Knygos

Kategorija: Spaustuvė Paskelbta: Antradienis, 2015 m. rugsėjo 15 d.

Daugirdas-GirkalnioDaugirdas, Tadas. Girkalnio užgavėnės: vienaveiksmis pavadinimas su dainomis ir šokiais / parašyta Tado Daugirdo. Tėtė pakliuvo: 1-no paveikslo juokai: (siužetas skolintas) / perdirbo T. Daugirdas. Idealis gyventojas: vienaveiksmis juokas / Vladimieras Peržynskis; vertė ir suscenizavo Tadas Daugirdas. – Biržai: M. Yčo B-vės sp., 1913. – 32 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jonaitis-pirmieji-ziedai

 

 

 

Jonaitis, A. Pirmieji žiedai: eilės / A. Lasdonas. – [S.l.]: [s.n.], 1913 (Biržai: M. Yčo ir b-vės Biržų sp.). – 21 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matuzevičius-ei jaunieji

 

 

 

 

Matuzevičius, Adolfas. Ei, jaunieji! Šen į burį!: eilės, pirmieji rašiniai / Adolfas Šmukštutis. – Biržai: M. Yčo ir bendrovės sp., 1913. –32 p.

 

 

 

 

 

 

 

Sutrumpinti senojo

 

 

 

 

Sutrumpinti Senojo ir Naujojo Testamento nusidavimai: sutaisyta pagal vokiečių kalboje Hanovero mokytojų draugijos išleistų Biblijos nusidavimų. – Biržai: M. Yčo ir b-vės sp., 1913. – 218 p.

 

 

 

 

 

 

 

Sepetys-Kaimo pam

 

 

 

Šepetys, Jonas. Kaimo pamokslai / parašė J. Šepetys. – Biržai: [s.n.], 1913 (Yčo ir b-vės sp.). – 64 p. - [Virš.: 1914]

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend-1914

 

 

 

Biržų kalendorius 1914 / sutaisė ir išleido P. Jakubėnas ir Martynas Yčas. – Biržai: M. Yčo sp., – 1914. - 86 p.

 

 

 

 

 

 

 

Tolstojus-Pirmoji-pakopa

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич, grafas (Tolstojus, Levas). Pirmoji pakopa. – Biržai, 1914. – 52 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend-1915

 

 

 

Biržų kalendorius 1915. – Biržai: M. Yčo sp., – [1914]. - 78 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Giesmynas-su-maldu

 

 

 

Giesmynas su maldų priedu: Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui. –Biržai: Spauzdinta M. Yčo ir B-vės spaustuvėje 1915 m. – 332 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bougaud-Šviesos

 

 

 

Bougaud, Louis-Emile. Šviesos keliai / Em. Bougaud; sulietuvino Juoz. Janilionis. – Biržai: Apskričio sp., 1918. – 29 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

maminas-Oneles

 

 

 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (Maminas-Sibiriakas, Dmitrijus). D. N. Mamino Sibiriako Onelės pasakos / J. Lozoraitytės vertimas; išleido Hypatia Yčienė. – Biržai: Hypatia Yčienė, 1922 ([Biržai]: Biržų sp.). – 48 p.

 

 

 

 

 

 

 

Sis-tas-is

 

 

Šis-tas iš pasaulinės prekybos historyjos / straipsnių rinkinys parupintas dro Jono Šliupo. – Biržai: [s.n.], 1922 ([Biržai]: [Biržų sp.]). –175 p.

 

 

 

 

 

 

 

Baris.Historija

 

 

 

Bury, John Bagnell. Historija minties laisvės / angliškai parašė J.B. Bury; sulietuvino J. Šliupas. – Biržai: [s.n.], 1923 (Biržai: Biržų sp.). – 179 p.

 

 

 

 

 

 

Baironas.Siljono

 

 

 

Byron, George Gordon Byron, baronas (Baironas, Džordžas). Šiljono kalinys: apysaka / lordas Baironas; vertė K. Snarskis. – Biržai: „Biržų žinių“ leidinys, 1924 (Biržai: Biržų sp.). – 16 p.

 

 

 

 

 

 

 

Gaucys

 

 

 

Chrestomatija prieš "Aušros" gadynės dainių: su J. Vaižganto prakalba / surinko P. Gaučys ir V. Kamantauskas. – Kaunas: [s.n.], 1924 (Biržai: Biržų sp. Akc. B-vė). – 118 p. 

 

 

 

 

 

 

Meterlinkas-Sesuo

 

 

 

Maeterlinck, Maurice (Meterlinkas, Morisas). Sesuo Beatrisa ir Nekviestoji viešnia / Morisas Meterlinkas; išvertė J. Kutra. – Biržai: "Mūzos" leidinys, 1924 (Biržai: Biržų sp.). – 71 p.

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend1926

 

 

 

Biržų kalendorius 1926. –  Biržai: Biržų žemės ūkio draugija. – [Biržai]: Biržų žemės ūkio draugijos leidinys, [1925] ([Biržai]: Biržų sp.). – [8], 139, [5] p.

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend1927

 

 

 

Biržų kalendorius 1927. –  Biržai: Biržų žemės ūkio draugija. – [Biržai]: Biržų žemės ūkio draugijos leidinys, [1926] ([Biržai]: Biržų sp.). – [8], 139, [5] p. Biržų kalendorius 1928. – Biržai: Biržų žemės ūkio draugija, 1928. – [Biržai]: Biržų žemės ūkio draugijos leidinys, [1927] ([Biržai]: Biržų sp.). – [12], 118, [2] p.

 

 

 

 

 

 

Jakubenas-Kunigaikstis

 

 

 

Jakubėnas, Povilas. Kunigaikštis Janušas Radvilas (1612-1655): žiupsnys žinių apie jo gyvenimą ir jo nuopelnus Lietuvos reformatų bažnyčiai / P. Jakubėnas. – Biržai: [s.n.], 1927 (Biržai: Biržų sp.). – [1], 31 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jansonas-linu-kult

 

 

 

Jansonas, Haris. Linų kultūra ir pluošto apdirbimas / H. Jansonas. – [2-asis leid.]. – Biržai: Biržų  žemės ūkio draugija, 1927 (Biržai: Biržų sp.). – 15, [1] p.

 

 

 

 

 

 

World-aljance

 

 

 

Pasaulinė sąjunga tarptautiniam draugingam bažnyčių darbui: Sąjungos istorija ir jos veikimas iki 1926 metų = World alliance for promoting international friendship through the churches / parašė kunigas lic. F. Barnėlis. – Biržai, 1927. – 19 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klusis-Pedagoginiai1

 

 

 

Klusis, Jokūbas. Pedagoginiai žaidimai: (skiriami pradžios ir vidurinių mokyklų [kūno kultūros] mokytojams) / J. Klusis. – Seda; Biržai: [s.n.], 1928. – 112 p.

 

 

 

 

 

 

 

Karalius-Gyvenimo

 

 

 

Karalius, Anupras. Gyvenimo mokyklos keliais / Anupras Karalius. – [Biržai]: [s.n.], 1929 (Biržai: Biržų sp.). – 54 p.

 

 

 

 

 

 

 

Slikas-Karalius-Alk

 

 

 

Šlikas, Alfredas. Karalius Alkolis: 2-jų veiksmų dramos vaizdelis / A. Svajonė. – Biržai: "Biržų žinių" leid., 1929 (Biržai: Biržų sp.). – 18 p.

 

 

 

 

 

 

Klusis-Birutes-gr

 

 

 

Klusis, Jokūbas. Birūtės grakštumas: pusiauplastinis šokis, taikomas mažoms mergaitėms. Nr. 2: [šokio aprašymas] / J. Klusis. – Rokiškis; Biržai: [s.n.], 1931 (Biržai: Biržų sp.). – [3] p., įsk. virš.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

Klusis-Katriutes

 

 

 

Klusis, Jokūbas. Katriutės rūpesčiai: pusiauplastinis šokis, taikomas pradžios ir vidurinių mokyklų mokiniams. Nr. 3: [šokio aprašymas] / J. Klusis. – Rokiškis; Biržai: [s.n.], 1931 (Biržai: Biržų sp.). – [4] p., įsk. virš. Klusis, Jokūbas. Marytės džiaugsmas: pusiauplastinis šokis, taikomas mažoms mergaitėms. Nr. 1: [šokio aprašymas]. – Rokiškis; Biržai: [s.n.], 1931 (Biržai: Biržų sp.). – [4] p., įsk. virš.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

Jakubenas-reformatorius-Ulrikas

 

 

 

Jakubėnas, Povilas. Reformatorius Ulrikas Cvinglis: trumpas jo gyvenimo vaizdas ir jo mokslo bruožas: jo mirties 400 m. sukaktuvėms paminėti (1531 spalių 11 d.-1931 spalių 11 d.). – Biržai, 1932. – 35 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-leitenantas

 

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Leitenantas Antanas: 5 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1933. – 35 p.

 

 

 

 

 

 

Tevas-jau-leido

 

 

 

Tėvas jau leido: 2-jų veiksmu komedija / vertė Žmogelis. – Biržai: [s.n.], 1933 (Biržai: Biržų sp.). – 32 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Lietuvos did1934

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Lietuvos didvyriai: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1934. – 36 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Zmogzud

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Žmogžudžio duktė: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1934. – 48 p.

 

 

 

 

 

 

 

Lemberis-Sauletek

 

 

 

Lembertas, Pranas. Saulėtekiai: [eilėraščiai] / Pr. Lempertas]. – Biržai: Biržų sp., 1935. – 79, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

Nulauztas-raktas

 

 

 

Mīlbergs, Gotfrīds. Nulaužtas raktas: liaudies teatrui: vieno veiksmo tragikomedija / Skuju Fridis; iš latvių klb. laisvai vertė Juozas Audronis; leidėja L. Januševičiūtė. – Biržai: [L. Januševičiūtė], 1935 ([Biržai: Biržų sp.]). – 20 p.

 

 

 

 

 

 

 

Ostrovskis-Laimingoji

 

 

 

Островский, Александр Николаевич (Ostrovskis, Aleksandras). Laimingoji diena: provincijos gyvenimo scenos: trijų veiksmų / A. Ostrovskis, N. Solovjovas; išvertė K. Snarskis. – Biržai: Biržų dailės draugija „Mūza“, 1935. – 64 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Drama-miske

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Drama miške: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1935 ([Biržai]: Biržų sp.). – 46 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Jaunikis-is

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Jaunikis iš Kauno: 3 veiksmų komedija / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1935. – 31, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Kruvini-br

 

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Kruvini brilijantai: 6 veiksmų drama-tragedija / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1935. – 43 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-zemaitis-mirta

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Mirta Činčiberaitė, arba 15.000 lt.: 3 veiksmų komedija / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1935 (Biržai: "Biržų" sp.). – 36 p. – Pilna antr.: Mirta Činčiberaitė, arba Penkiolika tūkstančių litų.

 

 

 

 

 

 

 

Slikas-Tikrasis-ait

 

 

 

Šlikas, Alfredas. Tikrasis aitvaras: dviejų veiksmų komedija / A. Šlikas.  Biržai: [s.n.], 1935 (Biržai: Biržų sp.). – 24 p.

 

 

 

 

 

 

 

heidelbergo

 

 

 

Heidelbergo katekizmas: (ištrauka evangelikų reformatų tikybos vaikams). – Biržai: Lietuvos evangelikų reformatų kolegija, 1936. – 47 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Lietuvos did1934

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Lietuvos didvyriai: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: L. Januševičiūtė, 1936 (Biržai: Biržų sp.). – 36 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Prakeikti-pinigai

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Prakeikti pinigai: 5 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1936 ([Biržai]: Biržų sp.). – 39 p.

 

 

 

 

 

 

 

Musu-jaunimo-vadovas

 

 

 

 

Mūsų jaunimo vadovas / redagavo A. Šlikas. – Biržai: [s.n.], 1939 (Biržų spaustuvė). – 215, [1] p.: iliustr., gaid. – (Lietuvių Evangelikų Jaunimo "Radvilos" Draugijos leidinys ; Nr. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt