C, Č

Cameron Saulė (g. 1975) — mokytoja
Cemnolonskas Visvaldas (g. 1933) — miškininkas, buvęs Biržų miškų urėdas
Cerauskas Mykolas (Vaškas) (1754-1824) — reformatų religinės literatūros rengėjas, kunigas, mokytojas
Chylinskis Samuelis Boguslavas (~1634-1668) — biblijos vertėjas
Chmieliauskas Eividas (g. 1968) — teisininkas, Raseinių raj. apylinkės vyr. prokuroras
Chodakauskas Liudvikas (1843-1912) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Cicėnas Jonas (1905-1946) – raštininkas
Ciemnolonskas Liudvikas (g. 1875) — karininkas
Cieplinskas Kazys (1870-1930) — knygnešys
Cieškaitė Gražina (g. 1951) — poetė
Cypkūnienė-Vaitkevičiūtė Irena (g. 1948) — popieriaus restauratorė
Cucėnas Kęstutis — Kauno aerouosto generalinio direktoriaus pavaduotojas
Cukuras Viktoras Vilius (g. 1946) — kunigas
Cukuras Valdemaras Mykolas (1915-1996) — filosofas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, kunigas
Cumftaitė-Nastopkienė Elena (1876-1949) — mokytoja
Cumftaitė Sofija (Zofija) (1866-1898) – draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Cumftas Adomas (1860-1911) — evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros rengėjas
Cumftas Jonas (1864-1929) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Cumftas Martynas — kunigas 

Čalkauskaitė Monika (1922-2012) — pedagogė, tautodailininkė, Biržų miesto garbės pilietė
Čampė Adolfas (1910-1992) — visuomenės veikėjas
Čekauskas Juozas (1907-1960) — mokytojas
Čepaitė Jūratė Agota (g. 1942) — choreografė, pedagogė
Čepaitis Albinas (g. 1934) – treneris, stalo tenisininkas
Čepas Petras (1921-2010) — Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigas senjoras, sinodo kolegijos viceprezidentas
Čepas Vytautas (g. 1948) — politikas ir visuomenės veikėjas, psichologas, daktaras (socialiniai mokslai, filosofijos moksl. kand.), pedagogas LR Seimo narys (1996-2000)
Čepelė Algirdas (g. 1937) — veterinarijos gydytojas
Čepelienė Regina Rūta (1944-1995) — chemijos mokslų kandidatė
Čepėnas Juozapas (1880-1976) — kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras
Čeponienė Lolita (g. 1963) – gydytoja, literatė
Čeponis Algimantas (g. 1952) — gydytojas, VŠĮ Šilutės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas
Čeponis Edmundas - Kauno zoologijos sodo direktorius (1985-1988)
Čeponis Jonas (g. 1925) — LPKTS Panevėžio skyriaus, LLKS valdybos pirmininkas
Čeponis Kazimieras (1908-2001) — gydytojas
Čeponis Vaclovas (g. 1872) — draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Čepukėnienė Jolanta (g. 1965) - teisininkė
Čerbulėnas Klemensas (1912-1986) — etnografas, menotyrininkas, muziejininkas
Čeraška Leonas (1896-1934) — gamtininkas, socialdemokratinio judėjimo Lietuvoje dalyvis
Čerka Jonas (g. 1946) — technikos mokslų daktaras, docentas
Čerka Jonas (1856-1943) — vienas iš slaptos Apaščios ir Nemunėlio Vienybės draugijos organizatorių, aušrininkas, knygnešys
Čerka Juozas (g. 1907) — karininkas
Čerkauskienė Jurgita (g. 1970) – ekonomistė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė
Čerkienė Violeta – pedagogė
Čerkesas Juozas (1884-1949) — spaudos bendradarbis, poetas, rašytojas
Černiauskas Mindaugas (g. 1960) — buvęs Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos, Vilniaus Rotary klubo prezidentas, vienuolis brolis Marija Elijas
Černiauskienė Aldona (1926-2014) — mokytoja, literatė
Černiauskienė Virginija (g. 1952) — bibliotekininkė
Červekauskas Antanas (g. 1893) — karininkas
Česnauskas Stasys — verslininkas, Lietuvos jėgos trikovės federacijos prezidentas
Česnulevičius Jonas (g. 1927) – pedagogas, spaudos bendradarbis
Četkauskas Vytautas Laimutis (1934-2017) — muzikos mokytojas, chorvedys
Četkauskienė Genė (g. 1955) — muzikos mokytoja metodininkė
Četvergienė Gražina (1961-2006) — fotografė
Čibas Daumantas (1907-1982) — fotomenininkas, pedagogas, tautodailininkas, keliautojas, žurnalistas
Čičelis Vytautas (g. 1946) — fizikas
Čičinskas Jonas (~1560-1621) — buvo Biržų dvaro administratoriumi, 1599-1600 dalyvavo Kr. Radvilos kariuomenės kovose su švedais
Čigas Petras (1899-1977) — ilgametis Biržų savivaldybės sekretorius
Čigienė Ramunė (g. 1967) — lopšelio darželio „Drugelis“ darbuotoja, savivaldybės tarybos narė
Čikštas Robertas (g. 1941) — pedagogas, Panevėžio prekybos ir verslo mokyklos direktorius
Činga Antanas (1928-1998) — poetas
Činga Vytautas (g. 1937) — agronomas, ilgametis ūkio darbuotojas Biržų rajone
Čiplys Kazimieras (Vijūnas) (1897-1950) — kunigas, literatas, dramaturgas
Čiudarienė Ona (g. 1936) — banko darbuotoja
Čiučkis Povilas (1915-1990) – kunigas
Čiuikina Stasė (g. 1936) — kultūros darbuotoja
Čiuplinskas Vytautas Stasys (g. 1943) — buvęs UAB „Biržų ranga“ generalinis direktorius
Čiuplinskienė Ona — audėja
Čiurlys Ernestas (1893-1978) — karininkas
Čižauskienė Janina Birutė (1929-2012) – literatė
Čygas Donatas (g. 1961) — technologijos mokslų daktaras, docentas
Čygas Jonas (1910-1959) — veterinarijos gydytojas, parazitologas
Čygas Jurgis (1891-1959) — karininkas, evangelikų reformatų kuratorius
Čygas Rimantas (g. 1960) — verslininkas
Čyžiūtė Kristina (g. 1974) — menininkė, tekstilininkė, rūbų stilistė


A B D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž