2021 m.

Straipsnių sąrašas

2021 METŲ SUKAKTYS
BIRŽŲ RAJONAS

 

SAUSIS

1. d. – 70 metų, kai (1951 m.) Jovydžių k. (Rokiškio raj.) gimė ilgametis Biržų politechnikos mokyklos direktorius ALBERTAS ARAMINAS.
2 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Marijampolėje gimė pedagogas MANFREDAS BRIDŽIUS.
– 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė tautodailininkas FELIKSAS MARCINKAS. Mirė 2010 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje.
3 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Vabalninke gimė agronomas habil. dr. EDMUNDAS LAPINSKAS.
4 d. – 65 metai, kai (1956 m.) Biržuose gimė treneris, Biržų sporto mokyklos direktorius ALGIRDAS KRIAUČIŪNAS.
– 35 metai, kai (1986 m.) Kaune mirė etnografas, muziejininkas KLEMENSAS ČERBULĖNAS. Gimė 1912 m. liepos 24 d. Spalviškiuose.
6 d. – 95 metai, kai (1926 m.) Biržuose gimė dailininkė, grafikė, tekstilininkė BRONĖ VALANTINAITĖ-JOKŪBONIENĖ.
13 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė fotografė GRAŽINA ČETVERGIENĖ. Mirė 2006 m. kovo 29 d. Biržuose.
15 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Kočėnuose gimė durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ prezidentas dr. POVILAS BRIEDIS.
– 100 metų, kai (1921 m.) Užušiliuose gimė kunigas PETRAS KIELA. Mirė 2001 m. liepos 15 d. Palaidotas Kamajuose.
16 d. – 130 metų, kai (1891 m.) Natiškiuose gimė kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas JUOZAS BREIVA. Mirė 1939 m. Kirdeikiuose (Utenos raj.).
– 16 d. 130 metų, kai (1891 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė poetas STANISLOVAS PUZINAS. Mirė 1936 m. rugpjūčio 1 d. Biržuose.
18 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Biržuose gimė evangelikų liuteronų kunigas ERIKAS LEIJERIS. Mirė 1951 m. gruodžio 31 d. Sibire.
– 85 metai, kai (1936 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas ALGIS ULEVIČIUS.
21 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Iškonyse gimė evangelikų reformatų kunigas JONAS MIZARAS. Mirė 1951 m. birželio 25 d. Rusijoje. Biržų gimnazijos tikybos mokytojas.
– 115 metų, kai (1906 m.) Biržuose gimė poetas, pedagogas, vertėjas KONSTANTINAS SNARSKIS-ŽVAIGŽDULIS. Mirė 1980 m. birželio 3 d. Biržuose.
22 d. – 135 metai, kai (1886 m.) Skultiškiuose gimė matematikas, mokytojas, vadovėlių autorius PETRAS ŠERNAS. Mirė 1941 m. Vilniuje.
23 d. – 85 metai, kai (1936 m.) gimė dailininkas grafikas SAULIUS IKAMAS.
– 120 metų, kai (1901 m.) Vabalninke gimė Nepriklausomos Lietuvos veikėja, redaktorė STEFANIJA PALIULYTĖ-LADIGIENĖ. Mirė 1967 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje.
24 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Biržuose gimė Lietuvos kūno kultūros akademijos asistentas EVALDAS PEČIŪNAS.
25 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Žadeikoniuose (Pasvalio raj.) gimė mokytoja, poetė, tautodailininkė BRONISLAVA ŠERNIENĖ. Mirė 2015 m. gegužės 21 d. Biržuose.
26 d. – 120 metų, kai (1901 m.) Miegonyse gimė pedagogas, kraštotyrininkas JUOZAS VILMINIS. Mirė 1982 m. birželio 2 d. Drąseikiuose.
29 d. – 45 metai, kai (1946 m.) Biržuose gimė literatas, tautodailininkas TOMAS KARAVAITIS.
– 130 metų, kai (1891 m.) Šližiuose gimė karininkas, evangelikų reformatų kuratorius JURGIS ČYGAS. Mirė 1959 m. gegužės 16 d. Čikagoje.
31 d. – 115 metų, kai (1906 m.) Lebeniškiuose gimė karininkas PETRAS KALKYS. Mirė 1989 m. balandžio 5 d.