Aną, 1944-ųjų m. vasarą
Aną, 1944-ųjų m. vasarą
 

Maršrutas yra skirtas tarpukario Lietuvos dviejų literatūros mokslo profesorių ir jų gabaus studento atminčiai, apžvelgiant 1944-ųjų metų vasaros įvykius čia, Biržų krašte, ir Lietuvoje. Studentui buvo paskutinė jo gyvenimo vasara, o profesoriai kiekvienas savaip, bet taip pat dramatiškai išgyveno šį sunkų metą.

Kelionės įžangoje yra dalinamasi informacija iš 1944-ųjų metų „Biržų žinių“ laikraščio, kai kurių respublikinių periodinių leidinių žinutėmis, kad būtų galima suvokti to meto padėtį, žmonių rūpesčius ir aktualijas.
Pirmas sustojimas – Gaižiūnų kaimo pradžioje, kur 1944-ųjų metų vasarą, slėpdamasis nuo artėjančio fronto, praleido rašytojas, poetas, profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas su žmona Emilija – jos tėviškėje, Kvedarų ūkyje. Kaip rašytojas jautėsi, ką rašė, su kuo bendravo atokiame Gaižiūnų kaime...

Netoliese esančiuose Baibokuose – rašytojo, dramaturgo, profesoriaus Balio Sruogos tėviškė. Aną, 1944-ųjų metų vasarą Balys Sruoga buvo toli nuo Baibokų ir nuo Lietuvos – Štuthofe, bet jau šiek tiek atgavęs dvasinę pusiausvyra, o kaip jo artimieji?.. Ir koks gi ryšys tarp šių dviejų iškilių asmenybių?

Abu profesoriai buvo perspektyvaus literato, publicisto, pradedančio literatūros kritiko Mamerto Indriliūno dėstytojai VU. Mamerto Indriliūno tėviškė netoliese, vos už 6 kilometrų ir išlikusi-išsaugota lygiai tokia pat, kaip aną, 1944-ųjų metų vasarą...

Kelionės apimtis – 46 km., objektų lankymui sugaištama – 3 val.

Ekskursijos vadovo paslauga:
Ekskursija grupei iki 10 žmonių 1 val. – 20, 00 EUR.
Ekskursija grupei 10-29 žmonės 1 val. – 25,00 EUR.
Ekskursija grupei 30-50 žmonių 1 asmeniui – 2,00 EUR.

Informacija tel.: 8 698 13963, 8 450 38015

(Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-74,
Patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V1-16)