B

Babiliauskas Vacys (1905-1947) — karininkas
Babrauskas Boleslovas (1926-2002) — misionierius, kunigas, jėzuitas, Biržų vikaras (1967-1968), Smilgių ir Suosto klebonas (1968-1974)
Bačiulis Alfonsas (g. 1906) — karininkas, gydytojas
Bagdonas Ainis (g. 1987) – Biržų viešosios policijos specialistas, fotografas
Bagdonas Jonas (1907-1994) – kunigas
Bagdonas Juozas (1914-2009) – kunigas
Bagdonas Rimantas (g. 1938) — imtynininkas, pasaulio čempionas
Bagdonas Stasys (g. 1890) — karininkas
Bagdonas Vaidotas (g. 1948) — gydytojas
Bagdonienė Janina (g. 1961) — žurnalistė, „Biržiečių žodžio“ vyr. redaktorė
Baika Albertas Vytautas (g. 1934) — akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras
Bajoras Jonas (1929-2011) — humanitarinių mokslų (kalbotyra) daktaras
Bajoriūnienė Natalija (g. 1924) — žurnalistė
Bajorūnas Leonas (1910-1994) — kultūrtechnikas inžinierius
Bajorūnienė  Elena – Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filialo vyr. gydytoja
Bakšienė Daiva — architektė, teisininkė
Bakšys Jonas Vytautas (g. 1923) — gydytojas, mokslininkas, profesorius
Balaišis Antanas (1923-2005) — kunigas, garbės kanauninkas
Balanda Balys (1901-1954) – ekonomistas, lietuvių-latvių draugijų narys
Balanda Tadas (1887-1970) — prieškarinių visuomeninių draugijų narys ir veikėjas
Balbierienė Danutė (g. 1933) — literatė
Balbierienė Vlada (g. 1948) — pedagogė, literatė
Balbieris Giedrius (g. 1974) - IT specialistas, muzikantas, keliautojas
Balbieris Simanas (1949-2007) — literatas
Balbierius Alis (g. 1954) — poetas, fotomenininkas
Balbierius Petras (g. 1931) – skaičiavimo technikos inžinierius, mokslų daktaras
Balceris Edvinas (1916-1989) — teologas, teisininkas
Balčienė Bronė (g. 1945) — vertėja
Balčiauskas Aleksandras (1907-1952) — evangelikų reformatų kunigas, publicistas, buvęs Lietuvos kariuomenės kapelionas
Balčiauskas Donatas (g. 1943) — UAB „Balza“ direktorius, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininkas
Balčiauskas Linas (g. 1957) — zoologas, biologijos mokslų daktaras
Balčiauskas Stasys (1913-1994) — gydytojas
Balčiauskienė Aleksandra (1921-2017) — mokytoja, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė
Balčikonienė Domicelė (g. 1911) — tautodailininkė, mezgėja
Balčiūnas Adolfas (1924-2009) – pedagogas
Balčiūnas Algirdas (g. 1930) — visuomenės veikėjas, sporto darbuotojas
Balčiūnas Antanas (g. 1901) — teisininkas
Balčiūnas Antanas (g. 1928) — inžinierius, habil. Technikos mokslų daktaras
Balčiūnas Arūnas (g. 1960) — generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas
Balčiūnas Bronius – buvęs pirmasis Biržų policijos komisaras
Balčiūnas Emilis (1902-2014) – dirbo Biržų siaurojo geležinkelio stoties viršininku
Balčiūnas Eugenijus (1958-2007) — tautodailininkas, tapytojas
Balčiūnas Henrikas Antanas (g. 1943) — architektas
Balčiūnas Jonas (1921-2011) — parašiutininkas, sklandytojas, aviacijos istorikas, kraštotyrininkas
Balčiūnas Jonas (1927-2008) — kunigas, monsinjoras
Balčiūnas Jonas (g. 1943) — tautodailininkas, pynėjas iš vytelių
Balčiūnas Juozas (1910-1962) — revoliucinio judėjimo Argentinoje dalyvis, išeivijos spaudos bendradarbis
Balčiūnas Jurgis (1906-1925) — gydytojas, visuomenės veikėjas
Balčiūnas Mečys (g. ? – 1944) – karininkas, tarnavopasienio policijoje
Balčiūnas Mindaugas (g. 1977) — socialinių mokslų daktaras, krepšinio treneris, buvęs Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius
Balčiūnas Narsutis (g. 1952) — sportininkas (motociklų sportas)
Balčiūnas Petras (1902-1997) — pedagogas, visuomenininkas
Balčiūnas Petras (g. 1919) — karininkas
Balčiūnas Petras (1950-2021) — poetas, žurnalistas
Balčiūnas Povilas (g. 1907) – karininkas
Balčiūnas Saulius (g. 1955) — verslininkas
Balčiūnas Vytautas (1910-2003) — kunigas, prelatas, teologijos mokslų daktaras
Balčiūnas Vytautas (g. 1944) — treneris, mokytojas
Balčiūnienė Alfonsa – prisiminimų knygelės autorė
Balčiūnienė Ingrida (g. 1978) – humanitarinių mokslų daktarė
Balčiūnienė Irena (g. 1927) — pedagogė, tautodailininkė, tekstilininkė
Balčiūnienė Leonora (g. 1935) – tautodailininkė, pynėja iš vytelių
Balčiūnienė Stanislava (1954-1994) — literatė, bibliotekininkė
Balčiūnienė Teofilė (g. 1889) — audėja, siuvinėtoja
Baliūnas Ladislovas (1952-2018) – kunigas jėzuitas
Balkevičius Vytautas (m. 2012) – socialinių mokslų daktaras
Balsienė Vanda (1942-2002) — dailėtyrininkė
Baltinis Andrius (1909-1975) — kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras
Baltinis-Baltis Povilas (g. 1914) — žurnalo "Studentų žodis" redakcinės komisijos narys, „Vytauto“ klubo narys
Baltrėnas Jonas — karininkas
Baltrėnas Remigijus (g. 1974) – karininkas
Baltrušaitis Vytautas (g. 1960) — veterinarijos gydytojas
Baltušis Juozas – karininkas
Baltušis Remigijus (g. 1990) – fotografas
Banevičius Bronius (g. 1891) — karininkas
Baniulis Alfonsas (1900-1960) — karininkas, majoras
Baniulis Antanas (1886-1930) – knygnešių rėmėjas
Baniulis Kazys Tomas (g. 1940) — technologijos mokslų daktaras
Baniulis Romualdas (g. 1898) - savanoris
Baranauskas Dalius – fizikos mokslų daktaras
Baranova Jūratė (g. 1955) — humanitarinių mokslų daktarė, VPU filosofijos katedros profesorė
Barauskas Jonas (g. 1936) — lengvosios atletikos treneris
Baravykas Aleksandras (g. 1877) — knygnešys
Bardišauskas Juozas (1898-1951) — kunigas
Bareika Algis Povilas (g. 1942) — mokytojas, lengvosios atletikos treneris
Bareikienė Renata Emilija (g. 1939) – fizikė, fizikos ir matematikos mokslų daktarė
Barnelis Fridrichas (1905-1982) — kunigas
Baronas Aloyzas (1917-1980) — rašytojas
Baronas Boleslovas (1862-1941) — kunigas
Baronas Benjaminas (g. 1919) — rezistencinių kovų dalyvis
Baronas Jonas (1873-1952) — pedagogas, leksikografas, vadovėlių autorius
Baronas Jonas (g. 1907) — karininkas
Baronas Kęstutis (g. 1959) — Biržų regioninio parko direktorius
Baronienė Regina (g. 1958) — mokytoja
Bartašiūtė Aušrinė — chemikė
Bartašiūtė Stanislava (g. 1953) — Fizinių mokslų daktarė, astronomė
Bartkevičius Arvydas (1944-2008) — buvęs Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras
Bartkevičius Povilas (g. 1962) – kunigas, Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (nuo 2003 m.)
Barzda Alfonsas — Biržų rajono reikalų vedėjas
Baublys Algimantas (1933-2016) — pedagogas, muziejininkas, literatas
Baublys Arūnas (g. 1960) — istorikas, muziejininkas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras
Bazaras Liudas (Liudvikas) (1910-1985) — karininkas, gydytojas
Bedelis Petras (1946-2016) — tautodailininkas, tapytojas
Beinoris Valentinas (g. 1956) — Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kupiškio skyriaus viršininkas
Bekerienė Stefa (1924-2018) — literatė
Beleckas Rimantas (g. 1934) — fizikas
Benesevičius Antanas – kunigas, kunigavo Suoste
Bercholcas Jonas (1934-2003) — teisės mokslų daktaras, profesorius
Bercholtienė Liucija (1925-2015) — tautodailininkė, mezgėja, gėlininkė
Beriozovas Anatolijus (1922-1986) — publicistas, dramaturgas, žurnalistas
Bernatovičius Henrikas (1954-2017) – kunigas
Bernhardtas Haraldas (g. 1912) — karininkas
Bernotas Alfonsas (1930-2012) — buvęs Biržų raj. vykdomojo komiteto pirmininkas
Bernotienė Irena Damazija (1928-1983) — pedagogė
Bernotienė Palmyra (g. 1922) — audėja
Bėčius Jonas (1901-1990) – veterinarijos gydytojas
Bėčius Kostas (1911-2005) — agronomas, selekcininkas, ž.ū. mokslų daktaras, agrarinių mokslų daktaras
Bėčius Vilius Vytautas (1937-2001) — knygų autorius, biomedicinos mokslų daktaras [agronomija]
Bičiūnas Leonas (g. 1941) – tapytojas
Bielinienė Ona (~1850-1855 – 1932) – knygnešė
Bielinis Andrius (~1852-1897) — knygnešys
Bielinis Augustas (1886-1971) — vargonininkas, chorvedys
Bielinis Jurgis (1846-1918) — kultūros veikėjas, knygnešys, publicistas
Bielinis Kipras (1883-1965) — visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas
Bimba Petras (g. 1970) — gydytojas, VŠĮ „Biržų ligoninė“ direktorius
Bimba Vytautas (1927-2001) — nusipelnęs krepšinio treneris, teisėjas, docentas
Binkis Juozas (g. 1932) – tautodailininkas
Binkis Kazys (1893-1942) — poetas, dramaturgas
Binkys Raimondas (g. 1958) — fizikas
Birietienė Zinaida (g. 1941) — dirvotyrininkė
Bitaitis Dalius (g. 1964) – Soialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras
Bitaitis Jonas — knygnešys
Bitinas Albertas (g. 1957) — geologas, geologijos mokslų daktaras
Bitinas Jonas (1899-1982) – karys savanoris
Bitinas Kazimieras (1928-1994) — komunistų partijos veikėjas
Bitneris Samuelis (~1632-1710) — reformatų kunigas, vertėjas
Bizauskas Pranciškus Antanas (1861-1937) — kunigas pranciškonas, spaudos bendradarbis, religinės literatūros rengėjas
Bytautas Jonas (1894-1923) — karininkas
Blažys Bernardas (g.1931) – habilituotas daktaras (socialiniai mokslai)
Blažys Romualdas (1901-1994) — kunigas, Lietuvos jėzuitų provincijolas, vertėjas
Blažytė Valerija (g.1971) — literatė
Blėkaitienė Marija (1918-1988) — pedagogė, švietimo organizatorė
Bliudnikas Ernestas (g. 1907) — karininkas
Blynas Gediminas (1917-1981) - kunigas
Blynas Laimingas Feliksas (g. 1922) — teologijos licenciatas, kunigas
Bloškis Vidmantas (g. 1978) — kunigas
Bogdanas Aleksandras (1919-1973) – dirigentas, muzikos pedagogas
Bogdanas Konstantinas (1926-2011) — habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, skulptorius, dailininkas
Bortkevičiūtė-Brėdikienė Viktorija (g. 1896) – fotografė
Brazaitė Birutė (g.1953) — žurnalistė
Brazauskas Romualdas (g. 1960) — tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas
Brazdžionis Bernardas (1907-2002) — poetas
Brazdžius Alvydas — galiūnas
Brazdžius Antanas – skautas, laikraštėlio "Skautų vairas" (Biržai, 1924-1925) redaktorius
Brazdžius Bronislovas (1926-2000) — kunigas
Brazdžius Jonas (1915-2012) — karininkas
Brazdžius Povilas (1874-1977) — Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas
Brazdžiūnas Povilas (1897-1986) — profesorius akademikas, fizikas, karininkas
Brazdžiuvienė Edita (g. 1966) – AB Biržų šeimos gydytojų centro bendrosios praktikos šeimos gydytoja, sklandytoja
Brazionienė Aldona (1927-2016) — bibliotekininkė
Brazys Teodoras (1870-1930) – muzikologas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, kunigas
Bražas Martynas – daraktorius
Breimelytė Eugenija (g. 1928) — siuvinėtoja
Brėdikis Vytautas (1930-2021) — architektas, dailininkas, profesorius
Breivė Adolfas (1924-2002) – kunigas
Breiva Juozas (1891-1939) – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas, mokyklų steigėjas
Bridžius Audrius (g. 1966) — dr. fizikas, astronomas
Bridžius Manfredas (g. 1936) — mokytojas
Briedienė Jolanta (g. 1968) — tautodailininkė, siuvinėtoja (mašininis siuvinėjimas)
Briedienė Palmyra (g. 1950) — muzikos mokytoja metodininkė, chorų ir vokalinių ansamblių vadovė
Briedienė Vanda (1944-2005) — tautodailininkė
Briedienė Vanda (1932-2013) — ekonomikos mokslų daktarė, pedagogė
Briedis Gediminas (g. 1973) — tautodailininkas, tapytojas
Briedis Juozas (1912-1991) — dainininkas, kompozitorius, agronomijos daktaras, karininkas
Briedis Povilas (g. 1931) — durpių įmonių asociacijos „Lietuvos Durpės“ prezidentas
Briedis Raimondas (g. 1962) – pedagogas, šaudymo treneris
Briedis Rolandas (g. 1979) — tautodailininkas, tapytojas, drožėjas
Briedis Stasys ( 1923-1998) — agronomas, visuomenės veikėjas
Briedis Vaclovas (g. 1957) – veterinarijos gydytojas, UAB "Biržų bekonas" direktorius
Briedis Julius, Vytautas (g. 1940) — inžinierius, technologas, irklavimo sporto tarptautinės klasės sporto meistras
Briedytė Ela (g. 1979) — krepšininkė
Briedytė-Peikštenienė Olga – biblioterkininkė
Briedulis Pranas (1896-1954) — karininkas
Broga Jonas (1893-1942) — visuomenės veikėjas, buvęs Biržų apskrities viršininkas
Broga Linas (1925-2005) – poetas, vertėjas, inžinierius
Bružas Krisius (1878-1973) — kuratorius
Bružas Petras (1905-1992) — mokytojas, kuratorius, „Mūsų sparnų“ redaktorius
Bučaitė Aldona (g. 1953) — mokytoja, Linkuvos vid. mokyklos kraštotyros ir istorijos muziejaus vadovė
Bučys Žygintas (g. 1968) – daktaras (humanitariniai mokslai)
Budrevičius Jonas (g. 1945) — ekonomistas, visuomenės veikėjas, verslininkas, nuo 2000 m. LR Seimo narys
Budrevičiūtė Lyda (g. 1942) – rankininkė
Budrikis Stasys (g. 1936) — biomedicinos mokslų daktaras [zootechnika]
Budriūnaitė Deimantė (g. 1992) – soc. tyrimų metodologijos lektorė
Budriūnaitė Jūratė (g. 1973) — Šiaulių dramos teatro aktorė
Budriūnas Antanas (1902-1966) — kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas
Budriūnas Bronius (1909-1994) — kompozitorius, dirigentas, pedagogas
Budriūnas Motiejus (1898-1969) — kompozitorius, choro dirigentas
Budriūnas Petras (1935-2015 ) — kunigas
Budrys Povilas (g. 1962) — aktorius
Budrys Vladas (g. 1950) — tautodailininkas, tapytojas
Buika Antanas (g. 1951) — literatas
Buivydaitė-Smilgienė Valerija — buvusi aktorė, mokytoja
Bulota Petras (g. 1891) — karininkas
Bulovas Drąsutis (g. 1963) – fotografas
Bulovienė Genovaitė (g. 1935) – literatė
Bundza Algimantas Stasys (g. 1907) — poetas, žurnalistas
Buožienė-Tutytė Ona (g. 1877) — knygnešė
Buožis Stasys (1903-1999) — hidrotechnikas, inžinierius
Burbulis Antanas (1917-1992) – karininkas
Burbulis Kostas (1889-1981) — skudutininkas
Burbulis Kostas (1903-2002) — kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Burbulis Kostas (1909-1977) — jūrų kapitonas, kuratorius
Burbulys Jonas (1904-1942) – policininkas, politinis kalinys
Burbulytė Olga (g. 1914) — tautodailininkė, audėja, siuvinėtoja
Burlevičius Jokūbas (1883-1933) — karininkas
Bušma Leonas (g. 1928) — prozininkas
Butėnaitė-Karosienė Liudvika Gaudencija (1927-2008) — pedagogė
Butkevičienė Ona (g. 1935) — pedagogė, literatė
Butkevičius Algirdas (g. 1939) — žurnalistas, tautodailininkas, literatas
Butkevičius Gintaras (g. 1963) — Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius
Butkevičius Povilas (g. 1987) — krepšininkas
Butkevičius Vaidotas (g. 1963) – pedagogas, "Atžalyno" vidurinės mokyklos direktorius, tautodailininkas
Butkevičiūtė Ingrida (g. 1979) – socialinė darbuotoja, literatė, rankdarbių kūrėja
Butkys Jonas (1920-2006) – kunigas
Butkus Kazimieras (1907-1942) — kunigas
Buzelienė Elena (g. 1940) — pedagogė, rankininkė, sporto meistrė
Būtėnas Eduardas (g. 1887) — karininkas
Būtėnas Vladas (1923-1993) — rašytojas, poetas, publicistas


A C, Č D E F G I, YJ K L M N O P R S Š T U, Ū VZ, Ž