Apie parodą

Kategorija: Skodžius Petras Paskelbta: Antradienis, 2017 m. lapkričio 28 d.

Gruodžio 26 d. sueina 90 metų kai 1927 m. Kupreliškyje  (Biržų raj.) gimė prozininkas, publicistas ilgametis „Biržiečių žodžio“ darbuotojas Petras Skodžius. Parodoje apžvelgiamas rašytojo gyvenimas, kūrybos kelias, pristatomos jo knygos, literatūra apie rašytoją, nuotraukos. Eksponuojami leidiniai, esantys bibliotekos fonduose. Nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga parodoje panaudota iš Viešosios bibliotekos fondo, fotografo Zenono Meškausko asmeninio archyvo.

Rašytojo jubiliejaus proga parengta „Petras Skodžius: bibliografija 1951-2017“ (sudarytoja Zita Balaišienė).

Parodą parengė ir internete publikavo Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Laima Ramutėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografija

Kategorija: Skodžius Petras Paskelbta: Antradienis, 2017 m. lapkričio 28 d.

        Petro Skodžiaus gimtinė – Kupreliškis, bet nuo vienerių metų jis jau buvo Biržų miesto gyventojas. 1940 m. baigė Biržų „Aušros“ pradžios mokyklą, mokėsi Biržų gimnazijoje. 1951–1952 m. dirbo Pabiržės mašinų ir traktorių stoties laikraščio redakcijos literatūriniu darbuotoju, 1952–1986 m. – „Biržiečių žodžio“ redakcijoje korektoriumi, atsakinguoju sekretoriumi, redaktoriaus pavaduotoju. Dirbdamas „Biržiečių žodyje“, prie redakcijos subūrė jaunųjų literatų būrelį ir jam vadovavo. Dalyvavo Biržų krašto ir respublikos literatūriniame gyvenime. Spaudoje Petras Skodžius debiutavo eilėraščiais, nuo 1953 m. periodinėje spaudoje skelbė apsakymus, feljetonus, humoreskas. 1959–1987 m. pasirodė dvylika rašytojo knygų, o paskutinioji, tryliktoji prisiminimų knyga – „Gyvenimo briaunos – švelnios ir aštrios“ buvo išleista 2008 metais. 1961 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Už noveles, apybraižas, humoreskas apdovanotas ne vieno respublikos laikraščio ir žurnalo premijomis. Jo kūryba yra išversta į čekų, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, kazachų, azerbaidžaniečių ir kt. kalbas.

       1989 m Petrui Skodžiui suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas. Prozininkas, publicistas mirė 2009 m. gegužės 9 d. Biržuose. Palaidotas naujosiose miesto kapinėse.

 

 

 

Nuotraukos

Kategorija: Skodžius Petras Paskelbta: Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 29 d.

 Knygos šventė. Biržai 1981 m

 

 

 Knygos šventė. Biržai 1981 m. Iš kairės Jonas Strielkūnas, Vytautas Širka, Algimantas Zurba, Petras Balčiūnas, Alma Karosaitė, Elena Skodžiuvienė, Petras Skodžius, Ona Gerulienė, Arnas Rosenas, Eugenijus Matuzevičius.

 

  

 

 

P. Skodžiaus kūrybos vakaras 19811981 m. balandžio 20 d. P. Skodžiaus kūrybos vakaras. Iš kairės: LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto dėstytojas pianistas S. Šiaučiulis, aktorė Lilija Žadeikytė, rašytojo žmona Elena Skodžiuvienė, rašytojas Petras Skodžius, Klaipėdos viešosios bibliotekos darbuotoja A. Sabaliauskienė, aktorius Romualdas Grincevičius. Antroje eilėje: Klaipėdos fakulteto dėstytojas Juozas Kempinas, nežinomas, kultūros skyriaus vedėjas Juozas Enskaitis, kritikas Bronius Raguotis, J. Pranckūnas.

 

 

  

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras papilyje 1983 m

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras Papilyje 1983 m.. Prie Kazio Binkio paminklo.

 

 

 

  

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras Papilyje.x 1983 m

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras Papilyje 1983 m. Kazio Binkio muziejuje Papilio pakalninėje mokykloje.

 

 

  

 

Halinos Korsakienės jubiliejinis kūrybos vakaras. Biržai 1985 m

 

 

 

 

 

Halinos Korsakienės jubiliejinis kūrybos vakaras. Biržai 1985 m. lapkričio 4 d. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Emilija Januševičienė (Halinos Korsakienės sesuo), poetas Eugenijus Matuzevičius, rašytojai Halina Korsakienė, Petras Skodžius, Jurga Ivanauskaitė. Iš kairės stovi:  literatūros kritikas Petras Bražėnas, aktorė Gražina Urbonaitė, centrinės bibliotekos darbuotojos Ona Gerulienė, Danutė Valinskaitė, aktorius Vytautas Širka.

 

 

  

 

Knygos šventė Biržuose. 1984 m

 

 

Knygos šventė Biržuose. 1984 m. gruodžio 14 d. Iš kairės į dešinę: poetas Arvydas Valionis, poetas Bronius Mackevičius, kalba rašytojas Petras Skodžius, diktorius Juozas Šalkauskas, aktorė Marija Skubutytė. 

 

  

 

 

 

Rašytojas Petras Skodžius. Biržai 1986 m. O Pajėdaitės nuotrauka

 

 

 

 

Petras Skodžius. Biržai. 1986 m.
Foto O. Pajedaitės

 

 

 

  

 

Petras Skodžius savo namuose. Biržai.1986 m. O. Pajėdaitės foto

 

 

 

 

Petras Skodžius savo namuose. Biržai.1986 m.
Foto O. Pajėdaitės

 

 

 

  

 

P.Skodžius.Biržai.1986.FotoO.Pajedaitės

 

 

 

 

Petras Skodžius prie J. Janonio paminklo. Biržai 1986 m.
O. Pajėdaitės nuotrauka

 

 

  

 

SkodžiusP.1986.FotoO.Pajedaitės

 

 

 

 

 

 

 

 

Skodžius Petras. 1986 m.
Foto O. Pajedaitės

 

 

 

  

 

Strielkūno Jono kūrybos vakaras. Biržai 1989 m

 

 

 

Strielkūno Jono kūrybos vakaras. Biržai 1989 m. Iš kairės pirmas Eugenijus Mikalajūnas, rašytojas Petras Skodžius, poetai Eugenijus Matuzevičius, Jonas Strielkūnas, aktorė Olita Dautartaitė, (x), diktorius Juozas Šalkauskas.

 

 

  

 

Rašytojas Jonas Avyžius ir Petras Skodžius. Biržai 1997 m

 

 

 

Rašytojas Jonas Avyžius ir Petras Skodžius. Biržai 1997 m.

 

 

  

 

Prozininkas Petras Skodžius Klaipėdoje tarp gerbėjų klaipėdiškių

 

 

 

 

 

 

 

Petras Skodžius  tarp gerbėjų klaipėdiškių.

 

 

 

 

 

 

Picture 003

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

  

 

Picture 012

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

  

 

Picture 031

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

 

  

Picture 032

 

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. 2008 m.

 

 

  

 

Picture 008

 

 

 

Petro Skodžiaus kūrybos vakaras. Paroda.
2008 m.

 

 

 

  

 

Petras Skodžius

 

 

 

 

 

 

 

Petras Skodžius

 

 

 

 

  

 

Skodžius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petras Skodžius

 

 

 

 

  

 

exlibris

 

 

 

 

 

 

 

ExLibris

 

 

 

 

P. Skodžiaus kūryba

Kategorija: Skodžius Petras Paskelbta: Antradienis, 2017 m. lapkričio 28 d.

 Knygos

Atsiknojusi lentelė2

 

 

Skodžius, Petras. Atsiknojusi lentelė : satyra ir
humoras. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros
leidykla, 1959. - 201 p., [1] portr. lap.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

Didysis susivienijimas

 

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Didysis susivienijimas: satyrinė
apysaka. - Vilnius, 1963. - 210 p., 8 iliustr. lap.

 

 

 

 

 

 

 

Ji buvo moteris

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Ji buvo moteris : novelės. - Vilnius: Vaga,
1967 (Kaunas: V. Kapsuko-Mickevičiaus sp.). - 177, [3] p.

 

 

 

 

 

 

Meilės paslaptys

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Meilės paslaptys: humoras su trupučiu
satyros / [iliustracijos J. Varno]. - Vilnius: Vaga, 1968. - 165, [2] p.

 

 

 

 

 

 

Sunku būti moterimi

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Sunku būti moterimi:
novelės. - Vilnius: Vaga, 1973. - 158 p.

 

 

 

 

 

 

 

Biržietiška mozaika

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Biržietiška mozaika:
publicistika. - Vilnius: Mintis, 1976. - 131,
[1] p., [8] iliustr. lap.

 

 

 

 

 

 

 

kodel katinas gaudo peles jpg 330x330 q85

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Kodėl katinas gaudo peles:
satyros ir humoro rinktinė. - Vilnius: Vaga,
1977. - 335 p.

 

 

 

 

 

 

 

Dovana gimimo diena

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Dovana gimimo dienai:
novelių rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1979. - 310 p.

 

 

 

 

 

 

Ko išmokė širdis

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Ko išmokė širdis:
apybraižos. - Vilnius: Vaga, 1983. - 261 p.,
[8] iliustr. lap.

 

 

 

 

 

 

Šelėlis žydinčioj pievoj

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Šešėlis žydinčioj pievoj:
apysakos ir novelės - Vilnius, 1985. - 221 p.

 

 

 

 

 

 

Pasimatymas septintą ryto

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Pasimatymas septintą ryto:
novelės ir apysakos. - Vilnius: Vaga,
1987. - 405, [2] p.

 

 

 

 

 

 

Gyvenimo briaunos švelnios ir aštrios

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Gyvenimo briaunos - švelnios ir aštrios:
autobiografinė mozaika. - Panevėžys: ARG ofsetas,
2008. - 312 p.

 

 

 

 

 

Krik vstrevožnoj pticy

 

 

 

 

Скоджюс,  Пятрас. Крик встревоженной птицы:
сборник новелл / ; перевод с литовского А. Васайтите. -
Вильнюс: Vaga, 1987. - 309 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūriniai rinkiniuose

 

 

Skodžiu P. Kai mirtis nereiškia mirties

 

 

 

Kai mirtis nereiškia mirties // Spudas, V. Susitikt tave norėčiau vėlei.–
Vilnius: Vaga, 1974, p. 272-280.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alyvos Šakelė balandžio snape

 

 

 

Karbidinė lempa : Algimantui Zurbai // Alyvos šakelė balandžio snape. –
Vilnius: Vaga, 1985. – p. 282-289.

 

 

 

 

 


Skodžius P. Kodėl nešlamėjo medžiai

 

 

 

 

Kodėl nešlamėjo medžiai // Gyvenimo saulė. -
Kaunas: Šviesa, 1987. - P. 94-101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skodžius . Kodėl nešlamėjo medžiai

 

 

 

Kodėl nešlamėjo medžiai // Esi tik viena. - 
Vilnius: Vyturys, 1990. - P. 175-180.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skodžius P. Kritikai iš reikalo

 

 

 

 

Kritikai iš reikalo ; Diskusija apie meilę // Įdomiausioji kaukė. –
Vilnius, 1993. – p. 249-253.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skodžius P. Šešėlis žydinčioj pievoj

 

 

 

 

Šešėlis žydinčioj pievoj // Tėviškės sodas: apsakymai. –
Vilnius: Vaga, 1986, p. 284–295.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skodžius P. Už fronto linijos

 

 

 

Už fronto linijos // Neramūs gandrai: apsakymai. –
Vilnius: Vaga, 1978, p. 207–221.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skodžius P. Visam gyvenimui

 

 

 

Visam gyvenimui // Metai ir akimirkos. –
Vilnius: Vaga, 1982.  – p. 157-169.

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt