ŽODŽIŲ PATEIKĖJAI

Aldona Andrianova (Petrulytė) – g. 1941 m. Gataučių k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštasis, logopedė ekspertė, knygų autorė. Dabar gyvena Šiauliuose.
Sandra Bieliauskienė (Gavėnaitė) – g. 1963 m. Glūdiškio k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Meilūnų k., Biržų raj.
Loreta Dovidonienė (Styraitė) – g. 1966 m. Čečiškių k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštasis, spec. pedagogė. Dabar gyvena Kučgalio k., Biržų raj.
Indra Drevinskaitė – g. 1978 m. Biržuose. Išsilavinimas aukštasis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Biržuose.
Irena Kairienė (Šlėktaitė) – g. 1943 m. Deikiškių km. Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, felčerė. dabar gyvena Butniūnuose. 
Jonas Kairys – g. 1937 m. Butniūnų km. Išsilavinimas pagrindinis. Dabar gyvena Butniūnuose. 
Vytautas Kutra – g. 1949 m. Mikeliškių k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštasis, inžinierius elektrikas. Dabar gyvena Biržuose.
Džiugilė Misevičienė (Enskaitytė) – g. 1970 m. Biržuose. Išsilavinimas aukštasis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Biržuose.
Liuda Prunskienė (Vengrytė) – g. 1964 m. Gulbinų k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Biržuose.
Regina Ramonienė (Čiūdaraitė) – g. 1939 m. Biržai. Išsilavinimas aukštasis, mokytoja. Dabar gyvena Biržuose.
Laima Ramutėnienė (Kėželytė) – g. 1964 m. Liepalotų k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštasis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Rinkuškiuose.
Stanislava Šatienė (Rabašauskaitė) – g. 1938 m. Kučgalio km. Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, felčerė. Dabar gyvena Likėnuose.
Lyvija Šmatienė (Slapkevičiūtė) – g. 1953 m. Nemunėlio Radviliškyje, Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Nemunėlio Radviliškyje.
Evaldas Timukas – g. 1993 m. Nemunėlio Radviliškyje, Biržų raj. Išsilavinimas nebaigtas aukštasis, bibliotekininkas. Dabar gyvena Nemunėlio Radviliškyje.
Marytė Undzėnienė (Gavėnaitė) – g. 1965 m. Glūdiškio k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, meno vadovė. Dabar gyvena Skrebiškių k., Biržų raj.
Rita Venskūnienė (Zubaitė) – g. 1967 m. Gataučių k., Biržų raj. Išsilavinimas aukštesnysis, bibliotekininkė. Dabar gyvena Biržuose.
Vilmantė Vorienė (Balčiūnaitė) – g. 1975 m. Pabiržėje, Biržų raj. Išsilavinimas aukštasis, įstaigos vadovas. Dabar gyvena Pabiržėje.