Skaitmeninti leidiniai

Vokėnaitė, Aldona. Diplominis darbas: Biržų rajoninės bibliotekos istorija  (iki 1959  metų)

 

Biržų kalendorius 1912 m.

 

Biržų kalendorius 1915 m.