Biržų krašto žmonės
 
 
 

 

 

 Kraštiečių sąrašas pateikiamas pavardžių abėcėlės seka

 A B C, Č D E F G I, Y J K L M N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž

Kraštietis – žmogus, kuris gimė mūsų rajone, čia augo, gyveno, dirbo, savo veikla pasireiškė mūsų krašte arba
gimė ir gyveno kitur, bet veikla ir darbais glaudžiai susijęs su mūsų kraštu.