Literatūra apie L. Žitkevičių


Lithuanian - Kopija - Kopija - Kopija

Lithuanian writers in the West: an anthology / edited by Alina Skrupskelis; foreword by Michael Novak; introduction by Rimvydas Šilbajoris; print by M. Giedrė Žumbakis. – Chicago (Ill.): Lithuanian Libr. Press, 1979. – 387 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 152.

 

 


Auryla-Lietuvių-vai - Kopija - Kopija - Kopija

 

 

Auryla, Vincas. Lietuvių vaikų literatūra. – Vilnius: Vaga, 1986. – 319 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 120-121.

 

 

 

 
biržų kalend - Kopija - Kopija - Kopija

 

Biržų kalendorius 1992 / sudarytojas ir redaktorius A. Butkevičius. – Biržai: "Biržiečio žodžio" redakcija, 1991. – 93, [2] p.

Leonardas Matuzevičius. Jis Biržų neužmiršo...  P. 76.

 

 

 

 

 

 

lietuvių egzodo lite - Kopija - Kopija - Kopija

 


Lietuvių egzodo literatūra, 1945-1990 / rašo: Algirdas Titus Antanaitis … [et al.]; redagavo Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris; Lituanistikos institutas. – Čikaga: Lituanistikos inst., 1992. – 861, [1] p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 419.

 

 

 

 

 

 

 

egzodo rašytojai autob - Kopija - Kopija - Kopija

 

Egzodo rašytojai: autobiografijos / [parengė A. T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. – 876, [1] p.: portr.

Leonardas Žitkevičius. P. 868-870.

 

 

 

 

 

 

 


poezijos kryž - Kopija - Kopija

 

Pakalniškis, Ričardas. Poezijos kryžkelės: Dialogai apie dvi poezijos šakas Lietuvoje ir išeivijoje. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994. – 459, [4] p., [16] iliustr. lap.: portr. ir kt.

Žitkevičius Leonardas. Eiles sugalvodavau dirbdamas fabrike.. (pokalbis laiškais). P. 253-259

 

 

 

 

 

 

Rubinaitis 1995 Nr.2 - Kopija - Kopija

 


Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. – 1995, Nr. 2. – 49 p.

Žvironaitė Loreta. Leonardo Žitkevičiaus eilėraščio žaismas. P. 21-23.

 

 

 

 

 

 

XX amžiaus liter

 


Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – 3-ias leid., patais. – Vilnius: Alma littera, 1996 (Kaunas: Spindulys). – 718 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 673-674.

 

 

 

 

 

 

 

 kaip grįžtančius

 


Kaip grįžtančius namo paukščius: išeivijos literatūros skaitiniai / sudarė Algirdas Titus Antanaitis. – Kaunas: Šviesa, 1997. – 448 p.

Leonardas Žitkevičius. P. 220.

 

 

 

 

 

 

broniaus krivicko - Kopija - Kopija - Kopija

 


Krivickas, Bronius. Broniaus Krivicko raštai / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; parengė Virginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LGGRTC, 1999 (Vilnius: Petro ofsetas). – LVI, 575, [1] p.: iliustr.

[Leonardo Žitkevičiaus „Su tėvelio kepure“]. P. 140-141.

 

 

 

 

 

 

 

lietuvių literat encik - Kopija - Kopija - Kopija

 


Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. – Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001 (Vilnius: Vilspa). – 563, [1] p.

Leonardas Žitkevičius. P. 561.

 

 

 

 

 

 

pakeliui - Kopija - Kopija

 


Zablockas, Petras. Pakeliui: atsiminimai / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava: Jonava, 2001. – 147, [1] p.

Atsiminimuose daug vietos skiriama ir poetui Leonardui Žitkevičiui.

 

 

 

 

 

 

 

JAV lietuviai - Kopija - Kopija - Kopija

 


Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,T. 2: N - Ž. – 2002 (Kaunas: Spindulys). – 615, [1] p.: iliustr.

Žitkevičius Leonardas. P. 545-546.

 

 

 

 

 

 

 

Matuzevičius rinktiniai rašt - Kopija - Kopija - Kopija

 


Matuzevičius, Leonardas. Rinktiniai raštai. – Jonava: Jonava, 2003. T. 2: Eilėraščiai. Pjesės. Publicistika. Laiškai. – 2003. – 203 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius ir jo poetiniai „sprogtelėjimai“. P. 101-102.

 

 

 

 

 

 

 

Rubinaitis 2004 Nr. 3 - Kopija - Kopija

 


Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. – 2004, Nr. 3. – 49 p.

Kryževičiūtė Laima. Vyturių giesmė palmių pavėsy. P. 17-18.
Skabeikytė-Kazlauskienė Gražina. „Nemokytojiška“ mokytojo poezija (L. Žitkevičiaus eilėraščių vaikams modeliai). P. 19-23.

 

 

 

 

 

 

 

Vabalninkas

 


XX amžiaus Vabalninkas: datos, įvykiai, žmonės / Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas; [sudarytojai Algirdas Garbauskas ir Mirdza Garbauskienė; straipsnių autoriai Algirdas Butkevičius, Algirdas Garbauskas, Mirdza Garbauskienė, Angelė Jurevičienė, Vidimantas Kučas, Nijolė Morkvėnienė, Ona Šoblinskienė]. – [Panevėžys: Panevėžio spaustuvė], 2007 (Panevėžys: Panevėžio sp.). – 349, [1] p., [15] iliustr. lap.

Butkevičius Algirdas. Leonardas Žitkevičius (1914-1995). P. 142-148.

 

 

 

 

  

 

Mitas - tautosaka- vai

 


Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Mitas – tautosaka – vaikų literatūra. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007 (Kaišiadorys: AJS sp.). – 197, [1] p.

Leonardas Žitkevičius: „nemokytojiška“ mokytojo poezija. P. 34-41.

 

 

 

 

 

 

 

Tarp knygų. 2014 Nr. 10 - Kopija

 


Tarp knygų: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas. – 2014, Nr. 10. – 45 p.
Pakalniškienė Loreta. Leonardas Žitkevičius (biobibliografija). P. 24-29.