E


Eidikonis Vytautas (g. 1981) – valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos direktorius
Eidukas Jonas (1893-1919) — karininkas
Eidukas Mikas (g. 1887) — karininkas
Eidukas Petras (g. 1922) — LTSR valstybinis ir partinis veikėjas, Raudonosios armijos 16 lietuviškosios divizijos karys
Eidukas Vidas (g. 1966) — karininkas
Eidukonis Darius (g. 1976) — drožėjas
Eikinas Tomas (g. 1979) – UAB „Fortum Klaipėda“ direktorius
Eikinas Vytautas (1930-1981) — inžinierius, išeivijos visuomenės, sporto veikėjas
Einoris Bronius (g. 1910) — visuomenės veikėjas, jaunimo kultūros organizacijų dalyvis
Einoris Vytautas (1930-2019) — agronomas, LR žemės ūkio ministras (1994-1999), LR  Seimo narys (2000-2004)
Eitavičienė Stasė (g. 1948) — pedagogė, sklandytoja
Enskaitis Juozas (g. 1933) — kultūros darbuotojas
Ermošenka Romualdas Nikolajus (g. 1939) — kūno kultūros mokytojas metodininkas
Ermošenkienė Ona Milda (g. 1938) — gydytoja
Ertlis Jurgis (1625-1696) — architektas


A B C, Č D F G I, Y J K M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž