Pabiržės parapijos pasididžiavimas – žmonės
Pabiržės parapijos pasididžiavimas – žmonės
 

Maršruto apimtis – 45 km., maršruto laikas – 6 val.

Toks pavadinimas pasirinktas todėl, kad tai istoriškai yra įdomu, nes katalikiška Pabiržės parapija reformatų Radvilų krašte yra pirmoji ir buvusi labai didelė: nuo pačių Biržų pakraščio iki pat Pasvalio rajono ribų. Ji turtinga savo žymiais, mokslo ir meno laimėjimų pasiekusiais žmonėmis. Turėjusi daugybę dvarų ir palivarkų, kurie taip pat skleidė kultūrą. Dvaras žmonių prakaitu budavotas, krauju tinkavotas. (Liaudies posakis)

Pirmasis objektas – Mantagailiškio dvaras, kuris seniau priklausė Pabiržės parapijai, o dabar yra plačiai žinomas turizmo objektas. Trumpai prisimenami šio dvaro savininkai, apžiūrima dvaro aplinka, įspūdingos alėjos.

Sekanti vieta kur sustojama yra Padaičių dvarvietė, menanti dvarininkus Holšteinus, o vėlesniais laikais – čia gimusius ir augusius tokius žymius žmones kaip matematikas Leonas Čereška, kunigas Antanas Vytautas Zakrys, astronomas Gunaras Kakaras. Netoliese, Dainiūnų kaime – Biržų Garbės piliečio, žurnalisto, tautodailininko, literato Algirdo Vladislovo Butkevičiaus tėviškė ir daugybė jo pasakojimų apie Pabiržės praeitį, apie Likėnus ir juos, tris padykusius, bet mokslo siekusius berniokus – Gunarą Kakarą, Žygintą Anilionį ir jį patį, buvusį „Biržiečių žodžio“ redaktorių. Visai šalia ir galimybė pasivaikščioti po Likėnų reabilitacinės ligoninės parką, prisiminti jo įkūrėją, Likėnų sanatorijos istoriją. Ta pati teritorija – kadaise buvęs Likėnų dvaras, kuriame augo būsimas pedagogas, kompozitorius Žygintas Anilionis.

Perduok linkėjimus Pabiržės gotikai, – vis rašydavo savo laiškuose iš Sibiro jaunystės draugei Teodorai poetas, tremtinys Paulius Drevinis. Dabartinė neogotikinio stiliaus bažnyčia jau ketvirtoji Pabiržėje. Miestelio istorijos punktyrai ir visa plejada vietos žymių žmonių: inžinierius Antanas Macijauskas, kunigas, kompozitorius Teodoras Brazys, trys broliai kompozitoriai Motiejus, Antanas ir Bronius Budriūnai, kunigas Antanas Balaišis, rašytojas, bibliotekininkas Ignas Lapienis, kino kritikas Saulius Macaitis. Pakeliui į Gulbinus – fizikas, aviatorius, kraštotyrininkas Jonas Balčiūnas, etnografas Klemensas Čerbulėnas.

Gulbinai – buvęs XIX a. valsčiaus centras, kurio dvaro tėra likę tik mūro sienos... Keli šykštūs istoriniai faktai apie dvaro savininką Karolį Zaluskį, vieną iš 1831 metų sukilimo vadų ir dvare slaugytus sukilėlius... Ir šio kaimo įžymieji: kunigai, ateitininkai Alfonsas Sušinskas, Jonas Petrėnas, poetas Paulius Drevinis, aktorė Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer.

Grįžtant į Biržus lankomas Daumėnų panteonas: poeto, sukilėlio Juliaus Anusevičiaus, poeto, raštininko Ansgaro Rožėno, poeto Pauliaus Drevinio amžino poilsio vietos.

O kelionės pabaigoje – staigmena – jau nykstanti dvarvietė, buvusi valda vieno iš svarbiausių asmenų Biržuose XIX amžiaus II pusėje.

Ši kelionė – Biržų krašto dalies kultūros ir istorijos potėpiai, jau baigią išnykti, bet turėję nemenką įtaką tam, ką turime šiandien.

Ekskursijos vadovo paslauga:
Ekskursija grupei iki 10 žmonių 1 val. – 20, 00 EUR.
Ekskursija grupei 10-29 žmonės 1 val. – 25,00 EUR.
Ekskursija grupei 30-50 žmonių 1 asmeniui – 2,00 EUR.

Informacija tel.: 8 698 13963, 8 450 38015