J

Jablonskis Juozas (1912-1989) — karininkas
Jablonskis Kazys (g. 1908) — karininkas, girininkas
Jackevičius Vytautas – dailininkas
Jackūnas Albertas (1894-1950) — karininkas, gydytojas
Jackūnas Vladas (1909-1995) — istorikas
Jacovskis Aleksandras (1915-1942) — visuomenės veikėjas
Jakelaitienė Lilija (g. 1955) — Jurbarko krašto istorijos muziejaus direktorė
Jakimavičienė Danutė (g. 1947) — tautodailininkė, mezgėja
Jakimavičius Povilas (1887-1964) — gydytojas
Jakniūnas Stasys – buvęs Biržų miesto seniūnas
Jakniūnas Valdas (g. 1943) – kino režisierius
Jaksebaga Justinas (g. 1933) — teisininkas, poetas
Jakštas Jonas (g. 1914) — karininkas, mokytojas
Jakšukas Stasys (1914-1987) — karininkas
Jakštavičius Simonas (Jakštas) (~1720-1777) — kunigas, religinės literatūros leidėjas
Jakubauskaitė Kristina – aktorė
Jakubauskas Bronius (1904-1980) — vargonininkas, muzikos mokytojas, chorvedys
Jakubėnaitė Janina Elžbieta (g. 1945) – literatė
Jakubėnas Alfonsas (1901-1995) — poetas, teisininkas
Jakubėnas Dalius (g. 1951) — gydytojas
Jakubėnas Gendrius (g. 1952) — Panevėžio džiazo centro „Jazz Singers Band“ direktorius
Jakubėnas Jokūbas (1896-1957) — savanoris
Jakubėnas Kazys (1908-1950) — poetas, vertėjas
Jakubėnas Povilas (1871-1953) — kunigas, teologijos mokslų profesorius, evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas, knygnešys
Jakubėnas Povilas Vytautas (g. 1918) — karininkas
Jakubėnas Rimas (g.1952) — chemijos instituto darbuotojas
Jakubėnas Vladas (1904-1976) — kompozitorius, pedagogas, muzikos kritikas
Jakubka Jonas Stanislovas (1909-1998) - žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas
Jakubonis Danielius (1913-1981) — pažangus Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvos knygų leidybos darbuotojas
Jakubonis Jonas (1907-1944) — karininkas
Jakubonis Jonas (g. 1937) — gydytojas
Jakubonis Jurgis (1900-1975) — kuratorius
Jakucevičienė Eugenija (g. 1924) — agronomė, visuomenės veikėja
Jakutytė Felicija (1914-2012) - mokytoja
Jančiauskas Antanas (1860-1942) — kunigas
Janėnas Vytautas (g. 1930) — LŽŪU Fizikos katedros docentas, daktaras (fiziniai mokslai chemija)
Janilionis Juozas (1892-1974) — kunigas, karo kapelionas
Janiulytė Anelė — knygnešė
Jankauskas Algimantas (g. 1959) — politologas, socialinių mokslų daktaras
Jankauskas Skirmantas (g. 1954) – filosofas
Jankauskas Stanislovas (1927-1997) — visuomenės veikėjas, buvęs Biržų miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, kultūros darbuotojas
Jankauskas Virginijus (g. 1959) — krepšininkas, A. Sabonio krepšinio mokyklos direktorius
Jankūnas Jonas (1951-2014) – pedagogas, Papilio pagrindinės mokyklos direktorius
Jankūnas Rimantas (g. 1940) — inžinierius statybininkas, projektuotojas
Janonienė Jolanta (g. 1970) — tautodailininkė
Janonienė Marija (1869-1947) — tautosakos rinkėja, J. Janonio motina
Janonis Julius (1896-1917) — poetas
Janonis Petras (g. 1899) — karininkas
Jansonas Aleksas (g. 1892) — karininkas
Jansonas Arvydas (g. 1887) — karininkas
Jansonas Egmontas Georgas (1939-2007) — teatrologas
Jansonas Teodoras Hermanas Ernstas (1845-1910) – įmonių komplekso Biržuose savininkas, fabrikantas
Janulionienė Ona (g. ? – 1984) – literatė, 1920-1924 m. N. Radviliškio vid. mokyklos vedėja
Janulionis Jonas (1893-1961) — pedagogas
Janulionis Petras – pedagogas, sporto meistras
Janulytė Bronė (g. 1920) — mezgėja
Januševičius Borisas (1928-2021) – kraštotyrininkas
Januševičius Gytis (1939-1989) — gydytojas
Januševičius Jokūbas (g. 1897) — karininkas
Januševičius Jonas (1906-1986) — karininkas, Kauno rajono kriminalinės policijos valdininkas
Januševičius Jurgis (1871-1947) – kunigas
Januševičius Kostas (1914-1968) — chemikas, chemijos mokslų kandidatas
Januševičius Laimutis (g. 1959) — UAB „Tyla“ direktorius
Januševičius Petras (g. 1926) — fotomenininkas
Januševičius Povilas (1866-1948) — kunigas, publicistas, kalbininkas
Januševičius Vilius – karininkas
Januševičiūtė Elena (g. 1941) — siuvinėtoja
Janušienė Kotryna - savamokslė literatė
Januškevičius Antanas (1868-1918) — kalvis
Januškevičius Jonas (g. 1918) — gipso klodų prie Biržų tyrinėtojas
Janušonis Sigitas Julius (g. 1942) — Lietuvos gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojas
Janušonytė Emilija – gydytoja
Jareckas Vytas (g. 1963) — inžinierius, tautodailininkas, Biržų miesto seniūnas
Jaronis Enrikas (1921-2007) — alternatyviosios energetikos informacijos fondo „Žalioji sodyba“ valdybos pirmininkas ir mokslinis vadovas
Jaronis Petras (1892-1952) — mokytojas, fizikos matematikos mokslo kandidatas, ultragarso specialistas, išradėjas
Jasėnas Vygantas (g. 1952) — Panevėžio statybininkų mokyklos direktorius
Jasilionis Petras Algimantas (g. 1940) — buvęs UAB Biržų autobusų parko direktorius
Jasinskas Jonas (g. 1907) — rašytojas
Jasinskas Leonas (g. 1922) — ekonomistas
Jasinskienė Danutė (g. 1940) — ilgametė UAB „Biržų alus“ generalinė direktorė
Jasinskis — vertėjas, reformatas
Jasinskis Jokūbas (1854-1929) — gydytojas
Jasiukėnas Mykolas — daraktorius
Jasiūnaitė Aldona (1932-2015) – literatė
Jasiūnas Valerijus (g. 1947) — profesorius, daktaras (biomedicinos mokslai), Kauno medicinos universiteto rektorius, fizinio auklėjimo ir sporto medicinos katedros vedėjas, 1991-1992 m.
Jasiūnas Vitalijus (g. 1957) —buriuotojas
Jasiūnienė Džina (g. 1974) – menininkė
Jašinskaitė Irena (g. 1933) — poetė, dramaturgė, vertėja
Jašinskas Jonas (g. 1913) — karininkas
Jašinskas Jurgis (1907-1990) — žurnalistas, pedagogas, karininkas
Jašinskas Kostas (1875-1958) — veterinarijos gydytojas
Jašinskas Mykolas [Mikas] (1890-1962) — karininkas
Jašinskas Mykolas (1908-1972) — teisininkas
Jašinskas Petras (1914-1986) — gydytojas, medicinos mokslų kandidatas, sveikatos apsaugos sistemos organizatorius
Jašinskas Povilas (1889-1982) — kunigas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas
Jašinskas Povilas Algimantas (g. 1935) — fizikas, technikos mokslų daktaras, evangelikų reformatų bažnyčios veikėjas
Jašinskienė Eugenija (1945-2009) — literatė
Jašinskienė Olga (1892-1975) – pedagogė
Jatulevičius Vidas (g. 1960) — tautodailininkas, medžio drožėjas
Jatulis Paulius (1912-1995) — kunigas, visuomenininkas, literatas
Jatulis Povilas (1888-1948) — vaistininkas, literatas
Jatužis Dalius (g. 1968) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Jaudzemas Leonas (g. 1899) — drožėjas
Jaudzemas Petras (1925-1992) — pedagogas, švietimo organizatorius
Jaunius (Januševičius) Petras (1913-2010) – visuomenės veikėjas, knygų leidėjas
Jažauskas Justinas (g. 1986) – dizaineris, animatorius, iliustratorius
Jažauskas Vidmantas (g. 1961) — dailininkas, literatas
Jecevičiūtė — daraktorė
Jeloza Nikolajus (g. 1957) — VŠĮ Biržų ligoninės vyriausias gydytojas
Jėčius Kazimieras (1898-1961) — agronomas
Jėčius Bronius (g. 1939) — valstybės veikėjas, zootechnikas
Jėčys Dominykas (1896-1947) – Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas, Dainavos partizanų vadas
Jodelis Alfonsas (g. 1915) – karininkas
Jokimaitienė-Aukštikalnytė Pranė (1922-1989) — poetė, tautosakininkė
Jokubonis Jonas — vertėjas
Jokubonis Juozapas (1928-2002) — statistikas
Joneliūkštienė Aldona (g. 1941) — literatė, tautodailininkė
Joneliūkštis-Jonis Romanas (g. 1918) — dainininkas
Jonėnaitė Marija (g. 1959) — Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jonika Jonas (1913-1971) — karininkas, miškininkas
Jonikas Juozas (g. 1939) — biomedicinos mokslų daktaras
Jonušas [Januševičius] Kostas (g.1909) — karininkas
Jonušys Jonas (g. 1950) — inžinierius
Jotužienė Stasė (g. 1955) – botanikė, kraštovaizdžio architektė
Jovaiša Vladas (g. 1923) — literatas
Jozėnas Alfridas (g. 1953) — UAB „Biržų komunalinis ūkis“ direktorius
Jucevičius Robertas (g. 1950) — ekonomistas, vadybinkas, profesorius, habil. dr.
Judickaitė Lijana (g. 1981) – dailininkė, dizainerė, "Portfolio" meno galerijos vadovė
Judickienė-Janytė Gražina (g. 1937) — Panevėžio Senvagės vid. mokyklos skautų vieneto vadovė
Jukna Algimantas (g. 1944) — architektas
Jukna Andrius (g. 1970) – ekonomistas, UAB "HOCHDORF BALTIC MILK" direktorius
Jukna Romualdas (g. 1943) – buvęs Biržų priešgaisrinės tarnybos vadas, knygos autorius
Jukna Tomas (g. 1980) – dr. technologijos mokslai, matavimų inžinerija. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius
Jukna Vidmantas (g. 1949) — lakūnas, sklandytojas, nusipelnęs treneris
Juknaitis Edvardas (1909-1947) — karininkas
Juknevičius Jaroslavas — karininkas, miškininkas
Jukonienė Vitalija — gydytoja
Jukonytė Justina (g. 1980) — aktorė, režisierė
Jukonis Marius (g. 1977) – teisininkas, šalies dziudo čempionas
Juodgudis Dominykas (g. 1988) — motokroso sportininkas
Juodgudis Vilius (1933-1980) — lakūnas, sklandytojas, Biržų aviacijos sporto klubo įkūrėjas
Juodokas Antanas — Užsienio reikalų ministerijos darbuotojas
Juodpusienė-Dagytė Anda Leda (1940-1994) — mokslininkė, teisės mokslų daktarė, docentė
Juospaitienė Ona (g. 1941) — pedagogė, tautodailininkė, etnografė
Juozapaitis Jonas (g. 1945) — 2004-2008 m. kadencijos LR Seimo narys, politikas, zootechnikas, buvęs Pakruojo rajono meras
Juozėnas Aleksas (G. 1900) - savanoris
Juozėnas Jonas (~1838-1934) — 1863 m. sukilimo pagalbininkas
Jurcikas Jonas (g. 1986) – dailininkas, tapytojas
Jurevičienė Angelė (g. 1933) — mokytoja, literatė
Jurevičius Algirdas (1915-1996) — inžinierius, tekstilininkas
Jurevičius Donatas (g. 1945) — fizikas
Jurevičius Jonas (1860-1945) — medžio drožėjas, skrynių bei spintų tapytojas, garsėjęs kaip aludaris, knygnešys
Jurevičius Stepas (1818-1893) — liaudies dailininkas, skulptorius, raižytojas
Jurėnas Algirdas (1919-2007) — pedagogas, vertėjas, teologijos daktaras
Jurėnas Augustas (g. 1918) – karininkas, pedagogas
Jurėnas Jonas (1891-1933) — karininkas
Jurgaitienė Leokadija (g. 1934) — literatė
Jurgaitis Jonas (1917-1997) — kunigas, literatas
Jurgaitis Petras (1894-1959) — karininkas
Jurgeliūnas Antanas (1872-1943) — gydytojas, higienistas, medicinos mokslų daktaras
Jurgutis Antanas (g. 1895) — karininkas
Jurkevičienė Emilija (g. 1916) — buhalterė, visuomenininkė
Jurkūnienė Emilija (g. 1941) — statistikos departamento prie LR Vyriausybės Pasvalio raj. statistikos skyriaus viršininkė
Jurna Steponas Vytautas (g. 1934) — AB Turto banko valdybos pirmininkas
Juršienė Virginija (g. 1950) — dailininkė, keramikė
Jusaitienė Genovaitė (g. 1929) — gydytoja, medicinos mokslų daktarė
Juška Antanas (1902-1985) — astronomas, pedagogas
Juška Jonas (1919-2012) — vargonininkas ir chorvedys
Juška Osvaldas (1960-2020) — dailininkas, tapytojas
Juškaitė-Klusienė Bronė (1959-2002) — mokytoja
Juškienė Valerija (1903-2000) — dailininkė, tapytoja
Jutkonė Vaida – žurnalistė
Juzeliūnas Enrikas Bronislovas (g. 1926) — biomedicinos mokslų daktaras


A B C, Č D E F G I, Y K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž