Kraštotyros aplankai

Daugelis iš mūsų savo darbe remiamės rašytiniais šaltiniais. Gana įdomių minčių, faktų galima rasti ne tik knygose, bet ir periodinių leidinių straipsniuose, internete publikuojamoje informacijoje. Kuo daugiau šaltinių, tuo gali būti tikresnis dėl vieno ar kito fakto. Periodiniuose leidiniuose publikuojami kraštotyriniai straipsniai dažniausiai atspindi vietos žmonių autentiškus prisiminimus, išsako autoriaus poziciją aptariama tema, o kartais tai yra vienintelis fakto užfiksavimas, kurio niekur kitur nerasi, o čia, žiūrėk, ima ir prisireikia.
Jau daugybę metų mūsų bibliotekoje yra kaupiami kraštotyriniai straipsniai ir grupuojami į Personalinius bei Teminius aplankus. Bibliotekininkų sukaupta medžiaga ne kartą naudojosi knygų, straipsnių autoriai, verslininkai, ieškantys verslo idėjų, renginių organizatoriai, bendruomenės, žymių žmonių giminaičiai ir daugelis kitų.
Jūsų patogumui skelbiame mūsų bibliotekoje sukauptos vertingos kraštotyrinės informacijos aplankų sąrašą.

 

 

KRAŠTOTYROS APLANKAI

 

PERSONALINIAI:

1. Adamkavičius Edvardas
2. Anusavičius Julius
3. Atkočiūnas Valerijonas
4. Atlavinytė Onutė
5. Atstupėnas Jurgis
6. Audenienė (Gaidukaitė) Rugilė
7. Audėnas Juozas
8. Aukštikalnis Eustachijus
9. Aukštikalnis Gytis
10. Aukštikalnytė-Jokimaitienė Pranė
11. Aukštuolienė Erena
12. Ažubalis Petras
13. Balaišis Antanas
14. Balbierienė Danutė
15. Balbierius Alis
16. Balčiauskas Aleksandras ir jo šeima
17. Balčiauskas Linas
18. Balčiūnas Adolfas
19. Balčiūnas Eugenijus
20. Balčiūnas Jonas
21. Balčiūnas Mindaugas
22. Balčiūnas Petras
23. Balčiūnienė Stanislava
24. Baltinis Andrius
25. Balsys Kostas
26. Baranauskaitė-Davidavičienė Ona
27. Baranauskas Dalius
28. Baranova Jūratė
29. Bardišauskas Juozapas
30. Baronas Aloyzas
31. Baublys Algimantas
32. Baublys Arūnas
33. Bergholcas Jonas
34. Bėčius Kostas
35. Bielinis Jurgis
36. Bielinis Kipras
37. Bimba Vytautas
38. Binkis Kazys
39. Biržys-Akiras Petras
40. Blažytė Valerija
41. Blekaitienė Marijona
42. Bogdanas Konstantinas
43. Brazauskas Romualdas
44. Brazdžionis Bernardas
45. Brazdžius Alvydas
46. Brazdžius Povilas
47. Brazdžiūnas Povilas
48. Brazys Teodoras
49. Bridžius Audrius
50. Briedienė Jolanta
51. Briedienė Vanda
52. Briedytė Ela
53. Budriūnai Antanas, Bronius, Motiejus
54. Budriūnaitė-Kamrazer Jūratė
55. Budrys Vladas
56. Burbaitė-Eidukevičienė Barbora
57. Burbulis Kostas
58. Butkevičius Algirdas
59. Butkevičius Povilas
60. Būtėnas Vladas
61. Cieškaitė Gražina
62. Cukuras Valdemaras
63. Čalkauskaitė Monika
64. Čepas Vytautas
65. Čepėnas Juozapas
66. Čeponienė Lolita
67. Čepulytė-Indrulėnienė Irena
68. Čerbulėnas Klemensas
69. Čereška Leonas
70. Černiauskienė Aldona
71. Činga Antanas
72. Čiplys-Vijūnas Kazimieras
73. Čygas Donatas
74. Čygas Jonas
75. Dabulevičius Andrius
76. Dagilis Stanislovas
77. Dagys Jokūbas
78. Dagys Jonas (ekonomistas)
79. Dagys Jonas (botanikas)
80. Dagys Valentinas
81. Dagys Viktoras
82. Dambrauskaitė Birutė
83. Danisevičius Ramūnas
84. Daubaras Juozas
85. Dauguvietis Antanas
86. Dauguvietis Borisas
87. Dauguvietytė Galina
88. Daukša Edvardas Jokūbas
89. Daukša Kazimieras Kristupas
90. Deksnys Antanas
91. Dobravolskas Algis
92. Dogelis Povilas
93. Drevinis Paulius
94. Drevinskaitė Indra
95. Drevinskaitė-Rožėnienė Monika
96. Drevinskienė Regina
97. Drobelis Eugenijus
98. Dubnikas Kęstutis
99. Dzelzytė Laura
100. Enskaitis Juozas
101. Fedaravičius Kostas
102. Figurinas Normundas
103. Frankas Mykolas
104. Galvanauskas Ernestas
105. Galvelė Konstantas
106. Galvelė Mykolas
107. Galvelienė Birutė
108. Garastas Vladas
109. Garbauskai Algirdas ir Mirdza
110. Gasiliūnas Virginijus
111. Gasiulis Povilas
112. Gerulis Eugenijus
113. Girijotas Jonas
114. Gogelis Leonardas
115. Grigas Vincas
116. Grinas Jonas
117. Grincevičius Petras
118. Grytė Vilius
119. Grotusas Teodoras
120. Grotuzienė Sigutė
121. Grubinskas Leonas
122. Grubinskienė Regina
123. Ignas Vytautas
124. Inčiūra Kazys
125. Indriliūnas Mamertas
126. Inkėnienė (Variakojytė) Marija
127. Yčai Jonas ir Martynas
128. Jackevičius Vytautas
129. Jaksebaga Justinas
130. Jakštas Fridrichas
131. Jakubėnas Alfonsas
132. Jakubėnas Kazys
133. Jakubėnas Povilas
134. Jakubėnas Vladas
135. Jankauskas Algimantas
136. Jankauskai Stanislovas ir Virginijus
137. Janonis Julius
138. Jansonas Egmontas, Jansonų šeima
139. Januševičius Borisas
140. Januševičius Martynas
141. Januševičius Petras
142. Januševičius Povilas
143. Jareckas Vytas
144. Jaronytė Aldona
145. Jašinskaitė Irena
146. Jašinskas Mykolas
147. Jašinskas Povilas
148. Jašinskienė Eugenija
149. Jatulevičius Vidas
150. Jažauskas Vidmantas
151. Joneliūkštienė Aldona
152. Jonkus Pranas
153. Jovaiša Vladas
154. Jurevičienė Angelė
155. Jurgaitienė Leokadija
156. Jurgaitis Petras
157. Juška Antanas
158. Juška Osvaldas
159. Kabutavičienė Sonata
160. Kačerauskaitė Jurgita
161. Kairienė Vitalija
162. Kairys Ksaveras
163. Kakaras Gunaras
164. Kalėjas Imantas
165. Kalpokas Petras
166. Kalvanas Viktoras
167. Karaša Motiejus
168. Karavaitis Tomas
169. Karavaitis Vytautas
170. Kareckas Vidmantas
171. Karoblis Antanas
172. Karoblis Povilas
173. Karoblis Vincas
174. Karosaitė Alma
175. Karosas Valentinas
176. Katche Maksimas
177. Katulis Jonas
178. Kavaliauskienė Dalytė
179. Kavaliūnas Jonas
180. Kaveckis Mykolas
181. Kazakevičius Juozapas
182. Kazėnas Stasys
183. Kaziliūnaitė Aušra
184. Kazitėnas Alfonsas
185. Kazlauskas Albinas Antanas
186. Kazlauskas Juozas
187. Kazlauskytė Justina
188. Keliuotis Juozas
189. Keršulis Jonas
190. Kiburys Benjaminas
191. Kirtiklis Aidas
192. Kiseliūnai Vita ir Petras
193. Klibienė Laima
194. Klybai Kostas ir Povilas
195. Korsakienė Halina
196. Kregždė Jonas
197. Kregždė Kostas
198. Kregždė Martynas
199. Kregždė Petras
200. Kregždė Sigitas
201. Kregždienė Nijolė
202. Krikščikas Stasys
203. Krivickas Bronius
204. Krugiškis-Šiaurys Vytautas
205. Krumpliauskas Stanislovas
206. Kruopytė-Palilionis Bronė
207. Krupickas Rimantas
208. Kubilius Augustas
209. Kubilius Vytautas
210. Kučas Antanas
211. Kučinskaitė Antanė
212. Kuginys Jonas
213. Kulbis Jonas Saulius
214. Kuprevičius Mikalojus
215. Kuprys Algirdas
216. Kurganovė Natalija
217. Kutra Jurgis
218. Kutraitė Agnė
219. Kutraitė Marija
220. Kutraitė Neringa
221. Kurienė Vitalija
222. Kvaraciejūtė Nijolė
223. Kvedaravičius Mantas
224. Ladiga Kazimieras
225. Laiconas Erikas
226. Laiconas Julius
227. Laisonas Vytautas
228. Lampsatytė Raminta
229. Lapienė Petras
230. Lapienis Ignas
231. Laucė Jonas
232. Laučka Bronius
233. Lekerauskas Mindaugas
234. Lekūnas Tomas
235. Leskauskas Mindaugas
236. Lichodziejauskas Tadas
237. Liepa Laimutis
238. Liepienė Aldona
239. Linkevičius Algirdas
240. Liubertaitė Regina
241. Liutkevičius Eliziejus
242. Ločeris Algis
243. Ločeris Laimutis
244. Ločeris Petras
245. Lukinskas Romualdas
246. Lukšys Motiejus
247. Lužytė Margarita
248. Macaitis Saulius
249. Macienė Laima
250. Macijauskas Antanas
251. Makrickas Rolandas
252. Manikas Aidas
253. Marcinkas Feliksas
254. Maruška Alfredas
255. Masaitis Česlovas
256. Masiliūnas Kazimieras
257. Masiulis Vytautas
258. Matusevičienė Dalia
259. Matuzevičius Eugenijus
260. Matuzevičius Leonardas
261. Mažuika Juozas ir Martynas
262. Mažuikaitė Indra
263. Mažuikienė Aldona
264. Medvedevas Benediktas
265. Mejerienė Zita
266. Meškauskas Petras
267. Meškauskas Zenonas
268. Mickevičius Šarūnas
269. Mikalauskas Rimas
270. Mikelėnas Jokūbas
271. Mikelėnas Valentinas
272. Mikoliūnaitė Dalia
273. Misevičius Vytautas
274. Misiūnas Remigijus
275. Misiūnienė Eugenija
276. Misiūnienė Gitana
277. Miškinis Povilas
278. Mizaras Vilius
279. Morauskienė-Dagienė Eugenija
280. Morkūnas Gendrutis
281. Morkūnas Mykolas
282. Morkvėnas Jonas
283. Mulevičiūtė Liucija
284. Muralytė Ernestina
285. Naktinienė Irena
286. Naktinis Alfredas
287. Naktinis Jonas Albertas
288. Naktinytė Katyrina
289. Nastopka Jonas
290. Nastopka Kęstutis
291. Nastopka Stasys
292. Naudžius Modestas
293. Naujalis Juozas
294. Navickas Valentinas Vytautas
295. Nekvedavičius Konstantinas
296. Niemis Aukustas Robertas
297. Nykštas Petras
298. Nindriūnaitė Danutė
299. Oželis Arūnas
300. Paliulis Mykolas
301. Paliulis Stasys
302. Paliulytė-Ladigienė Stefanija
303. Pangonienė Janina
304. Pauliukėnas Vaidas
305. Perekšlis Leonas
306. Petkevičius Albertas
307. Petrauskas Bronius
308. Petrauskas Raimondas
309. Petrulis Alfonsas
310. Petrulis Algirdas
311. Petrulis Juozas
312. Petrulis Vytautas
313. Petrulytė Pranė
314. Pilvelis Mantas
315. Pipiras Albinas
316. Pipynė Jonas
317. Podėnas Sigitas
318. Poškus Petras
319. Pranskūnas Salvijus
320. Preidžius Kęstutis
321. Prunskienė Liuda
322. Punytė Audronė
323. Rabašauskienė Stasė
324. Radvilaitė Liudvika Karolina
325. Radvilos
326. Radzivonas Jonas
327. Rainsonienė Dagmara
328. Ramonas Kęstutis Petras
329. Rauduvė Petras
330. Rekašius Vladas
331. Repšienė Vitenė
332. Rinkevičius Edmundas
333. Rinkevičius Viktoras
334. Rozmanas Vladas
335. Rožėnas Ansgaras
336. Rožėnienė Saigūnė
337. Sabaliauskas Adolfas-Žalia Rūta
338. Sadauskienė Adelė
339. Sakalauskas Bernardas
340. Samulėnaitė Stefanija
341. Savickas Žydrūnas
342. Savičiūtė Genovaitė
343. Selevičienė Sigutė
344. Simonaitytė Aira
345. Skiauterytė Dalia
346. Skodžius Petras
347. Skuja Egilas
348. Skuja Saulius
349. Skujytė Austra
350. Sladkevičius Vincentas
351. Smilga Edmundas
352. Snarskis Jonas
353. Snarskis Kostas
354. Snarskis Povilas
355. Spudas Vaidotas
356. Sruoga Balys
357. Stankūnaitė-Stankūnienė Birutė
358. Stapulionienė Bronė
359. Staškevičius Mykolas
360. Stonis Mykolas
361. Stonis Vincas-Žitkus Kazimieras
362. Stonkus Stanislovas
363. Strazdas Antanas
364. Strazdas Bronius
365. Strielkūnas Jonas
366. Striukis Antanas
367. Striužas Valdas
368. Sukarevičius Romualdas
369. Sušinskas Alfonsas
370. Suveizdis Povilas
371. Šakenis Konstantinas
372. Šatas Donatas
373. Šernas Adomas
374. Šernas Jokūbas
375. Šernas Jonas
376. Šernas Petras
377. Šernas Tomas
378. Šernienė Bronislava
379. Šilkarskis Vladimiras
380. Šimonis Bronius
381. Škirpa Kazys
382. Šlapelis Bronius
383. Šleivytė Veronika
384. Šlikas Alfredas
385. Šlikas Jonas
386. Šliūpas Jonas
387. Šliūpas Vytautas
388. Šnapštys-Margalis Juozas
389. Šukys Andrius
390. Talačka Vytautas
391. Tamašauskas Albinas
392. Tamošiūnas Jonas
393. Tamuliūnas Povilas
394. Tatoris Jonas
395. Taujanskas Mykolas
396. Tauras Petras
397. Timukas Eduardas
398. Timukas Evaldas
399. Tinfavičius Romualdas
400. Tiškevičiai
401. Trečiokaitė-Žebenkienė Irena
402. Trečiokas Emilis
403. Tubys Dalius
404. Tunkūnas Petras
405. Tunkūnienė Rima
406. Turla Vladas
407. Ulevičius Vidmantas
408. Unglininkienė Alvina
409. Uzėla Alfonsas
410. Vadapolas Stanislovas
411. Vagneris Kristoferis. Vegneris Lotharas. Vegner Olga
412. Vaičekonis Tomas
413. Vaičiulėnaitė Aina
414. Vaičytė Eglė
415. Vaiginas Ritas
416. Vaivada Bronius
417. Valionis Arvydas
418. Valionis Vytautas
419. Valionytė Birutė
420. Valkiūnas Valdemaras
421. Vareika Vidas
422. Variakojis Jonas
423. Variakojis Petras
424. Varza Vincas
425. Varzienė Irena
426. Vasiliauskas Kazimieras
427. Vasinauskas Petras
428. Venclovas Petras
429. Venskus Erikas
430. Venskūnienė Rita
431. Verkelis Pranas
432. Viederis Kostas
433. Vilimas Romualdas
434. Viliūnas Povilas
435. Vilminis Juozas
436. Vinciūnas Alfredas
437. Vinciūnienė Rita
438. Virbalas Lionginas
439. Virkutienė Virginija
440. Vyšniauskas Stepas
441. Zablockas Petras
442. Zablockas Mykolas
443. Zajančkauskaitė Alvyda. Zajančkauskaitė Renata
444. Zalogienė Daiva
445. Zeltinienė Rožė
446. Zeltinis Aleksandras
447. Ziemelis Mindaugas
448. Zinkevičiūtė Genovaitė
449. Zurba Algimantas
450. Žagrakalys Juozas
451. Žalys Bronius
452. Žaromskis Rimas
453. Želvys Ernestas
454. Žitkevičius Leonardas
455. Žygelienė Ignesa
456. Žukauskas Alfonsas
457. Žukauskas Algirdas
458. Žukauskienė Rita

 

TEMINIAI:

1. Alaus daryklos
2. Alus literatūroje ir dainose
3. Alaus tradicijos
4. Apdovanojimai
5. Archeologija. Kasinėjimai
6. Armonikininkai
7. Avių ūkis. K., J. Milišiūnai
8. Bankai
9. Biblioteka 1947–2021
10. „Biržėnai“
11. Biržiečiai rinkimuose
12. Biržų Garbės piliečiai
13. Biržų kalendoriai
14. Biržų krašto istorija: 1863 m. sukilimas
15. Biržų krašto istorija: Lietuvos respublikos laikotarpis (1918 – 1940)
16. Biržų krašto istorija: antisovietinis pasipriešinimas, rezistencija (1944 – 1953)
17. Biržų krašto istorija: Sąjūdis
18. Biržų krašto istorija: Baltijos kelias
19. Biržų krašto istorija: 1991 m. sausio 13-oji
20. Biržų krašto muziejus „Sėla“
21. Biržų miesto šventės
22. Biržų rajono literatai
23. Biržų rajono literatų klubas „Versmė“
24. Biržų pilis
25. Biržų „Atžalyno“ (vidurinė) pagrindinė mokykla
26. Biržų „Saulės“ gimnazija
27. Biržų viešoji biblioteka 1947-2021 m.
28. „Bočiai“, pensininkų sąjunga
29. Chorai: „Agluona“, „Viktorija“
30. Dvarai ir palivarkai
31. Astravo dvaro sodyba
32. Mantagailiškio dvaras
33. Sodeliškių dvaro sodyba
34. Dailininkai
35. Dailininkų grupė „8+“
36. Darbo birža
37. Elektra, elektrifikacija
38. Etnografija. Papročiai, tautosaka
39. Etnografiniai, folkloriniai ansambliai: „Biržėnai“, „Saulala“, „Siaudelė“, „Žemyna“
40. Ežerai ir upės
41. Fotografija
42. Gaisrinė
43. Gamta. Gamtos paminklai
44. Gatvės ir keliai
45. Geologija: karsto reiškiniai
46. Gyventojai
47. Gražiausios sodybos
48. Heraldika
49. Įmonės: „Agaras“
50. Įmonės: „Biržų arbatinė“
51. Įmonės: „Biržų bekonas“
52. Įmonės: „Biržų duona“
53. Įmonės: „Biržų ranga“
54. Įmonės: Biržų šiluma, „Litesko“ filialas
55. Įmonės: „Biržų vandenys“
56. Įmonės: „Bjoras“
57. Įmonės: „Būginių gausa“
58. Įmonės: „Hochdore Baltic milk“
59. Įmonės: kavinė „Biržė“
60. Įmonės: UAB „Nitator–SLT“
61. Įmonės: „Orlen Lietuva“
62. Įmonės: TŪB „Rinkuškiai“
63. Įmonės: „Siūlas“
64. Įmonės: „Tyla“
65. Įmonės: „Biržų žemtiekimas“
66. Įmonės smulkiosios
67. Biržų krašto istorija
68. Istorija: „Apaščios ir Nemunėlio susivienijimas“
69. Istorija: Lietuvos didžioji kunigaikštystė iki 1795 m., švedų įsiveržimai
70. Istorija: Rusijos imperijos laikotarpis (1795–1914)
71. Istorija: 1863 metų sukilimas
72. Istorija: Pirmasis pasaulinis karas (1914–1918)
73. Istorija: Lietuvos respublikos laikotarpis (1918–1940)
74. Istorija: sovietinė okupacija (1940–1941), 1941 m. Birželio sukilimas
75. Istorija: Biržai II pasaulinio karo metais (1941–1944)
76. Istorija: Tremtiniai
77. Istorija: Sąjūdis
78. Istorija: Antisovietinis pasipriešinimas. Rezistencija.
79. Istorija: Kariai: sovietų armijos, afganistaniečiai, SKAT Biržų užkarda
80. Istorija: Jaunieji šauliai
81. Istorija: Lietuvos šimtmetis (2018 m.)
82. Istorija: Baltijos kelias
83. Istorija: 1991 m. Sausio 13-oji
84. Išradėjai. Kolekcionieriai
85. Kaimo bendruomenių sąjunga
86. Kaimai: Ageniškis
87. Kaimai: Ančiškiai
88. Kaimai: Anglininkai
89. Kaimai: Būginiai
90. Kaimai: Butniūnai
91. Kaimai: Čypėnai
92. Kaimai: Daudžgiriai
93. Kaimai: Daumėnai
94. Kaimai: Dirvonakiai
95. Kaimai: Drąseikiai
96. Kaimai: Gaižiūnai
97. Kaimai: Gajūnai
98. Kaimai: Geidžiūnai
99. Kaimai: Germaniškis
100. Kaimai: Gulbinai
101. Kaimai: Juostaviečiai
102. Kaimai: Kadarai
103. Kaimai: Kilučiai
104. Kaimai: Kirdonys
105. Kaimai: Kirkilai
106. Kaimai: Klausučiai
107. Kaimai: Kratiškiai
108. Kaimai: Kučgalys
109. Kaimai: Kupreliškis
110. Kaimai: Kvedariškis
111. Kaimai: Kvetkai
112. Kaimai: Lapiškiai
113. Kaimai: Lebeniškiai
114. Kaimai: Medeikiai
115. Kaimai: Meilūnai
116. Kaimai: Mieliūnai
117. Kaimai: Narvydiškiai
118. Kaimai: Natiškiai
119. Kaimai: Nausėdžiai
120. Kaimai: Nemunėlio Radviliškis
121. Kaimai: Obelaukiai
122. Kaimai: Pabiržė
123. Kaimai: Pačeriaukštė
124. Kaimai: Papilys
125. Kaimai: Parovėja
126. Kaimai: Pasvaliečiai
127. Kaimai: Pučiakalnė
128. Kaimai: Ramongaliai
129. Kaimai: Rinkuškiai
130. Bendruomenė: „Rovėja“
131. Kaimai: Satkūnai. Smaliečiai. Dukurniai. Galvokai
132. Kaimai: Skrebiškiai
133. Kaimai: Smilgiai
134. Kaimai: Spalviškiai
135. Kaimai: Suostas
136. Kaimai: Sviliai
137. Kaimai: Šiekštininkai
138. Kaimai: Šlepščiai
139. Kaimai: Šukionys
140. Kaimai: Užušiliai
141. Vabalninkas
142. Kalbotyra. Kalbininkai
143. Kapelos: „Kaziuko“, „Širvėna“
144. Kapinės
145. Kinas
146. „Klasika“ – senovinės technikos klubas
147. Knygynai
148. Knygnešiai
149. Kraštotyra. Ekspedicijos
150. „Krivulė“ – biržiečių klubas Vilniuje
151. Kultūros centro ir filialų veikla. Renginiai
152. Teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“
153. Kultūros draugijos. Jaunimo organizacijos
154. Kultūros paveldas. Paminklai
155. „Levandų ūkis“
156. „Lietuvos kaimo spindulys“ (nominacija)
157. Literatų klubas „Svajokliai“
158. Literatų klubas „Versmė“
159. „Poezijos pavasaris“ Biržuose
160. Poetai, rašytojai
161. Malūnai
162. Medžiotojų ir žvejų draugija
163. Meteorologijos stotis
164. Miškai. Medžiai. Biržų giria
165. Miškų urėdija
166. Mokyklos: „Atžalyno“ pagrindinė
167. Mokyklos: „Aušros“ pagrindinė
168. Mokyklos: Kaštonų pagrindinė
169. Mokyklos: „Saulės“ gimnazija
170. Mokyklos: Vabalninko B. Sruogos gimnazija
171. Mokyklos: V. Jakubėno muzikos ir meno
172. Mokyklos: Germaniškio pagrindinė
173. Mokyklos: Kratiškių pagrindinė
174. Mokyklos: Medeikių pagrindinė
175. Mokyklos: N. Radviliškio pagrindinė
176. Mokyklos: Pabiržės pagrindinė
177. Mokyklos: Pačeriaukštės P. Poškos pagrindinė
178. Mokyklos: Papilio pagrindinė
179. Mokyklos: Biržų sporto
180. Mokyklos: Technologijų ir verslo mokymo centras
181. Mokyklos: Technologijų ir verslo centro Vabalninko skyrius
182. Uždarytos mokyklos: Biržų vakarinė
183. Uždarytos mokyklos: Jaunimo
184. Uždarytos mokyklos: Kučgalio vaikų socializacijos centras „Širvėna“
185. Uždarytos mokyklos: Kvetkų pagrindinė
186. Uždarytos mokyklos: Suosto Jurgio Bielinio pradinė (pagrindinė)
187. Muziejus „Sėla“
188. Kiti muziejai: Butautų, Šukionių, Vabalninko
189. Muzikos festivaliai
190. Muzikinis gyvenimas
191. Muzikinis gyvenimas: Dainų dainelė
192. Muzikinis gyvenimas: Dainų šventės
193. V. Jakubėno muzikos mokykla ir dailės skyrius
194. Neįgalieji, aklieji, sergančiųjų klubai
195. Nepriklausomybės paminklas
196. Nevyriausybinės organizacijos
197. Pagyvenusių žmonių asociacija
198. Paringužių žirgynas
199. Parkai. Regioninis parkas
200. Paštas
201. Biržų pieninė
202. Planavimas ir urbanistika
203. „Portfolio“ meno galerija
204. Pramonė
205. Biržų Pilis
206. Profesinės sąjungos, partijos
207. Rankdarbių mėgėjų klubai „Kraitė“, „Fantazijų skrynia“
208. Religija
209. Religija: Adventistai
210. Religija: Evangelikai liuteronai
211. Religija: Evangelikai reformatai
212. Religija: Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė (Sekmininkai)
213. Religija: Katalikai
214. Religija: Stačiatikiai, sentikiai
215. Religija: Jungtinė Metodistų bažnyčia
216. „Rotary“ klubas
217. Savanorystė Biržuose
218. Savivaldybė. Miesto svečiai, vizitai
219. Seimo nariai
220. Senelių globos namai
221. Seniūnijos
222. Socialinės paslaugos: socialinių paslaugų centras, savarankiško gyvenimo namai,
dienos centrai
223. Spauda. Žurnalistika
224. Sportas Biržuose
225. Sportas: Automobilių, motociklų
226. Sportas: Aviacija
227. Sportas: Badmintonas
228. Sportas: Dviračių
229. Sportas: Futbolas
230. Sportas: Krepšinis
231. Sportas: Lengvoji atletika
232. Sportas: Sunkioji atletika, imtynės
233. Sportas: Šachmatai, šachmatininkai
234. Sportas: Šaudymas
235. Sportas: Lauko tenisas
236. Sportas: Stalo tenisas
237. Sportas: Tinklinis
238. Sportas: Vandens
239. Statybos
240. Sveikatos apsauga Biržuose
241. Likėnų reabilitacijos ligoninė
242. Švietimas
243. Tarmės
244. „Tatulos programa“
245. Tautodailininkai
246. Teisėtvarkos įstaigos
247. Tiltai
248. Transportas
249. Trečiojo amžiaus universitetas (TAU)
250. Turizmas
251. Turgus
252. Ūkininkai. Ūkininkų draugija
253. Vaistinės
254. Vaikų darželiai-lopšeliai
255. Vaikų globos įstaigos, vaikų šeimynos
256. Velniakalnis
257. Viešbučiai. Viešojo maitinimo įstaigos
258. Vietos veiklos grupė
259. Vietovardžiai
260. Žemės ūkis
261. Žydai Biržų krašte