Nuotraukos

23925-3

 

Poeto Leonardo Žitkevičiaus  gimtasis namas Vabalninke B. Sruogos gatvėje. Nuotrauka J. Žukovo. 1996 m.

 

 

23925-1

 

 

 

Žitkevičių šeima Rusijoje  ~ 1916 m. Iš kairės: x, Elžbieta Žitkevičienė (Klingaitė) (1895 (6) - 1976) su sūnumi Leonardu, tėvas  Žitkevičius (mirė ~ 1918 m. Rusijoje). Fotografas nežinomas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 januskev03

 

Biržų gimnazijos VI klasės mokiniai su  auklėtoju Viktoru Januškevičiumi. Antras iš kairės stovi Leonardas Žitkevičius. Kiti mokiniai:. L. Šapiraitė,  A. Šeškaitė, M. Pasvoleckaitė, B. Chackelytė, S. Brilytė, O. Lukšytė, K. Byvaitė (eilės tvarka nežinoma). Nuotrauka B. Michelsono. 1932 m. (Algimanto Baublio asmeninis archyvas).

 

 

 

 

 

 

 

27012-27

 

 

 

Biržų gimnazijos mokinys Leonardas Žitkevičius. Fotografas nežinomas. 1933 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27012-20

 

 

 

Biržų gimnazijos mokinys Leonardas Žitkevičius. Nuotr. V. Bortkevičiūtės. 1933 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biržų gimnazijos mokiniai 1934 m

 

 

 

Biržų gimnazijos mokiniai. Antroje eilėje iš kairės pirmas L. Žitkevičius. 1934 m.

 

 

 

 

 

 

27012-52

 

 

 

 

  

 

Gimnazistai lapijos fone. Iš kairės: P. Zablockas, P. Naktinis, L. Žitkevičius, E. Matuzevičius. Fotografas nežinomas. 1934 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27012-43

 

 

 

 

 

Biržų gimnazistai. Iš kairės: L. Žitkevičius, E. Matuzevičius, P. Naktinis, P. Zablockas. Nuotr. B. Michelsono. 1935 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23925-2

 

 

 

Leonardas Žitkevičius  (stovi viršutinėje eilėje pirmas iš kairės) su kolegomis, Veisiejų valsčiaus mokytojais. Fotografas nežinomas. 1938 m.