danutė. Tarybų Lietuvos rašytojai: biobibliogr. žodynas. – Vilnius: Vaga, 1984. – 365 p. : iliustr.
Korsakienė Halina. P. 149-150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytojai-apie-rašytojus

 

 

 

Sluckis, Mykolas. Rašytojas apie rašytojus. – Vilnius: Vaga, 1984. – 564, [1] p.
Mūsų bičiulė Halina Korsakienė. P. 240-244.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auryla

 

 

 

Auryla, Vincas. Lietuvių vaikų literatūra. – Vilnius: Vaga, 1986. – 319 p. : iliustr.
Korsakienė H. P. 150, 153-154, 156, 165-167, 291, 297, 302.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybinių-lietuvių-rašytojai-autobiografijos

 

 

 

 

Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos. - Vilnius: Vaga, 1989. T. 1. – 798 p. : portr.
Halina Korsakienė. P. 746-762.

 

 

 

   

 

Biržų-kalendorius- 1990

 

 

 

Biržų kalendorius, 1990 / Lietuvos kultūros fondo Biržų raj. taryba; sudaryt. I. Atkočaitienė ir kt.. – Vilnius, 1990. – 92, [2] p.
Halinai Korsakienei – 80 metų. P. 44-45.

 

   

pasvaliečiai-knygų-autoriai

 

 

 

Pasvaliečiai – knygų autoriai: biobibliografinis sąvadas: Pasvalio įkūrimo 500 metų jubiliejui / Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Vilniaus pasvaliečių bendrija; [parengė P. Mikelinskaitė, B. Lapinskaitė]. – Vilnius; Pasvalys: UAB "Panevėžio sp.", 1997. – 360 p.
Halina Korsakienė. P. 132-133.

 

     

lietuvių-literatūros-enciklopedija

 

 

 

Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – 563, [1] p.
Korsakienė H. P. 245.

 

 

    metai

 

 

 

 

Metai: literatūra, kritika, eseistika: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. – 2003, Nr. 4. – 160 p.
Nastopka, Kęstutis. Keli žiedai ant Halinos Korsakienės kapo. P. 153.

 

 

 

   

rubinaitis

 

 

 

 

Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. – 2005, Nr. 4. – 49 p.
Mergaitė iš mamos knygos viršelio: dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė atsako į Almos Valantinienės klausimus. P. 23-28.

 

 

 

   

Biržų-istorijos-apybraižos

 

 

 

 

Biržų istorijos apybraižos. – Vilnius: Danielius, 2006. – 338, [1] p.
Halina Nastopkaitė-Korsakienė. P. 294.

 

 

 

  

 

encikloped

 

 

 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
T. 10. – 832 p.
Korsakienė Halina. P. 629.

 

 

 

  

 

Jurga

 

 

 

 

Jurga: atsiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė D. Zelčiūtė. – Vilnius: Tyto alba, 2008. – 678, [1] p. : iliustr.
Korsakienė H. P. 27, 33, 35, 52, 99 ir kt.

 

 

  

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt