Savivaldybės tarybos posėdyje priimti bibliotekai svarbūs klausimai

Gruodžio 19 dieną įvyko dešimtasis rajono Savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 25 Tarybos nariai.

Tarybos balsų dauguma buvo priimtas sprendimas „Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialo – Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro – steigimo. Prieš tai šis klausimas  analizuotas Savivaldybės tarybos kolegijoje, Savivaldybės tarybos komitetuose, vadovų pasitarimuose, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos ir Savivaldybės tarybos narių susitikime, Visuomeninėje kultūros taryboje, kuri Centro steigimui pritarė. Oficialiai Centras savo veiklą pradės nuo 2020 m. kovo 1 d.

Tarybos balsų dauguma priimtas sprendimas „Dėl Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo“. Atsižvelgiant į Biržų rajono savivaldybės administracijos centralizuoto audito rekomendacijas bei siekiant sutaupyti savivaldybės biudžeto lėšas nuspręsta uždaryti Ančiškių, Anglininkų, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių ir Šukionių struktūrinius padalinius (filialus). Prieš pateikdami šį sprendimo projektą Savivaldybės tarybai, dėl jo daug diskutavo, Bibliotekos filialus aplankė Biržų rajono savivaldybės tarybos nariai, sprendimo projektą svarstė ir jam pritarė Biržų rajono visuomeninė kultūros taryba.  Biržų rajono bibliotekų tinklas nesikeitė nuo 2004 m. Jį sudarė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio  viešoji biblioteka, Vabalninko filialas ir 25 kaimo bibliotekų filialai. Šešis Bibliotekos filialus numatyti uždaryti nuo 2020 m.  kovo 1 dienos. Vietoj uždarytų filialų veiks mobilus knygų išdavimo punktas su galimybe prisijungti prie interneto. Knygų išdavimo punktų aptarnavimui bus naudojamas tarnybinis automobilis.

Taip pat priimtas sprendimas dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.

Informacija parengta remiantis birzai.lt