JUBILIEJINIAI JONO MEKO METAI
JUBILIEJINIAI JONO MEKO METAI
 

2022-ieji Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvoje yra paskelbti Jono Meko metais. Prieš šimtą metų pasaulinio garso menininkas gimė Semeniškių kaime, Biržų rajone. Gimtojo kaimo kapinaitėse jis yra ir palaidotas šalia savo tėvų Povilo ir Elzbietos Mekų.

Biržų kraštui Jono Meko metai yra itin svarbūs: rajone vyks nemažai renginių, skirtų šiai iškiliai asmenybei. Biržų r. savivaldybė organizavo logotipo, skirto J. Meko metams, konkursą. Biržiečiai aktyviai reiškė savo nuomonę ir balsavo už jiems labiausiai patikusį logotipą, tad Biržai 2022 m. pradėjo ne tik su gražiais planais J. Meko metams, bet ir su šiai progai skirtu specialiu ženklu – logotipu. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas ir biržiečių balsų dauguma lėmė, kad biržietiško logotipo, skirto J. Meko metams, autore tapo Birutė Želvytė.

logo Meko

J. Meko šimtmetį mini ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Tarptautinius renginius, skirtus J. Mekui, lydi specialus logotipas, sukurtas menininko šeimos bei draugų kartu su dizainere Anastasia Zizliauskas (JAV). Ženklas yra sukomponuotas iš autentiško Jono Meko parašo, kuris primena jo nešiotą skrybėlę, ir menininko spausdinimo mašinėle atspausto užrašo „Jonas Mekas 100!“. Užrašas slepia įdomią istoriją. J. Mekas 1955 m. Čikagoje įsigytą rašomąją mašinėlę „Olympia Deluxe“ buvo papildęs lietuviško raidyno rašmenimis, todėl nebeliko vietos šauktukui. Prireikus menininkas jį užrašydavo ranka. Kuriant logotipą šauktuką ranka užrašė jo sūnus Sebastianas Mekas. Logotipą naudojimui pritaikė dizaino agentūra „Acid“.

jono metai

Tarptautinius jubiliejinių J. Meko metų renginius kuruoja Lietuvos kultūros institutas. Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras iš šios įstaigos bei J. Meko sūnaus Sebastiano Meko gavo sutikimą naudoti tarptautinį J. Meko šimtmečiui skirtą logotipą. Dėkojame jiems už šią išskirtinę teisę.

Parengta pagal birzai.lt ir Lietuvos kultūros instituto informaciją

 

(J. Mekas Biržuose, 1995 m. Nuotrauka iš Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro archyvo)