2019

Straipsnių sąrašas


1 d. – Biržų miesto aikštėje vyko renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti „Žaisminga ir saugi vasara“.
– Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje atidaryta ekspozicija „Juozas Naujalis ir Vabalninkas“, skirta kompozitoriaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
2 d.– Papilio kultūros namuose vyko mėgėjų teatrų šventė „Vaidintojų atžalynas“.
– Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotografo Žilvino Kropo fotografijų paroda „Saulėraščių iliuminacija“.
7 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose vyko šventė, skirta Tėčio dienai. Dalyvavo Pasvalio rajono Daujėnų meno mėgėjų kolektyvas, parodytas spektaklis „Tuščios pastangos“ (pagal Petrą Vaičiūną).
– Lamokuose organizuota tradicinė, jubiliejinė 20-oji Piemenėlių šventė.
8 d.– Biržų kultūros centre vyko tradicinė armonikininkų šventė „Aukštaitijos armonika 2019“.
– Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka organizavo Antanines, skirtas Prezidento Antano Smetonos metams. Šienapjūtės pradžios teatralizuotas tradicijas pristatė Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras. Dalyvavo kalbininkas, filologas Antanas Smetona su žmona Irena Smetoniene.
14 d. – Biržuose ir Užušiliuose paminėta Gedulo ir Vilties diena. Vyko renginys „Tiesa, kur dega Dievo kibirkštim“ (Bronius Krivickas), skirtas 1949-ųjų metų tremties 70-mečiui.
13-16 d. – Biržuose vyko Žydų istorijos ir kultūros savaitė:
13 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta ofortų ir ir atvirukų rinkinio „Gyvoji liudytoja. Esther Lurie“ paroda.
14 d.– Senųjų žydų kapinių lankymas.
16 d. – Vyko atminimo eisena ir memorialo Holokausto aukoms atidengimo iškilmės Pakamponyse.
15 d. – Biržuose „Portfolio“ galerijoje atidaryta Aldonos Gustas paroda „Žemiškai šokant“ (piešiniai, užrašai, nuotraukos), skirta Jono Meko atminimui.
– Biržų pilies menėje vyko muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė' 19“ koncertas „Muzikuojantys mokytojai“.
22 d. – Juostaviečiuose vyko Vasaros šventė.
– Nausėdžiuose vyko kraštiečių šventė „Čiobrelių valanda tėviškėje“. Parodyta Ritos Zubaitės-Venskūnienės drama „Baltakojė“ ir pristatyta jos poezijos knyga „Basas poetas“.
– Ramongaliuose vyko Joninių šventė.
23 d. – Biržuose vyko Joninių gegužinė.
– Vabalninko miesto parke vyko Joninių šventė „Buvo naktys Švento Jono“.
– Biržų rajono Šiekštininkų bendruomenėje vyko Joninių šventė.
24 d. – Biržų rajone Juodelių kaime, Velniakalnyje vyko Rasos šventė.
28 d. – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio biblioteka organizavo Poeto suolelio ir knygų namelio atidarymą „Kiekvienas širdyje esame poetas“ Širvėnos ežero krantinėje.
29 d. – Pačeriaukštės kultūros namai šventė savo veiklos 50-metį.