Pratęsk

Knygų grąžinimo terminą galite pratęsti savarankiškai.

Prisijunkite prie bibliotekos  elektroninio katalogo  ir pasirinkite meniu punktą Mano sritis.
Įveskite:
Skaitytojo pažymėjimo numerį (skaitytojo pažymėjimas turi būti galiojantis)
Slaptažodį - savo pavardę lietuviškomis raidėmis. 
Spauskite - Registruotis.
Matote savo pasiimtų knygų sąrašą bei datą, iki kada jas reikia grąžinti arba pratęsti.
Prie kiekvienos knygos yra nuoroda Pratęsti. Ją paspaudus, pakeisite datą.
Jeigu vėluojate pratęsti nors vieną knygą arba ta knyga yra rezervuota kito skaitytojo, knygos pratęsti negalėsite.
Jeigu pasiskolintos knygos nėra užsakytos ar rezervuotos kito skaitytojo, leidinių grąžinimo terminą galėsite pratęsti 3 kartus.
Prasitęsti galima tol, kol nesibaigė knygos grąžinimo terminas.
Knygas pratęsti taip pat galite atėję į biblioteką ar paskambinę tel. (8-450)38014, 8 671 69429.