Biržų spauda

Biržiečių tarybinis žodis 1946–1950

Raudonasis artojas 1950–1960

Biržiečių žodis (1961 – )