D

Dabòt‘ – saugoti, merginti
Daláiskim – sakykim
Dalikãtnė, dalikõtnė – skrupulingai, atsargiai, kruopščiai
Dalikàtn[u]s – atidus
Dampe – kuliamoji mašina
Danešt' – įskūsti, pranešti
Darylэ – dažai audiniams 
Dasigadyt' – susigaudyti
Davadnė – tikriausiai 
Davãlė – pakankamai
Davàtk – šventeiva
Dedẽkla – kiaušinius dedanti višta
Dẽkis – antklodė, lovatiesė
Delikatnэ – kruopščiai 
Dermavõne, bermavõne – sutvirtinimas (katalikų tikėjime)
Desė́tk – dešimt
Diẽndaržis – aptvaras gyvuliams prie tvarto
Dil‘gỹne - dilgėlė
Dinatū̃r – spiritas
Díšli[u]s – medinė vežimo dalis prie kurios kinko arklius
Divans, divons – patiesalas, užtiesalas, kilimas
Dỹks – veltėdis, be darbo
Dỹvitis – stebėtis
Doba – duobė
Dóbrė – nemažai
Dorniks – įrankis skirtas metalo darbams 
Drabnэ̃s – smulkūs pinigai
Drãpanas – drabužiai
Drapiež̃ns – atkaklus, nepasiduodantis
Drapõks – arklinis kultivatorius
Dratv – viela
Drė́bezgin, drė́mezgos – visiškai (dažniausiai apie girtumą)
Drėgis – papildomas rėmas rogėms 
Driblìn – stora, dramblota
Drigonts – eržilas 
Driuks – raštas
Drõbl‘s – šlapdriba
Drončius, dronyčios – arklio pakinktai, vežimas
Dropanos – drabužiai, rūbai 
Drota, drotva – metalinė viela 
Drukavóts – išrašytas, išmargintas
Dubiltovk – dvivamzdis šautuvas 
Dùbult[u]s – dvigubas
Dui – bėgte, greitai
Dújė – du
Dukófke, dukopk – orkaitė
Dùksl[u]s – platus
Dukta – duktė 
Dunciuks – peiliukas
Duõla – nevykėlė, ištižėlė
Dur̃n[u]s – kvailas
Dúršliks – kiaurasamtis
Dū̃š‘ – siela
Dvílinks – susilenkęs
Dvitrauke – rankinis pjūklas, skirtas dviems pjovėjams 
Dziẽgor‘s – laikrodis
Džebesij – smarki liūtis