U, Ū

Udrėnaitė Emilija (g. 1948) — chemijos mokslų kandidatė
Udrėnas Adomas — siuvėjas, knygrišys
Uglinskas Vaidas (g. 1971) — tapytojas
Ulevičius Algis (g. 1936) — tautodailininkas, drožėjas
Ulevičius Vidmantas (g. 1957) — fizinių mokslų daktaras, fizikos instituto aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijos vedėjas
Ulianskas Jaronimas (g. 1944) — Šiaulių miesto savivaldybės Civilinės ir darbo saugos skyriaus vedėjas
Uljanovas Anatolijus (g. 1947) — architektas
Umbrasas Algimantas (g. 1929) — architektas
Undzėnas Jonas (1906-1997) – agronomas, karininkas
Unglininkienė Alvina (1935-2012) — tautodailininkė, tapytoja
Undzėnienė Marytė (g. 1965) — literatė
Uogintas Juozas (1914-1984) – karininkas
Urbanavičienė Ona (g. 1943) - literatė
Urbonas Julius (g. 1938) — ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, docentas, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedros docentas
Urbonas Virginijus (g. 1965) — UAB „Tyla“ komercijos direktorius, Biržų sporto klubo „Jėga“ prezidentas
Urbonienė Dalina (g. 1954) — dramos būrelio vadovė
Urbštas Algimantas (g. 1931) – architektas
Urvakytė Vesta – Biržų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė
Ušeckas Arvydas (g. 1947) — Šiaulių miesto savivaldybės kontrolierius, savivaldybių kontrolierių asociacijos pirmininko pavaduotojas
Uzėla Alfonsas (1934-2011) - chorvedys, pedagogas
Uzėnas (Uzanas) Justinas (g. 1906) – karininkas
Užalas (Ūžalas) Julius (g. 1906) – karininkas
Užėnaitė Danutė - literatė
Užubalis Kazys (g. 1908) – karininkas
Uždravienė-Stepšytė Lina (g. 1966) — bibliotekininkė, literatė
Užubalis Kristupas —daraktorius, knygnešys
Ūsevičius Vytautas (g. 1925) — muzikos pedagogas ir chorvedys

AB C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T V Z, Ž