Ekskursijos
Šio maršruto apimtis yra 65 kilometrai ir nuosekliai lankant visus numatytus 11 objektų, reikia 5 val. Jeigu grupė pasirenka dalyvauti „Čiupkos“ edukacijoje Meilūnų bendruomenėje, tada prisideda dar 1 valanda. Kelionės įžanga – jau važiuojant per Biržus trumpai prisimenama Jansonų namo, Biržų spaustuvės, Biržų „Saulės“ gimnazijos istorija, nes su šiais pastatais yra susijęs ne vienas temos herojus. Kelionės metu lankome vietoves,...
Paskelbta 2023-07-18
Maršruto apimtis – 45 km., maršruto laikas – 6 val. Toks pavadinimas pasirinktas todėl, kad tai istoriškai yra įdomu, nes katalikiška Pabiržės parapija reformatų Radvilų krašte yra pirmoji ir buvusi labai didelė: nuo pačių Biržų pakraščio iki pat Pasvalio rajono ribų. Ji turtinga savo žymiais, mokslo ir meno laimėjimų pasiekusiais žmonėmis. Turėjusi daugybę dvarų ir palivarkų, kurie taip pat skleidė kultūrą. Dvaras žmonių prakaitu...
Paskelbta 2023-07-18
Maršrutas sudarytas pagal Biržų Garbės piliečio, literato Valentino Dagio istorinį romaną „Prabėgę metai“.Maršruto apimtis – 92 km., maršruto laikas – 6 val. Ieškant mūsų pačių prabėgusio gyvenimo yra lankomas Patefonų muziejus, o po to jau vykstama į Papilio miestelį, kuris yra istoriškai svarbus Biržų kraštui, susijęs su Radvilomis ir kitais istoriniais įvykiais. Bet to, Papilys – autoriaus Valentino Dagio tėviškė,...
Paskelbta 2023-07-18
Maršrutas yra skirtas tarpukario Lietuvos dviejų literatūros mokslo profesorių ir jų gabaus studento atminčiai, apžvelgiant 1944-ųjų metų vasaros įvykius čia, Biržų krašte, ir Lietuvoje. Studentui buvo paskutinė jo gyvenimo vasara, o profesoriai kiekvienas savaip, bet taip pat dramatiškai išgyveno šį sunkų metą.Kelionės įžangoje yra dalinamasi informacija iš 1944-ųjų metų „Biržų žinių“ laikraščio, kai kurių respublikinių...
Paskelbta 2023-07-18