T

Tabakinas Chaimas Bėras (g. 1916) –karininkas
Talačka Vytautas (1928-2004) — pedagogas, psichologijos mokslų daktaras, rašytojas
Tamašauskas Albinas (1921-1972) – gydytojas oftalmologas
Tamašauskas Pranas (g. 1947) — tautodailininkas
Tamašauskas Tadas - sportininkas, boksininkas
Taminskas Algirdas (g. 1962) — teisininkas, VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, socialinių mokslų daktaras (teisė). Nuo 2008 m. LR Konstitucinio teismo teisėjas
Taminskas Julius (g. 1959) – geografas
Tamonis Matas (g. 1938) — habilituotas technikos mokslų daktaras, šiluminės technikos specialistas
Tamonis Paulius (Povilas) (g. 1913) – karininkas
Tamošauskas Leonas (m. 2000) — kunigas
Tamošauskas Samuelis (1605-1650) — kunigas, religinės literatūros leidėjas
Tamošiūnas Albertas (1907-1983) – karininkas
Tamošiūnas Jonas (g. 1970) – kunigas, kariuomenės kapelionas, Vabalninko parapijos klebonas
Tamošiūnienė Marija — siuvėja, mezgėja
Tamulėnas Kostas (1919-1993) — inžinierius
Tamulėnas Motiejus (1891-1980) — matininkas, kooperatininkas, evangelikų reformatų kuratorius
Tamulėnas Motiejus (1912-1994) — Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios išeivijoje kolegijos prezidentas, ekonomistas
Tamulėnienė Gailutė (g. 1955) — Parovėjos seniūnė
Tamulis Pilypas — knygnešys
Tamuliūnas Jonas (1906-1977) – karininkas
Tamuliūnas Povilas (1919-1995) — kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas
Tapulionis Jonas (1896-1990) – karininkas
Tarasevičius Romualdas (g. 1936) – teniso sporto organizatorius, inžinierius mechanikas
Tarvydas Pranas (1912-1985) — gydytojas
Tarvydas Stanislovas (1903-1975) — geografas, geografijos mokslų kandidatas, vadovėlių autorius
Taseckis Napoleonas (1873-1924) — keramikas
Tatoris Jonas (1925-2004) — menotyrininkas, architektūros istorikas
Tatoris Juozas (1905-1977) — agronomas, zootechnikas
Taujanskas Algimantas (g. 1966) — dailininkas
Taujanskas Mykolas (1933-2012) — sporto renginių organizatorius
Taura Vytautas Pranas (g. 1943) — buvęs Pabiržės seniūnas
Tauras Algimantas Povilas (g. 1933) — pedagogas, 1992–1996 Seimo narys
Tauras Vytautas (g. 1959) — fizikas, matematikas
Taurys Jonas (g. 1900) - karininkas
Taurienė Angelė (1932-1998) — pedagogė, ilgametė N. Radviliškio vidurinės mokyklos direktorė
Teisybė Jonas – daraktorius
Teslenkienė Janina — audėja
Tijušas Petras (1921-1999) — kunigas
Tilvytis-Žalvarnis Jurgis (1880-1931) — kunigas, poetas, švietėjas
Timukas Duanas (1941-2000) – pedagogas, Vilniaus mokytojų namų direktorius
Timukas Eduardas (1905-1997) — pedagogas
Timukas Evaldas (g. 1993) – bibliotekininkas, kraštotyrininkas, floristas
Timukienė Edita (g. 1972) - pedagogė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė
Tindžiulis Albinas (1910-1949) — aviacijos kapitonas, lakūnas
Tinfavičius Romualdas (1936-2021) – inžinierius
Tinteris Jonas (1895-1964) – karininkas
Tišeckis Tomas — žymus Lietuvos romantizmo architektūros atstovas
Tiškevičius Alfredas (1882-1930) — grafas, diplomatas
Tiškevičius Eustachijus (1814-1873) — archeologas, muziejininkas
Tiškevičius Jonas (1802-1862) — grafas, keliautojas
Tiškevičius Jonas Jurgis (1917-1987 – paskutinis Biržų majorato paveldėtojas
Tiškevičius Jonas Leonas (1851-1901) – grafas
Tiškevičius Juozas (1869-1917) — grafas
Tiškevičius Juozapas (1850-1905) — grafas
Tiškevičius Juozapas Ignotas (1724-1815) – grafas
Tiškevičius Mykolas (1761-1839) — grafas
Tiškevičius Mykolas (1828-1897) — grafas, kolekcionierius, archeologas
Tymukas Kostas (1920-1982) — inžinierius
Tymukas Leonas (g. 1925) — vet. gydytojas fiziologas
Tyrulytė-Oželienė Stefanija (1900-1994) — moterų judėjimo veikėja, Birutės draugijos organizatorė
Toločkaitė-Noreikienė Jolanta – poetė, knygos autorė
Tolvaišis Justas (1954-2008) — dailininkas, grafikas
Tomašauskas Marijonas (1868-1926) — geologas
Traškevičius Petras (1892-1965) – karininkas
Trečiokaitė-Žebenkienė Irena (1909-1985) — dailininkė
Trečiokas Emilis (1938-2004) — žurnalistas, literatas, kraštotyrininkas
Trečiokas Jokūbas (1887-1976) — kuratorius, karininkas
Trečiokas Jokūbas (g. 1895) — inžinierius, mechanikas, išradėjas
Trečiokas Jurgis (1916-1996) — kuratorius
Trečiokas Jurgis (1863-1927) — vienas iš Biržų spaustuvės steigėjų
Trečiokas Romualdas (1908-2005) – karininkas, inžinierius, mechanikas
Trečiokas Vytautas (1912-1964) — inžinierius, architektas, tapytojas
Trečiokas Vytautas (1938-2001) – žurnalistas
Trepkus Jurgis (g. 1950) — gydytojas
Trimakas Antanas (1902-1964) — diplomatas, politikas, visuomenės veikėjas
Trimakas K. (g. 1913) - literatas
Trimakienė Veronika (g. 1933) — audėja
Triškaitė Birutė (g. 1974) – daktarė (humanitariniai mokslai, filologija, kalbininkė
Triškienė Aldona (g. 1952) — buvusi Biržų kino ir pramogų centro direktorė
Troickis Eugenijus — kunigas
Tubys Dalius (1964-2013) — kunigas
Tumėnas Albinas (1932-1979) — buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas
Tunkevičius Juozas (1917-1985) — visuomenės veikėjas, administracijos darbuotojas
Tunkūnas Jokūbas (1883-1967) — kuratorius
Tunkūnas Petras (1910-1995) — vet. gydytojas
Tunkūnienė Rima (g. 1954) – mokytoja, literatė
Tuomas Jonas (1852-1919) — kunigas, knygnešių rėmėjas
Tuomėnas Vytautas (g. 1950) – keliautojas, inžinieirus, sporto organizatorius
Tuomenienė Liucija (g. 1919) — tautodailininkė, audėja
Tupėnas Petras (g. 1911) – karininkas
Turla Petras (1934-1995) — generolas majoras
Turla Vladas (g. 1953) — šaulys, šaudymo sporto meistras, Biržų miesto garbės pilietis
Tvarijonavičienė Rita (g. 1957) — gydytoja
Tvarijanavičius Antanas (1886-1951) – kunigas


AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š U, Ū V Z Ž