Dideli Vabalninko lygumų žmonės
Dideli Vabalninko lygumų žmonės
 

Šio maršruto apimtis yra 65 kilometrai ir nuosekliai lankant visus numatytus 11 objektų, reikia 5 val. Jeigu grupė pasirenka dalyvauti „Čiupkos“ edukacijoje Meilūnų bendruomenėje, tada prisideda dar 1 valanda.

Kelionės įžanga – jau važiuojant per Biržus trumpai prisimenama Jansonų namo, Biržų spaustuvės, Biržų „Saulės“ gimnazijos istorija, nes su šiais pastatais yra susijęs ne vienas temos herojus. Kelionės metu lankome vietoves, pastatus, autentiškas sodybas, sakralaus paveldo objektus, kurie susiję su tokiais visoje Lietuvoje žinomais žmonėmis kaip rašytojai Balys Sruoga, Aloyzas Baronas, Gendrutis Morkūnas, poetai Alma Karosaitė, Jonas Strielkūnas, Leonardas Žitkevičius, politikos ir visuomenės veikėjai Ernestas Galvanauskas, Konstantinas Šakenis, kunigai, lietuvybės puoselėtojai Povilas Jakubėnas, Kazimieras Čiplys, Kazimieras Vasiliauskas, publicistas, rezistencinės kovos dalyvis Mamertas Indriliūnas ir kiti.

Tai Vabalninko, buvusio karališko sodžiaus, didžių žmonių likimai. Vabalninko, kuris pasak poeto Jono Strielkūno, yra poetų ir geros širdies žmonių kraštas.

Ekskursijos vadovo paslauga:
Ekskursija grupei iki 10 žmonių 1 val. – 20, 00 EUR.
Ekskursija grupei 10-29 žmonės 1 val. – 25,00 EUR.
Ekskursija grupei 30-50 žmonių 1 asmeniui – 2,00 EUR.

Informacija tel.: 8 698 13963, 8 450 38015

(Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-74,
Patvirtinta Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V1-16)