Pamilęs žydrą dangų (Juliui Janoniui – 125)

Janonis pradžiai

         Tą nuostabų talentą gaivino labai žmoniška širdis. Tai buvo labai didi ir labai paprasta širdis, mylinti žmogų, grožį, taurumą ir nepakenčianti smurto, priespaudos ir niekšybės, širdis suprantama visam pasauliui, visai žmonijai ir kartu labai lietuviška širdis.                                               

                                    P. Skodžius 

 

      Apie parodą

      Biografija

     J. Janonio knygos

     Literatūra apie J. Janonį

     Fotografijos ir dokumentai