Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose

Rugsėjo 9 d. kultūros ministras Simonas Kairys, viceministrė Daina Urbanavičienė ir ministro patarėjas Sigitas Šliažas dalyvavo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro struktūrinio padalinio (toliau – Mekų centras) surengtoje ekskursijoje „Jono ir Adolfo Mekų keliais“ po Biržų kraštą. Kelionės metu svečiai lankėsi brolių Mekų gimtinėje Semeniškiuose, taip pat Biržų evangelikų-reformatų bažnyčioje (Mekai yra kilę iš reformatų šeimos), čia pasitiko parapijietė Danutė Nindriūnaitė, papasakojusi bažnyčios istoriją bei nuvedusi į klebonijos palėpę, kurioje J. ir A. Mekai gyveno, kol mokėsi Biržuose. Ekskursiją „Jono ir Adolfo Mekų keliais“ vedė Mekų centro darbuotoja Indra Drevinskaitė, kalbėjusi apie J. ir A. Mekus, jų gyvenimą.

Vėliau Kultūros ministerijos vadovybė aplankė ir Mekų centrą, susipažino su centro ateities vizija, planais, centro darbuotojas Evaldas Timukas parodė ir plačiau papasakojo apie centro turimą fondą.

Susitikimas užbaigtas bibliotekoje, kur buvo aptarta Mekų centro veiklos svarba bei pristatytas bendras projektas, kuriame dalyvauja net trys Panevėžio regiono palikimų studijų centrai – Rokiškio Juozo ir Alfonso Keliuočių, Panevėžio Juozo Miltinio (dabar memorialinis butas) ir minėtasis Biržuose.

Kelionėje ir susitikime su Kultūros ministerijos vadovybe dalyvavo Biržų rajono savivaldybės atstovai – vicemerė Audronė Garšvaitė, administracijos direktorės pavaduotoja Astra Korsakienė, mero patarėja Joana Kvedaravičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Vireliūnienė ir akademinė bendruomenė – dėstytojai, mokytojai, centrų atstovai.

 

Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose
 
Kultūros ministras lankėsi J. ir A. Mekų gimtinėje – Semeniškiuose