„Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“
„Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“
 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, kaip istorinės atminties institucija, savo kasdieniame darbe puoselėja gimtąjį žodį, organizuoja įvairias veiklas ir supranta lietuvių kalbos stiprinimo svarbą, dėl to 2023-iaisiais ėmėsi iniciatyvos, kad Biržai 2024 metais taptų Lietuvių kalbos dienų sostine ir kviestų visuomenę į įvairius renginius. Šios dienos minimos vasario-kovo mėnesiais, kurių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Praėjusių metų pabaiga iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) atskraidino džiugią žinią – „Sveikiname Biržus – Lietuvių kalbos dienų sostinę 2024 m.“. Bibliotekos teikta projekto paraiška sėkmingai laimėjo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) skelbtą konkursą. 

Šiuo metu vyksta labai atsakingi paruošiamieji darbai, apgalvojamas kiekvienas renginys, kad jis būtų įdomus, kitoks, o svarbiausia – skirtas lietuvių kalbai, tarmių grožiui.

Biblioteka kvies prisiminti ne tik mūsų kraštui, bet ir visai Lietuvai, svarbius žmones – Knygnešių Karalių Jurgį Bielinį, žymų visuomenės veikėją, iškilų kovotoją už lietuvišką spaudą, publicistą ir leidėją Antaną Macijauską (2024 m. minėsime jo gimimo 150-metį) ir su juo susijusį Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 120-metį, kurį taip pat pat minėsime 2024-aisiais.

Kviečiame dalyvauti ir pasižymėti kalendoriuje artėjančius renginius. Veiklos ir įspūdžių biblioteka dovanos tikrai daug!


„BIRŽAI – LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ SOSTINĖ 2024“
Renginių programa
2024 m. vasario 10 – kovo 23 d.

Vasario 10 d. 12 val. Biržų viešojoje bibliotekoje „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ atidarymo renginys „Rubežius“, skirtas lietuvių kalbos tarmėms. Dalyvauja: Biržų kultūros centro Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“, Rokas ir Eglė Kašėtos, Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus folkloro ansamblis „Žvejytės“, Šakių kultūros centro Griškabūdžio padalinio folkloro ansamblis „Nova“, Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“. Nuo 17 val. grupės „Sadūnai“ koncertas.

Vasario 16 d. 13 val. Biržų viešojoje bibliotekoje Arvydo Baryso dokumentinio filmo „Visos tarmės gražiausios“ pristatymas. Dalyvauja filmo režisierius.

Vasario 22 d. 18 val. Slapto lietuviško vakaro „O aš jau knygon įėjau“ (rež. Snieguolė Kubiliūtė, Biržų krašto muziejus „Sėla“) pristatymas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje (LITEXPO). Lietuviškų vakarų gadynės repertuarą atlieka Biržų viešosios bibliotekos kolektyvas, Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus folkloro ansamblis „Tatula“.

Kovo 8 d. 17 val. Biržų viešojoje bibliotekoje pokalbis apie kalbą kitaip su lietuvių kalbininke prof. dr. Jolanta Zabarskaite ir jos monografijos „Kaip kalba gamina prasmę“ (2023 m.) pristatymas.

Kovo 14 d. 17.30 val. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ parodų salėje Lilijos Valatkienės tapybos parodos „Žodžio šviesoje” atidarymas. (Biržų viešosios bibliotekos „Vienos dainos ir lauko žmonės“ projekto dalis).

Kovo 15 d. 15 val. Pasvaliečių kaimo bendruomenės namuose Vytauto Jono Juškos (Antano Macijausko giminaičio) susitikimas su Pasvaliečių, gimtojo A. Macijausko kaimo, žmonėmis. Koncertuoja Biržų kultūros centro Smilgių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Smiltis“. (Biržų viešosios bibliotekos „Vienos dainos ir lauko žmonės“ projekto dalis).

Kovo 16 d. 11-15 val. Biržų viešojoje bibliotekoje konferencija, skirta Antano Macijausko 150-osioms gimimo metinėms ir lietuviškos spaudos atgavimo 120-osioms metinėms paminėti. Dalyvauja: Vytautas Jonas Juška, dr. Daiva Narbutienė, Jonas Nekrašius, dr. Jurgita Venckienė, Audrius Daukša, Dainius Radzevičius. (Biržų viešosios bibliotekos „Vienos dainos ir lauko žmonės“ projekto dalis).

Kovo 16 d. 18 val. Pabiržės bendruomenės namuose slapto lietuviško vakaro „O aš jau knygon įėjau“ inscenizacija ir lietuviška vakaronė. Apie laikmečio realijas atviroje istorijos pamokoje pasakoja Snieguolė Kubiliūtė (Biržų krašto muziejus „Sėla“), lietuviškų vakarų gadynės repertuarą atlieka Biržų viešosios bibliotekos kolektyvas, Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus folkloro ansamblis „Tatula“. Renginio pradžia 17.30 val. prie Pabiržės bibliotekos, kuriai bus suteiktas Antano Macijausko vardas.

Kovo 21 d. 17 val. Biržų viešojoje bibliotekoje Irenos Andrukaitienės ir Evaldo Timuko knygos „KELIONĖ LAIKU. Nemunėlio Radviliškis nuotraukose (1973-1979) bei šio krašto sakralinio ir poetinio žodžio XIX-XXI a. kūrėjų darbuose“ pristatymas. Dalyvauja knygos autoriai.

Kovo 23 d. 13 val. Biržų viešojoje bibliotekoje „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ uždarymo renginys „Nuo lopšinės iki giesmės“. Dalyvauja: Loreta Gasiūnaitė, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta”, Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“, Leonidas Čiūdaras ir Jūratė Garnelienė, Smilgių liaudiška kapela „Lakštupė“, renginio pranešėja – lituanistė, redaktorė Rosita Rastauskienė.

RENGINIAI NEMOKAMI

Projekto organizatorius – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka.

Projektą finansuoja – Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Biržų rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneriai – Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Biržų krašto muziejus „Sėla֧“, Pasvaliečių kaimo bendruomenė, Pabiržės kaimo bendruomenė, Biržų „Saulės“ gimnazija, Biržų kultūros centras, Biržų turizmo ir verslo informacijos centras.

Rėmėjai – UAB „Biržų duona“, UAB „Dundulis“.

Informaciniai rėmėjai – UAB „Biržiečių žodis“, UAB „Šiaurės rytai“.

*Renginių metu gali būti fotografuojama ir (ar) filmuojama. Nuotraukos ir (ar) vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose, medijos priemonėse.