N

Naborovskis Danielius (1573-1640) — lenkų poetas, teisininkas, medikas
Nagelė Audrius (g. 1970) - Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Nagrockienė Džigita (g. 1972) – daktarė, (technologijos mokslų, medžiagų inžinerija)
Nagulevičius Jonas (1900-1992) – kunigas
Naktinienė Irena (g. 1937) – pedagogė, literatė
Naktinis Alfredas (g. 1934) – fizikas, poetas, publicistas, dainų ir giesmių autorius
Naktinis Jonas Albertas (g. 1938) — fizikas, gamtos mokslų daktaras, knygų autorius
Naktinytė Katrina (1931-2019) – pedagogė, literatė
Narbutaitė Adolfina (1922-1971) — dailininkė, gobelenų meistrė
Narbutas Jonas (1898-1987) — vet. gydytojas
Narbutas Jonas (1922-1972) — pedagogas, literatas
Narbutas Vytautas (g. 1930) — geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, karstinių reiškinių Biržų rajone tyrinėtojas
Narbutienė Danutė (g. 1947) — pedagogė
Naričius Zenonas (g. 1947) – gydytojas
Narinkevičienė Ilona - tautodailininkė
Narinkevičius Juozas (g. 1962) – UAB "Biržų alus" generalinis direktorius
Narkevičienė Genovaitė (1927-2012) — scenografė
Narkevičius Petras (g. 1946) – inžinierius mechanikas, buvęs Vabalninko žemės ūkio direktorius
Narkevičius Petras (g. 1955) – inžinierius-statybininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, 2012-2016 m. kadencijos LR Seimo narys
Narušis Algirdas Jonas (1942-2000) — kunigas
Narušis Juozas (1909-1941) – sodininkas, pasodinęs Likėnų parką
Narūnavičius Juozas (1610-1678) — kartografas
Narvilienė Gražina (g. 1974) — lengvaatletė, kūno kultūros mokytoja
Narvydas Benediktas (1906-1992) – karininkas
Nastopka Jonas (g. 1846) — daraktorius
Nastopka Jonas (1896-1919) — karininkas
Nastopka Kęstutis (g. 1940) — literatūrologas, kritikas, vertėjas, habil. daktaras (humanitariniai mokslai)
Nastopka Konradas Algimantas (g. 1941) — gydytojas
Nastopka Liudomiras (1903-1985) – pedagogas, atsargos karininkas
Nastopka Martynas (1899-1963) — evangelikų reformatų kuratorius, matininkas
Nastopka Petras (1871-1948) — vet. gydytojas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas
Nastopka Stasys (1891-1939) — Nepriklausomos Lietuvos Kariuomenės generolas, generalinio štabo viršininkas
Nastopka Tautvydas (1934-2015) — žurnalistas, teisininkas
Nastopka Valentinas Petras (g. 1908) – karininkas
Nastopka Vidmantas (g. 1959) — laikraščio „Klaipėda“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas
Nastopka Vilius (g. 1914) – karininkas
Nastopkienė Nijolė (g. 1937) — žurnalistė, ilgametė „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotoja
Našlėnienė Viktorija (g. 1851) – liaudies dainininkė, lietuvių folkloro pateikėja
Natka Petras (1891-1979) — liaudies muzikantas
Naudžius Leonardas — knygnešys
Naudžius Modestas (g. 1971) – pedagogas, žurnalistas
Naudžiūtė Aldona (g. 1943) – audėja
Naujalis Juozas (1869-1934) — kompozitorius, vargonininkas, draužiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Navakas Jonas (1896-1956) — teisininkas, visuomenės veikėjas
Navakas Jonas (g. 1922) — architektas
Navickas Valentinas Vytautas (1923-2004) — vet. gydytojas, literatas
Navickas Valierius (g. 1941) — pedagogas, žemės ūkio darbuotojas
Navickas Zenonas (1937-2014) – kunigas
Neimanas Adolfas (1845-1921) — evangelikų reformatų kunigas, vertėjas
Neimanas Stasys (1899-1995) — kunigas
Neimanytė-Ježek Jadvyga (1892-1923) — pianistė
Neimanytė-Servskienė Elena (1889-1950) — pianistė
Nekvedavičius Kostas (1886-1967) — gydytojas
Nemanis Albinas (1917-2007) - karininkas
Nemanis Fabijonas (1920-2018) – karininkas
Nepokupnas Anatolijus (g. 1932) — ukrainiečių kalbininkas, filologijos mokslų daktaras, vertėjas
Neverauskas Algis (g. 1961) – kunigas
Nerlichas Karolis (1808-1860) — evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros leidėjas
Nerlichas Samuelis (1765-1843) — kunigas, religinės literatūros rengėjas
Niaura Julijonas (1917-1960) — visuomenės veikėjas, ūkio darbuotojas
Niemis Augustas Robertas (1869-1931) — suomių tautosakininkas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas
Nindriūnaitė Danutė (g. 1971) - literatė
Nykšta Petras (1928-2004) — kunigas
Noreikienė Diana (g. 1964) — gydytoja
Norkus Jonas (1893-1960) — pedagogas, vertėjas, vadovėlių autorius
Norkus Liudas (g. 1927) — pedagogas, visuomenės veikėjas
Norkuvienė Deimantė (g. 1943) — technologijos mokslų daktaras
Norvaiša Antanas [slapyvardis Skrickis] (g. ~1827) — 1863 m. sukilimo dalyvis, kunigas
Novikas Eimantas (g. 1972) – kunigas
Nudas Virginijus Mykolas (g. 1937) – tautodailininkas, tapytojas
Nutautas Džiugas (g. 1951) – treneris


A B C, Č D E F G I, Y J K L M O P R S Š T U, Ū V Z, Ž