P

Pačekonis Stanislovas (1866-1931) — knygnešys
Pačešiūnas Albertas (g. 1910) — tautodailininkas, drožėjas
Pačinskas Vytautas (g. 1932) – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, sklandytojas, literatas
Padarauskas Audrius (g. 1959) — habilituotas fizinių mokslų daktaras [chemija], VU chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedros profesorius
Pajarskas Petras (1895-1942) — literatas
Pakalnis Vladas (1898-1960) – karininkas
Pakštys Mykolas (g. 1935) — laivų mechanikas, inžinierius
Pakutinskienė Irena (g. 1937) — tautodailininkė
Paliokas Vincas (1889-1968) – gydytojas, karininkas
Paliukas Julijonas (1872-1941) — kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Paliulionienė Valentina (g. 1957) – teisėja
Paliulionis Raimondas (g. 1960) — nacionalinės kategorijos šachmatų treneris
Paliulionis Romas (1909-1975) – fotografas
Paliulis Aloyzas (1908-1975) – karininkas
Paliulis Mykolas (1848-1940) — knygnešys
Paliulis Stasys (1902-1996) — pedagogas, lietuvių liaudies muzikos tyrinėtojas
Paliulis Tomas (1846-1922) — knygnešys
Paliulytė-Ladygienė Stefanija (1901-1967) — Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėja, pedagogė, publicistė
Palšienė Elzė (1903-1975) — mokytoja, kuratorė
Palšis Jurgis (1893-1971) — kuratorius
Palšis Stasys (1899-1976) — kuratorius
Palšytė-Kasperavičienė Elena Eugenija (1934-2003) — dailininkė, skulptorė
Paltarokas Kazimieras (g. 1942) — veterinarijos gydytojas, svarsčių kilnojimo sporto meistras, Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionas, tarptautinės kategorijos teisėjas
Paltarokas Petras (1908-1988) — artilerijos kapitonas
Pangonienė Janina (1928-2009) — pedagogė
Pangonis Jonas (g. 1923) — pedagogas, ūkio darbuotojas
Papučka Aleksandras (1914-1977) — kunigas
Paradnikas Povilas (1906-1944) – karininkas
Paserpskienė Marija Birutė (g. 1945) — technologijos mokslų daktarė
Paslauskas Jonas (g. 1957) — filologas, diplomatas, ambasadorius
Pašakarnis Juozas (1885-1958) — optometrijos specialistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Paškevičius Albinas (g. 1909) — inžinierius, visuomenininkas
Paškevičius Romualdas (1939-1998) — pedagogas
Paškevičius Vilius (1911-1957) – karininkas
Paštuolis Arūnas (g. 1965) – teisininkas, Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Patkaukienė Ona (g. 1921) – tautodailininkė, audėja
Patkauskas Saulius (g. 1949) — ekonomistas, krepšininkas
Paulauskas Antanas Kęstutis (g. 1942) — statybų inžinierius, ilgametis Biržų gelžbetonio konstrukcijų gamyklos vadovas
Pauliukas Povilas (g. 1949) — habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, VU Neuroangiochirurgijos klinikos profesorius
Pauliukėnas Vaidas (g. 1979) — krepšininkas, treneris
Pavilauskas Jonas (1927-1977) – buvęs Biržų rajkoopsąjungos duonos kombinato direktorius
Pavilionis (Pavilonis) Juozas (g. 1918) – karininkas
Pavilonis Hermanas (1903-1998) — dailininkas, inžinierius, kuratorius
Pavinkšnis Jonas (g. 1926) — gydytojas psichiatras
Pavinskšnis Jurgis (1909-1997) — vet. gydytojas
Pavris (Pauris) Dizmanas (1890-1950) – karininkas
Pauža Rimantas (g. 1962) - architektas, Biržų rajono savaivaldybės administracijos direktorius
Pažemeckas Kazys (1915-1945) – karininkas
Pažerienė Bronė (1912-1941) — dramaturgė
Pažerskis Juozas (1885-1957) — pedagogas, visuomenės veikėjas
Pečiulis Leonas (1895-1968) — darbininkų judėjimo dalyvis, profsąjungų, spaudos darbuotojas
Pečiūnas Evaldas (g. 1976) — LKKA irklavimo slidinėjimo ir turizmo katedros asistentas
Pečiūnas Jonas (1937-2020) — vet. gydytojas, ilgametis rajono veterinarijos tarnybos darbuotojas, vadovas
Peikštenis Eugenijus (g. 1957) — Lietuvos genocido aukų muziejaus direktorius
Peikštenis Vidas (1961-2015) — teisininkas
Peisaravičius Vytautas (1932-2020) — buvęs „Biržiečių žodžio“ redaktorius
Pekarskis, Piekarski — tapytojas
Pekelis Petras (1926-1991) – statybininkas, ilgametis rajono statybos organizacijos vadovas
Penelienė Rasa (g. 1960) — pedagogė, žurnalistė, laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė
Penelis Arvydas (g. 1960) — teisininkas
Perekšlis Juozas (g. 1874) – karininkas, matininkas
Perekšlis Leonas (g. 1929) — tautodailininkas, drožėjas
Perkūnas Petras (1927-1950) — kultūros darbuotojas, Latvelių klubo skaityklos vedėjas
Paseckas Domas (g. 1940) — technologijos mokslų daktaras
Peseckas Leonardas (1899-1976) — karo lakūnas
Petkevičienė Emilija (g. 1922) — tautodailininkė, mezgėja
Petkevičius Albertas (1949 - 2007) — tautodailininkas, tapytojas
Petkevičius Apolinaras (g. 1928) — prekybos darbuotojas, ilgametis Biržų vartotojų kooperatyvų sąjungos, jos padalinių vadovas
Petkevičius Kazys (1899-1943) – karininkas
Petkevičius Martynas (apie 1821 –1894) – kunigas, knygnešių rėmėjas
Petkevičius Ovidijus (1965-2008) — buvęs laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorius
Petkevičiūtė Birutė – „Biržiečių žodžio“ korespondentė
Petraitis Vytautas (1897-1988) — inžinierius
Petrauskaitė Elena (g. 1924) — agronomė, biologijos mokslų daktarė
Petrauskas Povilas (g. 1939) — agronomas
Petrauskas Raimondas (g. 1960) – teisininkas
Petrauskienė Viktorija – tautodailininkė (siuvinėtoja, mezgėja)
Petrėnas Jonas (1911-1957) — kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas
Petronis Albertas Juozapas (g. 1936) — buvęs Pasvalio rajono meras
Petronis Paulius (1916-2003) – Blaivybės sąjūdžio dalyvis, draudžiamos katalikiškos literatūros ir periodikos platintojas, publicistas, knygų autorius
Petronytė Ramutė (g. 1958) — muzikos mokytoja
Petrovičius Foma — stačiatikių parapijos šventikas
Petrulis Alfonsas (1873-1928) — kunigas, Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Petrulis Algirdas (1915-2010) — dailininkas, Vilniaus dailės akademijos docentas
Petrulis Juozas (1895-1982) — dramaturgas, poetas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas
Petrulis Juozas (1904-1975) — muziejininkas, kraštotyrininkas
Petrulis Vytautas (1890-1942) — Nepriklausomos Lietuvos politinis veikėjas, ekonomistas
Petrulytė Petronėlė (1886) — knygnešė
Petrulytė Pranė (1905-1993) — poetė
Petrušonis Vytautas (g. 1953) — architektas
Piečia Raimondas — Biržų Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas
Pikelis Vytautas (g. 1960) — teisininkas
Pikūnaitė Laimutė (g. 1938) — chemijos mokslų kandidatė
Pilkauskas Jonas (g. 1927) — kelių inžinierius
Pipinienė Jolita – bibliotekininkė
Pipiras Albinas (g. 1925) — kunigas
Pipynė Jonas (1935-1997) — lengvaatletis, lengvosios atletikos treneris
Pipynė Sigizmundas (1925-1979) — nusipelnęs architektas
Pyragius Jonas (1902-1975) – aviacijos majoras, sporto veikėjas
Plačienė Marija (1913-2005) — pedagogė
Pladis Saulius (1948-2021) — Biržų sporto mokyklos krepšinio treneris ekspertas
Plepys Adomas (~1895-1919) — spaudos bendradarbis
Plepys Jonas (m. ~1922) — socialistų liaudininkų veikėjas
Plepys Plepas Jonas (1867-1955) — kanklininkas
Plepys Mykolas (1891-1969) — spaudos bendradarbis, ilgametis Biržų pašto viršininkas
Plepys Vilgelmas (1925-2021) — pedagogas
Plesnevičius Antanas (g. ~1836) — amatininkas, daraktorius
Pleškys Liudas (g. 1935) – Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių prieglaudos vadovas
Plevokas Jonas (~1798-1872) – kunigas
Plevokas Kęstutis – kino operatorius
Pliekaitis Jonas (g. 1943) — teisininkas
Pliopienė Ona (g. 1925) - aktorė, advokatė
Podėnas Sigitas (g. 1963) — profesorius, gamtos mokslų habilituotas daktaras, VU Gamtos fakulteto Zoologijos katedros profesorius
Popelis Abraomas (g. 1865) — rabinas
Poškus Petras (1935-2004) — ekonomistas, Nepriklausomybės Akto signataras
Povilaitienė Emilija (g. 1947) — Biržų raj. savivaldybės Panevėžio teritorinės statistikos vyriausioji statistikė
Povilavičius Ignas (1899-1978) – karininkas
Povilionis Kazys (g. 1910) – karininkas
Povilionis Petras (g. 1899) – karininkas
Prakaitis Jonas (1881-1926) – karininkas
Prakaitis Stasys — knygnešys
Prakopavičienė Leonora Otilija (g. 1938) — UAB „Swedlit AB Baltija“, UAB „Arseta“ direktorė
Pranaitienė Danutė (g. 1958) – Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistė
Pranevičius Adomas – knygnešys
Pranciliauskienė Jūratė (g. 1974) — tapytoja, pedagogė
Prancišis Pranas — knygnešys
Pranckūnas Edvardas (1925-1980) — žurnalistas, menotyrininkas
Pranckūnas Ignas (1918-1953) — mokytojas, karininkas, 1941 m. sukilimo dalyvis, rezistentas, tremtinys
Pranevičius Jonas (1911-1992) – kunigas
Pranskūnas Salvijus (g. 1964) — kunigas
Prašmantas Zenonas (g. 1950) — Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovas Biržų rajone
Prašmantienė Palmyra (g. 1952) — buvusi Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Pratkelis Leopoldas (1912-1983) — kunigas, prelatas
Preidžius Kęstutis (g. 1961) — tautodailininkas, tapytojas
Preidytė Asta (g. 1960) — aktorė
Prėnas Leonas (g. 1904) – karininkas
Prialgauskas Mykolas Andrius (~1866-1925) — kunigas
Prokopovičienė Eugenija (g. 1955) — Biržų raj. savivaldybės socialinės globos skyriaus vedėja
Pronckienė Judita — notarė
Protas Ignas (1878-1963) — mokytojas, visuomenės veikėjas
Prunskas Algimantas (g. 1960) – Lietuvos gimnastikos federacijos generalinis sekretorius
Prunskienė Deimantė – muziejininkė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Prunskienė Liuda (g. 1964) — literatė, bibliotekininkė
Prunskus Kostas (1917-1983) — žemės ūkio darbuotojas
Prušinskas Šarūnas (g. 1960) — farmacininkas
Pšibilskis Vygintas Bronius (g. 1941) — istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras
Pučekas Pranas (1897-1966) — Nepriklausomos Lietuvos pulkininkas
Pugžlys Kazimieras (1913-2007) — vargonininkas, kultūros veikėjas
Puidienė Jūratė (g. 1960) — Kauno moters užimtumo ir informacijos centro direktorė
Puidokas Jonas (1872-1919) — kunigas, knygnešys
Punys Petras (g. 1951) – daktaras, profesorius A. Stulginskio universiteto Vandentvarkos katedros vedėjas
Puodžius Algirdas (1934-2004) — buvęs Vabalninko žemės ūkio technikumo direktorius
Puodžiūnaitė Benedikta Dalė (g. 1937) — habilituota fizinių mokslų daktarė [chemija]
Puodžiūnaitė Ona (1880-1909) – visuomenės veikėja, kovotoja už lietuvišką spaudą
Puodžiūnas Aleksandras (1888-1940) — vaistininkas, kuratorius
Puodžiūnas Elmaras (1925-1991) – ryšininkas
Puodžiūnas Jonas (1891-1967) – karininkas, gydytojas
Puodžiūnas Juozas (1908-1943) – karininkas
Puodžiūnienė Valerija – kultūros darbuotoja
Puplauskienė Ona (g. 1935) — mezgėja
Puplauskis Juozas (g. 1933) — buvęs Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorius
Purlys Evaldas (g. 1941) — dailininkas, architektas
Purvinis Ojaras – matematikos mokslų daktaras
Puzinas Stanislovas (1891-1936) — poetas

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O R S Š T U, Ū V Z, Ž